Informatiebank Erkende maatregelen energiebesparing (EML) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Informatiebank Erkende maatregelen energiebesparing (EML)

In deze informatiebank vindt u de voorgenomen, geactualiseerde Erkende maatregelenlijst (EML). Publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting in mei 2023 plaats. De voorgenomen EML zullen waarschijnlijk niet meer wijzigen. Theoretisch zijn wijzigingen echter nog wel mogelijk.

Voldoe aan de energiebesparings- en informatieplicht en gebruik de EML. Bekijk in deze informatiebank welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor u gelden. De EML is ook handig ter inspiratie, als u een onderzoeks- of EED-auditplicht heeft of als de energiebesparingsplicht voor u niet geldt.

De informatiebank bestaat uit 3 onderdelen: gebouwen (maatregelen met aanduiding G), faciliteiten (F) en processen (P). Hierop kunt u de maatregelen filteren. Wilt u uw keuze aanpassen, klik dan op de reset-knop en kies daarna opnieuw.

Meer informatie over en downloads van de Erkende Maatregelenlijst

Een wandarmatuur is een lamp die aan de muur hangt. Wandarmaturen kunnen spaarlampen of halogeenlampen bevatten. In dat geval vervangt u deze lampen...
Een wandarmatuur is een lamp die aan de muur hangt. Wandarmaturen kunnen spaarlampen of halogeenlampen bevatten. In dat geval vervangt u deze lampen...
Plafondspots zijn spots die aan het plafond zijn vastgemaakt. Deze spots kunnen spaarlampen of halogeenlampen bevatten. In dat geval moet u de...
Railspots bestaan uit meerdere armaturen met spots die in een rails aan het plafond bevestigd zijn. De verschillende spots kunnen in de rails worden...
Railspots bestaan uit meerdere armaturen met spots die in een rails aan het plafond bevestigd zijn. De verschillende spots kunnen in de rails worden...
Een pendelarmatuur is verlichting die u met kabels aan het plafond hangt. Pendelarmaturen en opbouwarmaturen kunnen gasontladingslampen hebben. In...
Lijnarmaturen, lichtlijnen en montagebalken bevinden zich in het plafond (inbouw) of aan het plafond (opbouw of hangend aan het plafond). U herkent...
Vluchtwegen zijn verlicht en aangeduid met vluchtwegsignaleringsarmaturen. Deze geven vluchtwegen en uitgangen aan, voor als u in een noodsituatie...
Vervang buitenverlichting door ledverlichting. Wanneer dit moet, hangt af van het soort verlichting dat u buiten heeft hangen. Hieronder staat...
Vervang buitenverlichting door ledverlichting. Wanneer dit moet, hangt af van het soort verlichting dat u buiten heeft hangen. Hieronder staat...
Vervang buitenverlichting door ledverlichting. Wanneer dit moet, hangt af van het soort verlichting dat u buiten heeft hangen. Hieronder staat...
Vervang buitenverlichting door ledverlichting. Wanneer dit moet, hangt af van het soort verlichting dat u buiten heeft hangen. Hieronder staat...
Zonnepanelen produceren elektriciteit uit zonlicht. De maatregel is bedoeld voor grotere daken vanaf 2.000 m2 die nog niet of slechts gedeeltelijk...
Het onnodig aanstaan van de ventilatiestand van een spuitcabine zorgt voor energieverspilling. Automatisch naar een circulatiestand schakelen...
Bij warmteterugwinning uit ventilatielucht bij een spuitcabine wordt de verse toevoerlucht voorverwarmd met restwarmte uit de afgezogen...
Na het spuiten van producten in de spuitcabine volgt een droogproces. Tijdens het drogen is een hogere temperatuur nodig voor een goede hechting en...
De automatische schakeling bestaat uit een haak met een veer waaraan het spuitpistool hangt. Door het ophangen buigt de haak door en activeert de...
Het drogen van gelakte producten bij bijvoorbeeld spotreparaties kan plaatsvinden in de spuitcabine zelf. Ze kunnen ook lokaal worden gedroogd door...
In een droogkamer wordt met warme lucht een product gedroogd. De overgebleven warme, vochtige lucht wordt met een ventilator afgevoerd. Echter, het...
