Emissieloos Wegvervoer Afvalinzameling STeden Elektrisch (E-WASTE) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Emissieloos Wegvervoer Afvalinzameling STeden Elektrisch (E-WASTE)

Meer artikelen

Doel

Doelstelling van dit project is het in pre-commerciële fase demonstreren van een e-afvalvoertuig waardoor eindgebruikers in staat worden gesteld een zo gunstig mogelijke TCO en milieuprestatie te bereiken.

De inzichten zullen worden vastgelegd in een roadmap, welke de branche in staat stelt in 2030 volledig zero-emissie te zijn. VDL Groep heeft als koploper op het gebied van e-mobiliteit ruime ervaring met de introductie van Europa ’s grootste vloot elektrische bussen voor openbaar vervoer door de inzet van 43 volledig elektrische voertuigen in de Gemeente Eindhoven. In 2018 staat de introductie gepland in de regio Amsterdam-Amstelland (>100 voertuigen). VDL Groep ziet kans deze aanpak te vertalen naar andere sectoren zoals binnenstedelijke distributie, meer in het bijzonder: afvalinzameling. Begin 2018 staat de introductie van een volledig elektrische 40 tons truck door VDL Bus & Coach gepland, wat VDL Groep in staat stelt om, i.c.m. VDL Translift, een unieke propositie te ontwikkelen voor seriematig geproduceerde voertuigen welke speciaal voor afvalinzameling zijn ontwikkeld. De deelnemende eindgebruikers in deze proeftuin (HVC, Rova, Roteb en Gemeente Amsterdam) hebben tezamen >50% marktaandeel op het gebied van afvalinzameling in Nederland. Doelstelling van deze eindgebruikers is het opdoen van diepgaande kennis en ervaring met zero emissie afvalinzameling. Op basis van gebruikservaringen van deze koplopers aangevuld met kennis van onderzoeksinstituut TNO wordt een roadmap ontwikkeld welke de deelnemende eindgebruikers in staat stelt hun volledige afvalinzamelingsoperatie in 2030 volledig te verduurzamen.

Korte omschrijving van de activiteiten

In dit project zal onderzoek en ontwikkeling plaatsvinden naar een zo efficiënt mogelijk in te zetten e-afvalvoertuig (VDL Translift). Dit wordt mede gerealiseerd door het opdoen van praktijkervaring met een viertal voorserie protovoertuigen (28 tons 6x2 chassis) met volledig elektrische opbouw voor gebruik in binnenstedelijk gebied (diverse eindgebruikers). Uitvoering van onafhankelijk onderzoek en verspreiding van onderzoeksresultaten zal worden uitgevoerd door TNO.

Locatie

 • Provincie Flevoland - Dronten (VDL Translift)
 • Provincie Noord Holland - Binnenstedelijk gebied Zaandam, Den Helder, Velsen, Hoorn (HVC)
 • Provincie Zuid Holland - Binnenstedelijk gebied Dordrecht (HVC)
 • Provincie Overijsel - Binnenstedelijk gebied Zwolle (Rova)
 • Provincie Utrecht – Binnenstedelijk gebied Amersfoort (Rova)
 • Provincie Noord-Holland – Binnenstedelijk gebied Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
 • Provincie Zuid Holland – Binnenstedelijk gebied Rotterdam (Roteb)

Organisatie/type bedrijf/rol in het project

 • VDL Translift - Grootbedrijf - Producent / Ontwikkelaar
 • VDL Bus Chassis - Grootbedrijf - Leverancier
 • Rova - Grootbedrijf -Eindgebruiker
 • HVC - Grootbedrijf - Eindgebruiker
 • Gemeente Amsterdam - Overheid - Eindgebruiker
 • Roteb - Overheid - Eindgebruiker
 • TNO - Onderzoeksorganisatie - Uitvoering onafhankelijk onderzoek

Resultaat

Na afronding van het project zijn VDL Translift i.c.m. VDL Bus Chassis in staat een speciaal voor afvalinzameling ontwikkeld e-voertuig in serieproductie aan de Europese markt aan te bieden. Hierdoor wordt een significante technologische vernieuwing gerealiseerd met vervolg- en verdien potentieel.

 • Na afronding van het project zijn de deelnemende eindgebruikers in staat hun investering planmatig op te schalen naar een volledig zero-emissie afvalinzamelingsoperatie in 2030.
 • De deelname van TNO en het delen van informatie met de NVRD draagt zorg voor kennisoverdracht en communicatie binnen de gehele branche en biedt het project verder vervolgpotentieel.
 • De proeftuin heeft reeds een Tank-to-Wheel reductie van 4752g/km CO2 bereikt door inzet van vier volledig elektrische e-afvalvoertuigen.

Aanleiding

Afvalinzameling veroorzaakt 6% van de CO2 uitstoot door stadslogistiek in Nederland (Outlook City Logistics, Topsector Logistiek, 2017). De komende decennia worden grote aantallen nieuwe woningen toegevoegd in het economisch kerngebied. Het merendeel daarvan is gepland in binnenstedelijke gebied (Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie REOS, uitvoeringsprogramma 2017-2018). Met het groeien van het aantal inwoners in binnenstedelijk gebieden zal bij gelijkblijvend beleid de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke neveneffecten als stikstof (NOx), fijnstof (PM) en geluid (dB) door afvalvoertuigen in binnenstedelijk gebied verder toenemen. De vervoersbewegingen bij afvalinzameling zijn zeer belastend en stoten veel emissie uit. Dit wordt veroorzaakt doordat tijdens afvalinzameling de voertuigen zeer korte afstanden afleggen, wat wordt gecombineerd met heel veel stop- en go momenten. De conventionele dieselmotor wordt hierdoor tijdens afvalinzameling zeer inefficiënt gebruikt, dit door inzet in een hoog toerengebied wat veel energie van de koppelomvormer vergt. Dit resulteert in hoge uitstoot, een hoog brandstofverbruik en hoge onderhoudskosten. Dit maakt voertuigen voor afvalinzameling zeer geschikt voor een transitie naar inzameling met volledig elektrische voertuigen.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.169.790

 

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.