Winddelen van de Windcentrale | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Winddelen van de Windcentrale

Meer artikelen

Omschrijving

 
De voordelen van Winddelen van windmolens
Via de Windcentrale kunnen burgers samen eigenaar worden van een windmolen en hun eigen stroom opwekken. Bewoners en/of bedrijven uit de omgeving van de windmolens worden samen eigenaar van hun eigen lokale ‘dorpsmolens’ waarbij de stroom verdeeld wordt onder de eigenaren. De geproduceerde stroom wordt afgetrokken van de energierekening van de deelnemers. Dit creëert grote betrokkenheid van de omgeving, draagt bij aan breed draagvlak en creëert een  financieel voordeel voor de deelnemers.
 
Voordelig en een vaste prijs
Via de Windcentrale kan iedereen mede-eigenaar worden van een windmolen en zelf zijn eigen groene stroom opwekken. Doordat de coöperatie de windmolen zelf exploiteert, wordt de stroom opgewekt tegen een vaste en voordelige prijs. De stroom die de Winddelers met hun eigen windmolen produceren, hoeft dus niet meer ingekocht te worden bij de energieleverancier. Aangezien de kosten van Winddelen vooraf vaststaan, zijn wisselende energieprijzen tijdens de levensduur van de windmolen niet meer van invloed.
 
Groen en eenvoudig
De stroom komt van je eigen Nederlandse windmolen en is dus gegarandeerd groen. En eenvoudig, want inschrijven is eenvoudig en daarna neemt de Windcentrale alle rompslomp uit handen. Tijdens de jarenlange levensduur van de windmolen krijgen alle Winddelers hun eigen stroom thuis afgeleverd.
 
De groene revolutie van de korte keten
Met Winddelen maak je onderdeel uit van een groene revolutie. Door eindgebruikers direct te koppelen aan windmolens verkleinen we de hele energieketen. Zo hebben niet de projectontwikkelaars en energieleveranciers, maar de Winddelers er voordeel bij. Via de Windcentrale kan iedereen schone windenergie opwekken die goedkoper is dan gangbare stroom.
 
Lokale Winddelen geven steun voor ontwikkeling windmolens
Winddelen leveren een bijdrage aan het creëren van breed draagvlak voor windenergie bij de ontwikkeling van een nieuw windpark, en helpen zo de transitie richting een duurzame energievoorziening:
 • Tijdens de ontwikkelfase kunnen lokale bedrijven en bewoners zich voorinschrijven op Winddelen van een nieuw te bouwen windturbine.
 • Honderden voorinschrijvers bewijzen draagvlak al in ontwikkelfase, en kunnen voordelig zelf groene stroom opwekken met hun ‘dorpsmolen’.
 • Lokale politiek krijgt steun in de rug voor windontwikkeling, voorstanders krijgen een stem. De stroom en winsten van de windmolens blijven lokaal.
Hoe werkt het?
De Windcentrale splitst een windmolen in duizenden stukjes: Winddelen. Particulieren en bedrijven kunnen Winddelen kopen, en worden daarmee lid van de coöperatie en gezamenlijk volledig eigenaar van de windmolen. Daarmee hebben ze recht op een deel van de stroom die de windmolen opwekt. Er wordt dus geen geld uitgekeerd, maar stroom. Die groene stroom wordt via energieleverancier Greenchoice direct verrekend op de stroomnota van de eigenaren. Greenchoice (of een andere leverancier) verdient dus niet meer op de levering van die stroom. Dat levert de deelnemers gegarandeerd en eenvoudig groene stroom, een vaste prijs en financieel voordeel op. 
 
Stappen:
 • De Windcentrale splitst een windmolen in duizenden stukjes: Winddelen. Die leveren elk gemiddeld 500 kWh groene stroom per jaar op. 

 • Particulieren en bedrijven kopen Winddelen. Door één of meer Winddelen te kopen, worden ze mede-eigenaar van een windmolen en wekken ze hun eigen stroom op. 

 • Wanneer alle Winddelen zijn gekocht, neemt de coöperatie de windmolen over.
 • Zolang de molen draait, ontvangen de Winddelers stroom van de Winddelen. Elk jaar weer. 

 • Windstil, of meer stroom nodig? Dan krijgen de Winddelers via Greenchoice groene stroom bijgeleverd tegen het reguliere tarief.
 
Keten wind
 
 
Via de Windcentrale komen alle voordelen van windenergie direct bij de Winddelers terecht. De milieuvoordelen én de kostenvoordelen. Zo is het goedkoper om je eigen groene stroom op te wekken dan het af te nemen van een traditionele stroomleverancier.
 
