Elektrisch Thuistransport | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Elektrisch Thuistransport

Meer artikelen

Doel

Het proeftuinproject beoogt de transitie naar elektrisch vrachtvervoer (N1 en N2) te versnellen, door de inzet van 20 EV vrachtwagens voor thuisbezorging vanuit 5 IKEA vestigingen. Door de ervaringen inzichtelijk te maken voor vervoerders (leveranciers) en retailers (eindgebruikers), verwachten wij de volgende effecten te realiseren:

 • Aantonen dat de EV vrachtwagens met beperkte actieradius efficiënt geïntegreerd kunnen worden in het logistieke netwerk van een retailer.
 • Wegnemen onzekerheden over batterijprestaties, onderhoudskosten en ervaringen van chauffeurs, klanten en andere stakeholders.
 • Inzicht verschaffen in de business case.

Door deze inzichten verwachten wij dat twee van de belangrijkste barrières worden weggenomen en meer “early adopters” tot de EV markt zullen toetreden. Hiermee zal de vraag naar EV wagens stijgen, waardoor de productie wordt verhoogd, aanschafprijzen zullen dalen en er een positievere business case zal ontstaan.

Organisatie/type bedrijf/rol in het project

 • IKEA Beheer BV - Grote organisatie eindgebruiker
 • TSN -Grote organisatie - Leverancier (transporteur)
 • Alert - Grote organisatie - Leverancier (transporteur)
 • Ecotap - Middelgrote organisatie - Producent/ontwikkelaar

Korte omschrijving van de activiteiten

Het project bestaat uit de volgende activiteiten, die door de partners worden uitgevoerd:

 • IKEA - Eindgebruiker - Lease van 20 EV wagens / Communicatie van project resultaten naar retailers, vervoerders, klanten en andere stakeholders.
 • Ecotap - Leverancier - Plaatsing van 10 50 kW DC laadpalen bij 5 IKEA vestigingen en monitoring gebruik.
 • TSN & Alert - Leverancier - Gebruik van 20 EV wagens in het logistieke proces voor IKEA.

Locaties

 • Amsterdam
 • Utrecht
 • Amersfoort
 • Haarlem
 • Barendrecht

Resultaat

Verwachte directe effecten door de uitvoer van het project

 Directe effecten project
Inzet 20 EV wagens gedurende 3 jaar
Effecten bij versnelde transitie
5% diesel vrachtwagens (<10t) wordt EV in perioden van 5 jaar
Reductie CO2 uitstoot1178 ton21.337 ton
Reductie NOx8,7 ton159 ton
Reductie fijnstof0,15 ton2,64 ton

Aanleiding

De transitie naar zero-emissietransport is een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van IKEA (“People & Planet Positive”). Als lid van EV100, streeft IKEA naar zero-emissietransport per 2030.
De ambitie om elektrisch vrachtvervoer in te zetten blijkt op dit moment moeilijk te realiseren. In Nederland rijdt meer dan 98% van de vrachtwagens op diesel en rijden er slechts 70 elektrische vrachtwagens (>3,5 ton) . Hoewel er een (beperkt) aantal elektrische vrachtwagens (nieuw & retrofit) op de markt zijn, investeren vervoerders nog maar zeer beperkt in deze wagens. De belangrijkste barrières voor snelle opschaling zijn:

 • Beperkte actieradius (100 – 200 km) en beperkt aanbod van (snel)laadstations.
 • Hoge onzekerheid over prestaties van de batterij, onderhoudskosten en restwaarde.
 • Hoge aanschafprijs van EV vrachtwagens, en lage winstmarges bij vervoerders.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 393.354

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.