E-Hub Goes | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

E-Hub Goes

Meer artikelen

Doel

Het doel van dit project is het creëren en demonstreren van een multimodaal laadpunt voor de elektrificatie van het OV (een ‘E-Hub’), waarbij er onderlinge afstemming plaatsvindt tussen de verschillende modaliteiten in het gebruik en de mogelijkheden van een laadlocatie, zodat deze optimaal in de ruimte en het elektriciteitsnet gebruikt kan worden.

Het consortium heeft de volgende onderliggende doelstellingen voor dit proeftuinproject:

 • Ontwikkeling, testen en validatie van één universeel laadsysteem met een opportunity charger van 350 kW voor diverse typen voertuigen.
 • Ontwikkeling, testen en validatie van een nieuw type EV-bus (technisch nieuw voor Nederland en Europa) met een CCS-connector (350 kW) die aansluit op het universele laadsysteem.
 • Ontwikkeling, testen en validatie van een batterijmonitoringssysteem dat universeel op ieder type elektrisch voertuig kan worden geïnstalleerd.
 • Commerciële, juridische en technische validatie van de voertuigen en de laadinfrastructuur in een proeftuin: de E-Hub in Goes. Tijdens de proeftuin maken ook additionele voertuigen gebruik van de dedicated laadinfrastructuur die wordt gerealiseerd in de E-Hub.

Korte omschrijving van de activiteiten

In dit project werken partners Connexxion en PitPoint met geselecteerde derde partijen aan vijf werkpakketten:

 1. Projectmanagement
 2. Voorbereiden praktijkdemonstratie
 3. Technologische innovatie
 4. Uitvoeren praktijkdemonstratie
 5. Disseminatie

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Goes

Overzicht van deelnemers 

 • Connexxion Openbaar Vervoer, Groot bedrijf, Exploitant van busconsessies
 • PitPoint Clean Fuels, Groot bedrijf, Exploitant van laadinfra

Resultaat

Het project zal leiden tot de volgende concrete resultaten:

 • Validering van de business cases van de verschillende ketenpartners in het elektrisch vervoer. Bij succesvolle ontwikkeling van de universele CCS-laadstekker en de bussen met een CCS-connector (350 kW) hoeft er minder in laadinfrastructuur te worden geïnvesteerd.
 • Het ontwikkelen en testen van de universele CCS-laadstekker ondersteunt de uitrol van het landelijke EV-netwerk en beperkt de druk op reeds beperkt beschikbare netaansluitingen.
 • Het ontwikkelen en testen van het batterijmonitoringssysteem voor elektrische voertuigen zal leiden tot minder uitval van voertuigen en het optimaal benutten van de levensduur van de batterijen.
 • De E-Hub in Goes zal demonstreren dat het realiseren van een laadhub met gedeelde infrastructuur t.b.v. bussen, zorgvervoer, en andere logistieke dienstverleners een reducerend effect heeft op emissie van CO2, NOx, fijnstof en omgevingsgeluid.
 • De succesvolle demonstratie van de E-Hub in Zeeland zal leiden tot uitgebreide opschalingsmogelijkheden voor andere (dunbevolkte) Nederlandse en Europese regio’s die streven naar duurzame mobiliteit.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

De provincie Zeeland zet sterk in op de verduurzaming van de mobiliteitssector, en streeft naar emissieloze mobiliteit in 2040. Daarbij is de afspraak dat het openbaar vervoer al in 2030 volledig uitstootvrij is.

Op korte termijn moeten er meer bussen op elektriciteit en waterstof gaan rijden. De provincie ziet de aanleg van een provinciaal netwerk van (snel)laadinfrastructuur in samenwerking met marktpartijen als een belangrijke aanjager om deze plannen tijdig te kunnen realiseren. Als koploper op het gebied van zero emissie busvervoer in Europa werkt Connexxion in dit project samen met PitPoint om semipublieke laadinfrastructuur te realiseren die ook beschikbaar is voor andere partijen, zoals zorgvervoer, koeriersbedrijven en taxivervoer: een E-Hub.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.