Bij bepaalde droogprocessen wordt gebruik gemaakt van recirculatie van de drooglucht. Om het vocht (afkomstig van het drogen) af te voeren wordt...
Een procesbad heeft meestal een temperatuur van tussen de 60 °C en 80 °C. Deze warmte wordt vaak geleverd door elektrische verwarmingselementen. Het...
Een ongeïsoleerd procesbad verliest relatief veel warmte. Door het procesbad te isoleren wordt dit warmteverlies voorkomen. Hierdoor bespaart u...
Een procesbad heeft doorgaans een temperatuur van tussen de 60 °C en 80 °C. De warmte wordt doorgaans geleverd door een gasketel of elektrische...
Deze maatregel gaat over het optimaliseren van het energieverbruik van procesapparatuur. Een voorwaarde is dat de besturingssoftware de mogelijkheid...
Apparaten die (veel) energie gebruiken zoals ovens, compressoren, machines en autoclaven produceren veel warmte. Hierdoor kan, zeker in...
In moffelovens is voor het uitharden een temperatuur nodig van ongeveer 180°C tot 220°C. Bij natlakken kunnen vluchtige stoffen vrijkomen die...
Laagfrequente (50 Hz/conventionele) laders produceren veel warmte. Dit resulteert in een lage gemiddelde efficiëntie van ongeveer 70%. Hoogfrequente...
Het plaatsen van een filterinstallatie op de snipperafzuiger reinigt de afgezogen warme lucht. Daardoor kan deze lucht gebruikt worden voor...
Op werkplekken en bij installaties waar stof vrijkomt, zuigt een afzuigsysteem deze stof af. Hierdoor blijft de lucht op de werkplek schoon. De...
Het elektrisch vermogen van het centrale stofzuigsysteem kan hoog oplopen. Voorkomen moet worden dat het systeem langere tijd onnodig aan blijft...
Bij een activiteit waar meerdere afzuigpunten in gebruik zijn wordt gebruik gemaakt van een centraal vacuümsysteem. Dit centrale systeem is...
Verlichting op of nabij procesapparatuur wordt vaak meegeleverd met de apparatuur.Deze verlichting is bij bestaande procesapparatuur vaak van een...
Is het verschil tussen de uitgaande koelwaterstroom en ingaande opwarmende stroom van een bestaande warmtewisselaar groter is dan 6 °C? Dan is de...
Breng isolatie aan om een leiding (inclusief appendages) waarin warme producten worden verplaatst en ga zo warmteverlies tegen. Er gaat dan geen...
Warmte-procesvaten of reactoren die niet geïsoleerd zijn kennen een hoog warmteverlies. Vooral reactoren die batchgewijs worden gebruikt zijn vaak...
Verwarmde opslagtanks die niet of zeer beperkt geïsoleerd zijn kennen een hoog warmteverlies. Zeker als ze buiten staan.Door de wanden van de...
Gebruik een elektronische verwarmingsmantel voor het vorstvrij houden van IBC-containers tijdens vorstperiodes. Vaak worden IBC-containers nog...
Het steriliseren van levensmiddelen verlengt de houdbaarheid. Steriliseren is het verhitten van het levensmiddel, gevolgd door afkoeling. Door...
Het warme uitgaande proceswater vanuit de blancheur gaat normaliter het riool in. Met een warmtewisselaar wint u warmte terug, wat u weer kunt...
Productieapparatuur produceert vaak veel warmte lucht. Deze warme lucht verwarmt vaak de gehele omliggende ruimte tot een hogere temperatuur dan...
Warm koelwater bevat nog warmte die bij lozing of afkoeling met buitenlucht verloren gaat. Met een warmtewisselaar is de warmte terug te winnen en...
Als procesapparatuur actief gekoeld wordt met een koelvoorziening heeft de koeling meestal een efficiency (COP) van 5. Dit is wel afhankelijk van het...
Bij voedselbereiding koelt een warmtewisselaar de voeding af met ijswater. De ijsmachine zorgt voor de productie van het ijswater.Met de extra...
Voor de houdbaarheid moet na het melken de temperatuur van melk dalen van ongeveer 33 °C naar ongeveer 4 °C.Een voorkoeler is een warmtewisselaar (...