Huidig aantal Winddelers: 15.000
Opgesteld vermogen: 14,9 MW (10 windmolens)
Locaties: 2 in Delfzijl, 3 in Culemborg, 4 in Burgervlotbrug en 1 in Burum. Zie https://www.windcentrale.nl/molens/
 
 
Locatie
 
 

Kenmerken

 
Naam
Winddelen® van De Windcentrale.
Namen van de windmolens: De Grote Geert, De Jonge Held, Het Rode Hert, De Witte Juffer, De Ranke Zwaan, De Bonte Hen, De Trouwe Wachter, De Blauwe Reiger, De Vier Winden, De Boerenzwaluw.
Locatie
Plaats en X- / Y-coördinaat
Windmolens: 2 in Delfzijl, 3 in Culemborg, 4 in Burgervlotbrug en 1 in Burum. Zie https://www.windcentrale.nl/molens/
Aantal windmolens x vermogen
 
 2x 2.3 MW, 3x 2.0MW, 4x 850kW, 1x 900kW. Totaal: 14,9 MW.
(Verwachte) jaaropbrengst
 
Gezamenlijk 31.912.000 kWh per jaar.
Oftewel 63.824 Winddelen van 500 kWh.
Oplevering
 
De windmolens zijn in handen gekomen van de Winddelers in de periode van 2012 tot nu.
Doorlooptijd project
 
Tot het einde van de levensduur van de windmolens, dit varieert per windmolen (tussen de 10-20 jaar).
Technische specificaties
 
2x Enercon E-70, 3x Vestas V80, 4x Vestas V52, 1x Enercon E-44.
Voor meer informatie zie https://www.windcentrale.nl/molens/
Eigendom windmolens
Elke windmolen is volledig (100%) in eigendom van een burgercoöperatie, waarvan de Winddelers de leden zijn.
Eigendom grond
Verschilt per windmolen.
Financiering
 
Door middel van de aankoop van Winddelen door Winddelers wordt het eigen vermogen bijeen gebracht. Alleen de 10e windmolen (Boerenzwaluw) heeft daarnaast een lening bij de Triodos bank.
Participatiemodel
Winddelen: particulieren en bedrijven kunnen Winddelen kopen en worden daarmee mede-eigenaar van de windmolen en wekken zo voordelig hun eigen groene stroom op.
 
 
De Windcentrale app – live in contact met je eigen molen!
Met de Windcentrale app voor tablet en smartphone kunnen Winddelers (en gasten) op ieder gewenst moment de stroomproductie van hun eigen windmolen live bekijken. Met handige overzichtjes biedt de app inzicht in de historische, huidige en verwachte stroomopbrengst.
De app geeft daarnaast al het nieuws over je molen. Zo weten Winddelers meteen wanneer hun molen bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt krijgt, of piekuren draait!
Nog geen Winddeler, maar wil je wel alvast ervaren hoe het voelt om je eigen stroom op te wekken? Download de Windcentrale app dan kosteloos op je smartphone of tablet (iOS of Android).
 
wind app
 

Ontwikkeling

 
 
Mijlpalen
 
2010Opgericht met als doel:het versnellen van de energietransitie door het vergroten van het draagvlak voor windenergie
2012Live met de eerste twee windmolens in Delfzijl
2013Drie windmolens bij Culemborg volgen, De Windcentrale haalt d.m.v. crowdfunding in 13 uur tijd 1,3 miljoen euro op voor de aankoop van windmolen ‘Het Rode Hert’!
2014Vier windmolens bij Burgervlotbrug gaan draaien voor de Winddelers
2016Uitbreiding met de 10e windmolen ‘De Boerenzwaluw’
 
Op dit moment: 15.000 deelnemers
 Totaal ruim 15 miljoen euro opgehaald
 Daarnaast 11.000 mensen op voorinschrijflijst, De Windcentrale wil de komende jaren doorgroeien in het aantal Winddelers dat groene stroom opwekt met hun eigen windmolen

 

Geschiedenis
De Windcentrale had in juli 2012 haar grote primeur: met het op één na grootste ‘crowdfunding’-project ter wereld investeerden binnen 4 maanden meer dan 5.200 Nederlandse huishoudens samen 7 miljoen euro. Zo kochten ze twee windmolens op het Groningse platteland. Begin september 2013 was er opnieuw veel interesse. De twee molens die de Windcentrale aanbood aan nieuwe Winddelers waren beiden binnen één dag uitverkocht!
Sinds de start zijn er in totaal 10 windmolens in eigendom van 15.000 huishoudens gekomen via De Windcentrale. De nieuwste molen is in mei 2016 gekocht. De Windcentrale is voortdurend op zoek naar windmolens om ze te aan te bieden aan nieuwe Winddelers. De
Windcentrale wil op termijn zo een forse impact hebben op de verduurzaming van Nederlandse energieopwekking en laten zien hoe dat eenvoudiger en voordeliger kan.
 

