DPAW - Duwaal Proeftuin Amsterdam West | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

DPAW - Duwaal Proeftuin Amsterdam West

Meer artikelen

Doel

Doel van de proeftuin is het aanbieden van een integraal waterstofconcept (van Wind tot Wiel) en experimenten te doen met waterstofvoertuigen in de binnenstad. Uiteindelijk is dit project onderdeel van een groter programma om binnen 5 jaar ca. 500 voertuigen van brandstofceltechnologie te voorzien. Bij 500 voertuigen is een belangrijke omslag voorzien waarbij waterstof goedkoper zal worden dan diesel. Het aantal is nodig om massaproductie op gang te brengen die de kostprijs zal drukken. In lijn met dit volume wordt gekeken naar concentratie, rondom de urban node Amsterdam. Er wordt een convenant voorbereid waarin belangrijke politieke en private spelers uit Noord West Nederland zullen aansluiten om een gezamenlijke waterstof strategie op te zetten.

Korte omschrijving van de activiteiten

In de scope van deze subsidie aanvraag wordt 1 hoge druk tankstation gebouwd, worden 3 voertuigen uitgerust met een brandstofcel. Buiten de scope van deze subsidie aanvraag, maar wel gekoppeld aan de de beoogde proeftuin zal 1 windmolen waterstof leveren (testterrein ECN) en wordt deze direct op druk gebracht om belangrijke voordelen in de keten te behalen. Er zal veel aandacht aan communicatie en disseminatie worden besteed vanuit verschillende invalshoeken. De partners in dit project zijn vooraanstaande partijen en prominenten op het gebied van waterstof die zich concentreren rondom Duwaal wind tot wiel.

Deelnemer / type organisatie / rol in het project

  • Hygro B.V. - Klein bedrijf - Penvoerder en systeem integrator
  • Ravo Holding B.V. - Groot bedrijf - Ontwikkelaar straatveegmachine
  • GP Groot B.V. - Groot bedrijf - Vervoerder en exploitant tankstation
  • Etrucks-Europe (Beukers Holding Westerhoven B.V. ) - Klein bedrijf - Ontwikkelaar voertuigen
  • Fleetcraft B.V. - Klein bedrijf - Onderzoek opschalingsplan
  • ECN – Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland - Onderzoeks-organisatie - Onderzoeker CCH2, deelnemer JRC Hydrogen (EC)
  • Composite Agency - Klein bedrijf - Engineering & advies composiet tanks
  • Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord - Overheid - Communicatie en disseminatie, opschalingsplan

Locatie

Afvalservice West Amsterdam

Resultaat

Binnen 5 jaar wordt een CO2 besparing verwacht van meer dan 20.000 ton per jaar. Er zullen 5-8 tankstations worden gebouwd met ca. 7 windmolens die waterstof produceren. Door advances in met name de brandstofcel technologie zal 1kg waterstof straks 7 liter diesel kunnen vervangen. Daarmee wordt integraal gezien waterstofproductie uit wind meer CO2 besparend dan opwekking van elektriciteit. Bovendien kent waterstof belangrijke voordelen ten opzichte van opslag en distributie van elektriciteit.
Het consortium zal profiteren van exploitatie, opschaling, kennis en schonere en stillere steden. Daarnaast biedt het project veel inzichten in de waterstofroute voor Nederland. Hygro en haar partners publiceren regelmatig of worden gevraagd vanuit de topsector Energie en/of RVO voor hun bijdrage. Ook met dit project zullen de partijen hier belangeloos aan meewerken om het belang van waterstof onder een breed publiek kenbaar te maken.

Aanleiding

Duwaal transformeert de waterstofketen. Duwaal richt zich op een integrale benadering om een doorbraak in waterstoftechnologie te forceren binnen duurzame mobiliteit. Na jaren van onderzoek met gerenommeerde partijen is het zaak om een proeftuin (tankstation) op te zetten in Amsterdam West.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.953.595

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Websites

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.