De frequentieregeling brengt met een lager toerental het debiet van de vacuümpomp omlaag. Deze regeling is vaak te vinden in de regelkast van de...
Voor een betere groei van jonge dieren, worden sommige ruimtes, bijvoorbeeld voor biggen of kuikens, tijdelijk verwarmd. Het verwarmen vindt meestal...
Door ASHRAE wordt een temperatuur van minimaal 27 °C aanbevolen als setpoint van de zaalkoelers (bij gebruik van compressiekoeling of natte koeling...
Servers (en andere apparatuur) in datacenters produceren warmte. De warme lucht wordt door ventilatoren naar de zaalkoeler (CRAH) gebracht en daar...
De koeling van de servers heeft gangbaar een efficiency (COP) van 5. Dit is wel afhankelijk van de grootte, het type en de ouderdom van de...
Breng isolatie aan rondom geïsoleerde zwembadwaterleiding (inclusief flenzen en appendages) om warmteverlies te verminderen.Een...
Door een zwembad buiten gebruikstijden af te dekken, verdampt er minder water. Hierdoor hoeft minder water te worden toegevoegd. Er vindt ook minder...
Door het buiten bedrijfstijd afdekken van de opening van de waterglijbaan, wordt het warmteverlies via luchtcirculatie door de glijbaan en het...
Onder en naast het zwembassin is een vrije ruimte. In deze ruimte staan de installaties voor het reinigen en verwarmen van het zwembadwater. Er is...
Zwembaden hebben een zandfilter om het water te reinigen. Het filter is schoon te maken door zwembadwater in omgekeerde richting door het zandfilter...
Een VR-ketel benut de warmte uit de rookgassen niet volledig doordat het rookgas niet volledig wordt uitgekoeld. Een HR-ketel koelt de rookgassen...
Een zwembad heeft over het algemeen een hoge binnentemperatuur. Zwembaden met ongeïsoleerde of matig geïsoleerde platte daken verliezen veel warmte...
Beperk het warmteverlies door een dubbele kruisstroomwarmtewisselaar toe te passen in de balansventilatie van een zwembad.De warme afvoerlucht uit...
Virtualisatie en consolidatie zijn technieken die gebruikt worden om het gebruik van servereenheden terug te brengen. Hierbij worden meerdere servers...
De belasting van de server is vaak wisselend. Bij een instelling van hoge prestaties van de server worden de onderliggende processoren relatief te...
Een UPS (Uninterruptible Power Supply) is een apparaat dat de stroomtoevoer naar aangesloten apparaten beveiligt en reguleert. Het vangt stroompieken...
Een serverruimte is een groot deel van het jaar te koelen met koude buitenlucht. Dit heet vrije koeling. De hoeveelheid koeling hangt af van het...
Koeling is, naast het energiegebruik van de servers zelf, één van de grootste energiegebruikers in een serverruimte. Deze maatregel betreft de...
Er vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte. Door het maken van koude paden, zogeheten cold aisles, worden koude en warme...
Een roltrap die continue draait tijdens openingstijden verbruikt meer energie dan nodig is. Door een regeling toe te passen wordt het verbruik...
Zonnepanelen produceren elektriciteit uit zonlicht. De maatregel is bedoeld voor grotere daken vanaf 2.000 m2 die nog niet of slechts gedeeltelijk...
Het energiebeheer- en registratiesysteem (EBS) toont het gas- en elektriciteitsverbruik welke is geregistreerd door de hoofdmeters. Ook toont het EBS...
Gebouwen verliezen veel energie door de 'gebouwschil': de grens tussen de binnen- en buitenzijde van een gebouw. Door te isoleren kunt u veel...
Gebouwen met ongeïsoleerde platte daken verliezen warmte via het dak. Isoleer platte daken om verlies van warmte via het dak te voorkomen. Er is dan...
Een overheaddeur heeft een grote opening. Om te voorkomen dat er te veel lucht uitstroomt wanneer deze open staat, plaatst u een automatisch...
Gebouwen met ongeïsoleerde platte daken verliezen warmte via het dak. Isoleer platte daken om verlies van warmte via het dak te voorkomen. Er is dan...