Participatie

Winddeler

 
 
Winddelen is een gemakkelijk, flexibel en voordelig burgerparticipatiemodel voor windenergie.
 
Met Winddelen kunnen de lokale bewoners voordeel behalen met de windmolens
De Windcentrale maakt het mogelijk dat er een lokale coöperatie opgericht wordt, die volledig eigenaar wordt van de windmolens, en dat de stroom verdeeld wordt onder de eigenaren. Bewoners en/of bedrijven uit de omgeving van de windmolens, worden samen eigenaar van hun eigen lokale ‘dorpsmolens’ en wekken daarmee voordelig hun eigen groene stroom op. Het rendement van de windmolens komt daarmee volledig ten goede van de lokale burgers en bedrijven.
Particulieren en bedrijven kopen Winddelen, en worden via lidmaatschap van de Coöperatie mede-eigenaar van de windmolen. De opbrengst is op deze manier voor de lokale bewoners en bedrijven. Dit creëert maximale betrokkenheid van de omgeving, en draagt bij aan breed draagvlak.
 
Hieronder worden de kenmerken van participatie door middel van Winddelen beschreven.
 
Financieel aantrekkelijk:
 • Het is een voordelig model: de marge van het energiebedrijf gaat naar de deelnemers, die goedkoper uit zijn.
 • Rendementen tussen de 4% en 15% voor Winddelers.
Flexibel model:
 • Winddelen kunnen lokaal worden aangeboden, bijvoorbeeld in ‘ringen’ rondom het windpark (nabijgelegen dorpen krijgen voorrang).
 • Extra voordeel voor omwonenden is mogelijk, door hen een korting te bieden. Zo kan een geldstroom van “buiten” naar de lokale gemeente ontstaan.
 • Winddelen kan in combinatie met lokaal fonds, gebiedsfonds, obligaties, etc.
 • Samenwerking met lokale coöperatie(s) is mogelijk.
 • Ook geschikt voor bedrijven(terreinen), waarbij het vestigingsklimaat verbeterd kan worden door een scherp en duurzaam stroomtarief te bieden.
Brede impact, draagvlak:
 • Heel veel (duizenden) deelnemers (omwonenden) kunnen profiteren.
 • Meedoen is laagdrempelig, gemakkelijk, en er is geen grote investering nodig.
 • Burgers raken betrokken bij hun eigen windmolen (o.a. via de app).
Lokale Winddelen bij ontwikkeling windmolens
De Windcentrale richt zich in toenemende mate op het creëren van (lokaal) draagvlak voor windenergie bij de ontwikkeling van nieuwe windparken om zo de transitie richting een duurzame energievoorziening mogelijk te maken.
Winddelen kunnen bijdragen aan steun voor lokale windmolen ontwikkeling:
 • Tijdens de ontwikkelfase kunnen lokale bedrijven en bewoners zich voorinschrijven op Winddelen van nieuw te bouwen windturbine.
 • Honderden voorinschrijvers bewijzen draagvlak al in ontwikkelfase, en kunnen voordelig zelf groene stroom opwekken met hun ‘dorpsmolen’.
 • Lokale politiek krijgt steun in de rug voor windontwikkeling, voorstanders krijgen een stem. De stroom en winsten van de windmolens blijven lokaal.

Organisatie, financiering

Windmolen
 
Per windmolen wordt  een aparte coöperatie opgericht. Elke windmolen is zo in handen van de leden van die coöperatie: de Winddelers. De Windcentrale vormt het bestuur van de coöperatie en regelt alles wat te maken heeft met de Winddelen.
 
Het hoe en wat van Winddelen
 • De financiering wordt bijeen gebracht door de Winddelers, die Winddelen kopen. Daarnaast is er alleen bij de 10e windmolen sprake van een lening bij de Triodos bank.
 • De eerste 9 windmolens hadden MEP subsidie, de 10e windmolen ontvangt een SDE-subsidie.
 • Een Winddeel kost €200,- tot € 350,-. Deze prijs is onder meer afhankelijk van de aanschafwaarde van de molen en de hoeveelheid Winddelen per molen. De jaarlijkse all-in onderhoudskosten bedragen gemiddeld tussen de €15,- en €25,- per Winddeel. 

