‘Groen op Weg’ - Lokale productie en afname van groene waterstof voor transport | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

‘Groen op Weg’ - Lokale productie en afname van groene waterstof voor transport

Meer artikelen

Doel

In Groen op Weg wordt tegelijkertijd vraag en aanbod van groene waterstof gerealiseerd.

Volgens het Groen op Weg consortium kan dit door nulemissie transport te integreren in een duurzaam en flexibel energiesysteem. Hierdoor ontstaat voor alle betrokken ketenpartijen een win-win scenario dat investeren in duurzaamheid de moeite waard maakt. Het ‘Groen op Weg’ consortium gaat demonstreren dat, door lokaal samen te werken, een aantrekkelijk economisch model kan ontstaan voor de investering in openbare waterstofinfrastructuur en brandstofcel-elektrische voertuigen.

Korte omschrijving van de activiteiten

 1. Investering in en de implementatie van 1) vernieuwende PEM electrolyser technologie voor waterstofproductie, 2) openbare tankinfrastructuur en 3) emissiearme voertuigen.
 2. Demonstratie dat het lokaal koppelen van duurzaam transport aan duurzame energieproductie rendabel is voor zowel de producent als de afnemer van groene waterstof.
 3. Monitoring van de demonstratie op technisch, financieel en maatschappelijk vlak. Hierbij wordt aandacht besteed aan de complexe organisatorische aspecten die lokale sectoroverschrijdende samenwerking, de businesscase en lessons learned met zich mee brengt en verwerking hiervan in een blauwdruk.
 4. Gebruik van de blauwdruk voor opschaling binnen Nieuwegein en replicatie op andere plaatsen.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Het project wordt uitgevoerd in Nieuwegein op industrieterrein Plettenburg gelegen langs het Lekkanaal. Op dit terrein bevinden zich:

 • Aannemersbedrijf Jos Scholman BV;
 • KWR Water BV;
 • Allied Waters BV;
 • Hysolar BV;
 • WRK (een samenwerking Waternet en PWN).

Op het terrein van WRK staat een zonneweide die duurzaam opgewekte elektriciteit gaat leveren voor de productie van groene waterstof. Deze groene waterstof wordt geleverd aan aannemersbedrijf Jos Scholman die hem zal gebruiken voor de aandrijving van nieuw aan te schaffen brandstofcel-elektrische voertuigen. Deze voertuigen zullen door Jos Scholman BV vooral in Midden-Nederland ingezet worden voor het vervoer van materialen en goederen van en naar opdrachtlocaties.

 

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Jos Scholman Beheer BV (penvoerder)Middengroot bedrijf (MKB)Penvoerder, aannemer en mede-eigenaar Hysolar, afnemer van waterstof, eigenaar van op H2 rijdende vervoermiddelen.
Hysolar BVGroot bedrijfEigenaar en exploitant electrolyser en waterstoftankstation.
KWR Water BVOnderzoeksinstellingTechnische systeemintegratie met PVweide en ontwerp electrolyser.
Allied Waters BVGroot bedrijfSysteemintegratie, marktontwikkeling van waterstof toepassingen. Mede-eigenaar van Hysolar.

Resultaat

Het project zal dienstdoen als eerste proof-of-concept voor het integreren van nulemissie transport in een duurzaam energiesysteem en levert een blauwdruk op om deze aanpak te repliceren.

Hierdoor draagt het project bij aan het versneld op de weg brengen van emissiearme voertuigen en het uitrollen van de daarvoor benodigde openbare tankinfrastructuur voor groene waterstof. Kwantitatief zal het project bij Jos Scholman Beheer BV:

 • Jaarlijks tot 1454 ton CO2-reductie leiden
 • jaarlijks meer dan 16,1 TJ fossiel energieverbruik besparen.
De totale CO2-reductie zal groter zijn, omdat er meer groene waterstof wordt geproduceerd dan door Scholman kan worden gebruikt en deze wordt aangeboden aan andere afnemers via een openbaar tankstation voor groene waterstof. Verschillende partijen binnen Nieuwegein hebben hier al interesse voor getoond.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

De vervoersector staat voor een grote uitdaging om een transitie te maken richting nulemissie transport.

Veel aandacht gaat hierbij uit naar brandstofcel-elektrische aandrijving met waterstof als energiedrager. Echter, 95% van de beschikbare waterstof wordt geproduceerd uit fossiele energie (aardgas). Hoewel de voertuigen dan geen emissie hebben, is deze vorm van transport nog steeds niet duurzaam, omdat het gepaard gaat met hoge CO2-emissies tijdens de productie.

Er is echter wel een significant duurzaamheidsvoordeel te behalen als de waterstof wordt geproduceerd met duurzaam opgewekte energie: Groene Waterstof. Omdat hiervoor duurzame energie wordt gebruikt, is het resultaat 100% reductie in CO2-emissie! Groene waterstofproductie wordt gehinderd door hoge investeringskosten en lage afzetvolumes. Gevolg hiervan is ook dat de benodigde infrastructuur niet aanwezig is. Hierdoor is de verkoopprijs van groene waterstof hoog en de beschikbaarheid laag, waardoor de transportsector de overstap naar (groene) waterstof nog niet maakt. Gevolg hiervan is ook dat leveranciers van brandstofcel-elektrische goederenvervoersmiddelen hun aandacht verleggen naar landen die een voorsprong hebben op Nederland als het gaat om de beschikbaarheid van waterstof.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.