Vervang kozijnen en ramen met enkel of dubbel glas door HR++-glas. Hierdoor verliest het gebouw minder warmte in de winter en hoeft uw verwarming...
Vervang kozijnen en ramen met enkel of dubbel glas door HR++-glas. Hierdoor verliest het gebouw minder warmte in de winter en hoeft uw verwarming...
Bij het laden en lossen van vrachtwagens bij een dockshelter ontstaan kieren tussen de vrachtwagen en het dockshelter. Hierdoor stroomt in de winter...
Huidige situatie
Er is een overheaddeur in een matig verwarmde ruimte (ten minste 15 °C) aanwezig zonder aparte loopdeur of naastgelegen deur en deze...
Met een klokregeling stelt u specifieke temperaturen in voor verschillende periodes per dag of per week. Zo voorkomt u onnodige verwarming van het...
Naast uw bestaande verwarmingsketel past u een elektrische warmtepomp toe. Deze wekt een groot deel van het jaar de benodigde warmte efficiënter op,...
Een weersafhankelijke regeling stelt automatisch de temperatuur van het verwarmingswater in. We noemen dit ook wel een stooklijnregeling.
Hoeveel...
U kunt warmwaterleidingen en appendages isoleren. De warmte blijft dan in de leiding, in plaats van dat het verloren gaat in de ruimte.Een...
Ventilatielucht wordt verwarmd in de luchtbehandelingskast. Die lucht gaat vervolgens via ventilatiekanalen naar verschillende ruimtes. Met de...
U kunt energie besparen door per ruimte een individuele (na)regeling van de temperatuur te gebruiken. Dit kan met een thermostatische radiatorkraan...
De warmtevraag in een ruimte verandert door de dag heen. Bijvoorbeeld door een wisselende buitentemperatuur of door zonlicht. Een traditionele pomp...
Een HR-gasheater wint warmte terug door condensatie van waterdamp in rookgassen. Ook heeft een HR-gasheater een modulerende brander-regeling. Deze...
Soms staat het ventilatiesysteem onnodig aan, bijvoorbeeld buiten werktijd. Dan stroomt er koude buitenlucht binnen, waardoor de temperatuur binnen...
Gebruik warmteterugwinning bij een balansventilatiesysteem. Dat is een ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer. Hier vermindert u...
Vervang IE1-ventilatoren door ventilatoren met klasse IE4 of hoger. IE staat voor International Efficiency. De klassen zijn:IE1 = standaard...
Ventilatoren worden aangedreven door een direct of indirect aangedreven motor.Bij een direct gedreven motor zit de motor in de ventilator zelf. De...
Ventilatoren worden aangedreven door een direct of indirect aangedreven motor.Bij een direct gedreven motor zit de motor in de ventilator zelf. De...
Ventilatoren worden aangedreven door een direct of indirect aangedreven motor.Bij een direct gedreven motor zit de motor in de ventilator zelf. De...
Vervang IE1-ventilatoren door ventilatoren met klasse IE4 of hoger. IE staat voor International Efficiency. De klassen zijn:IE1 = standaard...
Isolatie om warmtapwaterleidingen beperkt het verlies van warmte. Door het isoleren van de leidingen blijft de warmte in het systeem. Er is minder...
Een waterbesparende douchekop gebruikt minder water dan een gewone douchekop. Een gewone douchekop geeft 9 liter water per minuut of meer. Een...
Een HR-ketel wekt warmtapwater op een zuinigere manier op. Bij de verbranding van aardgas ontstaan rookgassen met daarin warme waterdamp. Bij een HR-...
Vaak staat de verlichting in een gebouw onnodig aan. U kunt met verschillende technieken in het gebouw de verlichting automatisch schakelen. De...
Tl-verlichting moet vervangen worden door ledbuizen. Dit geldt voor tl-buizen van het type T12 en T8. Voor tl-buizen van het type T5 geldt dit alleen...
Tl-verlichting moet vervangen worden door ledbuizen. Dit geldt voor tl-buizen van het type T12 en T8. Voor tl-buizen van het type T5 geldt dit alleen...
Wanneer de huidige lampen geen ledlampen zijn, vervang deze dan door ledlampen. Lampen die u moet vervangen door ledlampen zijn spaarlampen,...