 • Een Winddeel wekt naar verwachting jaarlijks gemiddeld 500 kWh op. Winddelers mogen tot maximaal 85% van hun energieverbruik met Winddelen opwekken. Een gemiddeld huishouden van 2 tot 3 personen kan met 6 Winddelen 85% van de benodigde jaarlijkse stroom zelf opwekken. 

 • Een Winddeel garandeert Winddelers van hun eigen stroom tegen kostprijs gedurende de verwachte resterende levensduur van de molen (ongeveer 10-20 jaar). Dit levert Winddelers een aantrekkelijk rendement op van ongeveer 5% op jaarbasis, wat hoger wordt naarmate de energieprijzen stijgen. 

 • Winddelers besparen op de zogenaamde ‘kale’ kilowattuurprijs. Zij betalen wel nog de verplichte transportkosten en energiebelasting. 

 • Winddelen zijn overdraagbaar. De Windcentrale bemiddelt hierin. 

 • De stroom uit de Winddelen wordt geleverd door Greenchoice, de grootste groene energieleverancier van Nederland. Dit geldt ook voor de groene stroom die eventueel aanvullend nodig is. Meer informatie: www.greenchoice.nl. 

 • Als de windmolen langer draait dan de verwachte resterende levensduur dan levert dat extra voordeel op voor de Winddelers. 

Risico’s
De aanschaf van Winddelen is vrijgesteld van de vergunnings- en prospectusplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Als coöperatielid heb je uitgesloten aansprakelijkheid en ben je dus nooit aansprakelijk voor meer dan de inleg van je Winddelen. De molens zijn daarnaast voor zaken als onderhoud, schade en stilstand all-in verzekerd.
 

Partijen

 
Partijen
 
Winddelers
De Winddelers zijn de eigenaren van de Winddelen, de leden van de coöperatie, en daarmee volledig eigenaar van de windmolen. Dit kunnen particulieren en bedrijven zijn. Zij hebben Winddelen gekocht en hebben daarom recht op een deel van de stroomproductie van hun windmolen.
 
De coöperatie
Alle eigenaren van één windmolen vormen de leden van de coöperatie van die molen. De coöperatie wordt geleid door het bestuur. De Windcentrale vervult de rol van het bestuur, maar zoals bij elke coöperatie kunnen de leden, als zij dat willen, een nieuw bestuur kiezen. Ieder jaar is er een algemene ledenvergadering. Tijdens die vergadering komt onder andere het financiële jaaroverzicht van de coöperatie aan bod.
 
De Windcentrale
De Windcentrale is opgericht in 2010, met als doel het leveren van een tastbare bijdrage aan het versnellen van de energietransitie. De Windcentrale gelooft dat mensen meer betrokken moeten worden bij windenergie, om zo het draagvlak voor windenergie te vergroten. De Windcentrale faciliteert dat iedereen z’n eigen duurzame energie kan opwekken. Met Winddelen® kunnen mensen mede-eigenaar worden van een windmolen en zelf hun eigen groene stroom opwekken.
De Windcentrale regelt alles wat te maken heeft met de Winddelen. De Windcentrale heeft voor de coöperaties alle noodzakelijke contracten afgesloten met externe
partijen. Bijvoorbeeld voor verzekeringen en onderhoud. Daarnaast bestuurt de Windcentrale de coöperaties voor de Winddelers. Dat betekent dat de Windcentrale onder andere de contracten die aflopen verlengt, een ledenvergadering organiseert, en de jaarrekening laat opmaken. Daarnaast houdt de Windcentrale ook het leden- en Winddelenregister bij en is de Windcentrale tevens de helpdesk voor alle vragen over Winddelen.
 
Greenchoice en Servicehouse
De Windcentrale werkt op dit moment samen met Greenchoice om de stroom die de windmolen produceert bij alle Winddelers thuis af te leveren. Energiedienstverlener Servicehouse heeft een belang van 25% genomen in crowdfundingbedrijf De Windcentrale (augustus 2017). Om de stroom van de molen thuis afgeleverd te krijgen, is het daarom nodig om klant van Greenchoice te zijn. Per windmolen of windpark kan er wettelijk namelijk maar 1 leverancier gekozen worden waar de stroom heen gaat (als programma-verantwoordelijke partij). We hebben Greenchoice gekozen en gevonden om de stroom van de windmolens vervolgens direct te verrekenen op de stroomnota. Daarnaast zorgt Greenchoice ervoor dat je altijd de stroom geleverd krijgt die je nodig hebt, ook wanneer het even minder hard waait.
 

Links

 
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.