E-Concrete 2020 – Electrified Concrete Transport Rotterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

E-Concrete 2020 – Electrified Concrete Transport Rotterdam

Meer artikelen

Doel

Doel is de ontwikkeling van een volledig elektrisch aangedreven betonmixer. De ontwikkeling is onderverdeeld in de volgende componenten:

 • Ontwikkeling en testen prototype elektrische betontrommel
  Binnen dit werkpakket zal onder regie van A. Boogert Service gestart worden met de ontwikkeling van een geschikt ontwerp voor de elektrische betontrommel. De software die de elektrische betontrommel moet gaan aansturen is hierbij de belangrijkste te ontwikkelen component.
 • Ontwikkeling en testen prototype elektrische aandrijflijn
  Binnen dit werkpakket zal onder regie van EMOSS de elektrische aandrijflijn voor de betonmixer ontwikkeld worden. Hierbij is de belangrijkste component het energie management systeem dat ervoor moet zorgen dat zowel de aandrijving als de betontrommel te allen tijde voldoende capaciteit beschikbaar heeft.
 • Ontwikkeling en testen prototype chassis
  Binnen dit werkpakket zal onder regie van P. van de Velden het chassis voor de betonmixer ontwikkeld worden. Hierbij is de beschikbare ruimte voor het benodigde accupakket het belangrijkste onderdeel.
 • Ontwikkeling integraal full-scale prototype elektrische betonmixer
  Binnen dit werkpakket zullen onder regie van P. van der Velden Bedrijfswagens alle verschillende deelcomponenten worden geïntegreerd tot 1 integraal ontwerp van de elektrische betonmixer.
 • Praktijktest en uitontwikkeling elektrische betonmixer
  Binnen dit werkpakket zal onder regie van P. van de Velden de elektrische betonmixer een half jaar in de praktijk getest worden bij Mebin. Tijdens deze test zullen de volgende vijf aspecten nauwkeurig gemonitord worden: technologie, energie, gedrag, onderhoud en economie. Ook het benodigd laadregime zal gevalideerd worden door een slimme mix van opportunity charging en overnight charging te onderzoeken. De betonmixer zal vervolgens uitontwikkeld worden.

Deelnemer / type organisatie / rol in het project

 • P. van der Velden Bedrijfswagens B.V. - Klein bedrijf - Penvoerder
 • EMOSS Mobile Systems B.V. - Groot bedrijf - Partner
 • A. Boogert Service B.V. - Klein bedrijf - Partner

Locatie

Gemeente Rotterdam

Resultaat

Doordat de producenten en ontwikkelaars van alle componenten van de E-betonmixer een rol spelen binnen E-concrete 2020 zal het komen tot een versnelde ontwikkeling van emissieloze bouwvoertuigen met voertuigkwalificaties N3. Tevens zorgen de resultaten van dit project voor de benodigde versnelde uitrol van bijbehorende elektrische laadinfrastructuur bij de betoncentrales en op bouwplaatsen in steden.

Aanleiding

De aanleiding van dit project is de enorme luchtvervuiling door PM10, NOx en CO2 uitstoot die in binnensteden veroorzaakt wordt door goederenvervoer. Bouwlogistiek heeft met 35% van alle uitstoot een enorm aandeel in deze vervuiling terwijl voor bouwvoertuigen wereldwijd nog geen elektrisch alternatief bestaat. De noodzaak voor deze ontwikkeling wordt versterkt door de ambitie van grootstedelijke gemeenten zoals Rotterdam om de stadslogistiek in 2025 emissievrij te maken. Om die reden wordt in het E-concrete 2020 project door de pitpoint een volledig elektrisch aangedreven betonmixer ontwikkeld. Een betonmixer stoot namelijk enorme hoeveelheden CO2 uit (263 kg per dag) uit. De belangrijkste uitdagingen voor deze ontwikkeling zijn: de beschikbare ruimte voor het benodigde accupakket is gezien het benodigde vermogen zeer beperkt (1), het energie management systeem tussen de aandrijflijn en de opbouw is complex (2) en de volledig elektrische operatie is nog volledig nieuw en dient op geschiktheid in de praktijk getest te worden (3). De strategische stakeholder Mebin, marktleider, met de meeste betoncentrales van Nederland, zal de volledig elektrische betonmixer gedurende een half jaar gaan testen. In Nederland rijden zo’n 1000 conventionele betonmixers, dit betekent dat E-Concrete voor een zeer goed herhalingspotentieel kan zorgen. Daarnaast ligt er een bijkomend herhalingspotentieel binnen dit project ook in toepassing van dit elektrische aandrijvingsconcept op de 10.500 andere conventionele bouwvoertuigen die in Nederland rondrijden zoals kiepwagens of haakarmen. Tenslotte zal dit potentieel zich ook met een multipliereffect laten repliceren naar soortgelijke voertuigen in de EU en wereldwijd.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 500.000

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.