Wanneer de huidige lampen geen ledlampen zijn, vervang deze dan door ledlampen. Lampen die u moet vervangen door ledlampen zijn spaarlampen,...
Lijnarmaturen, lichtlijnen en montagebalken bevinden zich in het plafond (inbouw) of aan het plafond (opbouw of hangend aan het plafond). U herkent...
Plafondspots zijn spots die aan het plafond zijn vastgemaakt. Deze spots kunnen spaarlampen of halogeenlampen bevatten. In dat geval moet u de...
Om slijtage te beperken kan een persluchtcompressor het beste zo lang mogelijk voor een aaneengesloten periode draaien.Door het toevoegen of...
Door het gebruiken van een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtleidingnet (of delen daarvan) kunt u apparaten en machines loskoppelen van de...
Door door een regelklep te plaatsen direct na het buffervat in een persluchtsysteem, zijn schommelingen in de persluchtvraag uit te balanceren. Om de...
Koude lucht comprimeren kost minder energie dan warme lucht comprimeren. Dit komt omdat koude lucht een kleiner volume heeft. Daarom is het beter om...
Door gebruik te maken van nieuw en energiezuinig door perslucht aangedreven gereedschap, gebruikt u minder perslucht en bespaart u energie.Het...
Het opwekken van perslucht voor het aandrijven van gereedschap is minder efficiënt dan het gebruiken van elektrisch aangedreven gereedschap.Het...
Gebruik een decentrale blower voor werkzaamheden zoals het schoonblazen van vloeren en machines waarbij met lucht moet worden geblazen. Dit is...
Door een op perslucht aangedreven besturend element (actuator) van de regelklep te vervangen door een elektrisch aangedreven servo- of stappenmotor,...
Het verlagen van de stoomdruk van het centrale stoomnet zorgt ervoor dat de stoomketel op een lagere druk stoom produceert. Dit bespaart energie...
Een economizer is een warmtewisselaar in het rookgaskanaal. Deze warmtewisselaar wint warmte terug uit de rookgassen. Hiermee warmt het koud...
De rookgassen uit een stoomketel bevatten na de economizer nog bruikbare energie in de vorm van warmte. Deze kan nuttig ingezet worden wanneer een...
Stoom voor ruimteverwarming heeft vaak een hogere temperatuur dan nodig is. Bovendien geeft het opwekken van stoom via een stoomketel een lager...
Het isoleren van ongeïsoleerde warme delen van de stoomketel zorgt voor minder warmteverlies. Hierdoor komt de geproduceerde warmte voor een groter...
Door het isoleren van leidingen en appendages (flenzen, kleppen etc.) blijft de warmte in de leiding. Er is minder aardgas nodig om bij te stoken...
Bij Reverse Osmose (RO) wordt water onder hoge druk door een membraam geperst. Het membraam houdt een groot deel van de onzuiverheden (hoofdzakelijk...
Heetwaterprocessen worden vaak gevoed met spuiwater van de stoomketel. Het spuiwater heeft door de hoge druk en hoge temperatuur een hoge energie-...
Machines die worden aangedreven met een elektromotor zijn vaak qua vermogen iets groter dan de gevraagde capaciteit. Dit geldt zowel voor de machine...
Pompen zijn vaak iets groter dan de gevraagde capaciteit. Dit geldt zowel voor het druk- en debietbereik van de pomp als voor het elektrisch vermogen...
Compressoren die worden aangedreven met een elektromotor zijn vaak qua vermogen gedimensioneerd op de maximaal gevraagde capaciteit. Dit geldt zowel...
De Europese Commissie heeft standaard efficiëntieklassen vastgesteld om zicht te geven op de zuinigheid en duurzaamheid van de elektromotoren op de...
De Europese Commissie heeft standaard efficiëntieklassen vastgesteld om zicht te geven op de zuinigheid en duurzaamheid van de elektromotoren op de...
Bij het openen van vriesmeubeldeuren komt warme lucht in het vriesmeubel. Het vocht in de warme lucht condenseert aan de binnenkant van het...
Door het plaatsen van deuren voor verticale koelmeubels is er minder verlies van kou naar de winkelruimte. De centrale koelinstallatie hoeft in de...
Door bij semi-verticale koelmeubels nachtafdekking te gebruiken, is er gedurende de nacht minder verlies van kou naar de winkelruimte. De koeling...
Door schuifdeuren (of andere dagafdekking) te plaatsen op horizontale vriesmeubels vindt er minder verlies van kou plaats vanuit het meubel naar de...
Een koelinstallatie produceert koude, vaak in de vorm van koudemiddel dat gedistribueerd wordt naar koude-afnemers. Het koudemedium gaat door...
Bij het gebruik van een koel- en vriescel wordt vaak om praktische redenen de deur opengehouden. Hierdoor blaast de verdampingsventilator koude en...
Door het isoleren van de koelcelwanden wordt verlies van kou naar de omgeving voorkomen. Ook wordt de opwarming van de koelcel verminderd. Hierdoor...
In grotere koelcellen kunnen intern temperatuurverschillen optreden. Doordat een temperatuursensor in de koelcel de koelinstallatie informatie geeft...
Groente, fruit en andere plantaardige producten produceren ethyleengas. Deze concentraties ethyleen kunnen zo hoog worden dat het product bederft....
Warmte wordt uit een ruimte opgenomen door een verdamperinstallatie. Deze wordt weer afgegeven door de warmte te comprimeren en via de condensor te...
Door het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur, zal de condensortemperatuur op jaarbasis...
De koelmachine heeft een verdamper waarmee deze warmte haalt uit het te koelen medium of de te koelen ruimte. Met een condensor staat de koelmachine...
Door bij semi-verticale koelmeubels afdekking met enkel glas te gebruiken is er minder verlies van kou naar de winkelruimte. De koelinstallatie voor...
Bij verlichting komt warmte in de koelcel vrij. De koelinstallatie voert de warmte af. Ledlampen hebben minder vermogen nodig voor dezelfde...
Een koelinstallatie onttrekt warmte aan de te koelen ruimte (bijvoorbeeld aan een koelcel). Soms is het koudemiddel in de verdamper kouder dan 0 °C...
Salamanders met automatische (pan)detectie registreren zelf of er een product onder staat. Is er geen product? Dan schakelt de grill uit. Hierdoor...
Een (horeca)vaatwasser is aangesloten op een waterleiding en verwarmt zelf het water tot de gewenste temperatuur. Door een vaatwasser aan te sluiten...
Een vaatwasser met dubbele buitenwand verliest door verbeterde isolatie minder warmte tijdens het wasproces (ten opzichte van een enkelwandige...
In een laagdebiet-afzuigkap zijn luchttoevoercompartimenten aangebracht voor het inblazen van lucht aan de onder- en/of binnenzijde van de...
Door het vervangen van een frituurtoestel op gas door een elektrische variant, zal het warmteverlies naar de omgeving verminderen. Hierdoor neemt de...
Een elektrische combisteamer is een energie-efficiënte optie, om een aantal redenen:
Door het toepassen van rookgaskleppen bij ovens voorkomt u warmteverlies als gevolg van thermische trek (het natuurlijk opstijgen van warme lucht),...
Door verschillen in het (bak)proces verandert de warmtevraag regelmatig. Bij een traditionele aan/uit regeling werkt de brander op 100% zolang er...
Buiten- of reclameverlichting staat vaak onnodig aan. Soms staat buiten- of reclameverlichting ook overdag aan. Gebruik daarom een tijdklok met een...
Een bewegingssensor schakelt lampen uit wanneer er geen beweging is. Buitenverlichting staat dan alleen aan wanneer de bewegingssensor beweging...
Plaats extra schakelaars om de veldverlichting per veld te kunnen schakelen. De verlichting gaat dan na een gekozen tijd automatisch uit. Per veld...
Vervang buitenverlichting door ledverlichting. Wanneer dit moet, hangt af van het soort verlichting dat u buiten heeft hangen. Hieronder staat...
Vervang buitenverlichting door ledverlichting. Wanneer dit moet, hangt af van het soort verlichting dat u buiten heeft hangen. Hieronder staat...
Door HR++-glas in bestaande kozijnen en ramen te plaatsen is er in de zwembadruimte minder warmteverlies. De verwarmingsinstallatie gebruikt daardoor...

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.