Fieldlab for connected smart fast charging (CSFC) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Fieldlab for connected smart fast charging (CSFC)

Meer artikelen

Doel

Het doel van dit project is primair om de productontwikkeling en plaatsing van battery-range-extenders in elektrische bestelwagens te versnellen en meer secundair om dit ook te realiseren in gelijksoortige voertuigen t.b.v. het doelgroepenvervoer.

Hiermee krijgen E-LCV’s een acceptabele actieradius van tussen de 250 en 350 kilometer in plaats van de huidige circa 100 tot 150 kilometer. Het additionele batterijpakket zal geschikt zijn voor snelladen. Dit resulteert in: Een kortere laadtijd en een grotere actieradius, waarmee de belemmeringen welke een versnelling van zero-emission mobiliteit in de weg staan worden weggenomen. Tegelijkertijd wordt middels een brede ketenaanpak een verdere uitrol van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen mogelijk gemaakt met de aanleg van een nieuwe snellaad-omgeving. Deze nieuwe omgeving kent een gedifferentieerde prijsstelling afhankelijk van het laadvermogen waarvoor wordt gekozen.

Om deze nieuwe omgeving breed toegankelijk te maken voor de belangrijkste doelgroep van E-LCV’s, het MKB wordt hiertoe een ‘open loop-betaalmethodiek’ ontwikkeld en geïmplementeerd. Bij het beproeven, bewijzen en demonstreren van innovatieve concepten en technologieën voor het snelladen van bestelwagens en gelijksoortige voertuigen voor doelgroepenvervoer, wordt rekening gehouden met de wensen van individuele chauffeurs en voertuigeigenaren. Snelladen moet plaatsvinden in een omgeving die dezelfde comfort biedt, zoals men dit ook is gewend bij het tanken van fossiele brandstoffen. Het energiesysteem als geheel dient niet overbelast te geraken. Daartoe wordt de verbinding gelegd tussen de BEV’s, FCEV’s, en de E-infrastructuur van het tankstation/de powerbank, die op haar beurt weer is verbonden met het lokale elektriciteitsnet. Ook zal ervaring worden opgedaan hoe het lokale elektriciteitsnet juist ondersteund kan worden door installaties en voertuigen op het tankstation. Het doel van het project is dan ook met het nieuw te ontwikkelen ‘Connected Smart Fast Charging-systeem’ de gebruiker enerzijds een prijs gestuurde keuzevrijheid te geven in snelheid van laden en anderzijds gebruikers te stimuleren om op piekmomenten energie te leveren en daar ook een verdienmodel aan te koppelen. Door zowel vraag als aanbod (bij) te sturen, is de verwachting dat zowel de gebruikservaring wordt verbeterd als dat de onbalans in het net wordt tegengegaan. Het tankstation zoals we dat traditioneel kennen evolueert met dit project tot het energiestation van de toekomst.

Korte omschrijving van de activiteiten

De belangrijkste projectactiviteiten in de te realiseren proeftuin zijn:

 • WP1: Ontwikkeling en testen van (componenten voor) een battery-range-extender voor de E-LCV’s in dit project inclusief snellaad-mogelijkheid. Deze battery-range extenders worden dan vervolgens ingezet bij de E-LCV’s die onder werkpakket 3 worden aangeschaft en ingezet;
 • WP2: Engineering, voorbereiding en realisatie van het snellaadsysteem met slimme aansturing en universele betaaltechnologieën. Dit werkpakket is weer nodig en sluit aan bij de gebruiksexperimenten in werkpakket 3;
 • WP3: Gebruiksexperimenten met volledig elektrische bestelwagens (N1) met ingebouwde batteryrange-extender inclusief de mogelijkheid tot snelladen;
 • WP4: Studie c.q. onderzoek naar de mogelijkheden de voeding van en naar de powerbank door elektrische voertuigen (FCEV’s, BEV’s) die geparkeerd staan op het carpoolplein (Vehicle2Grid) te laten plaatsen vinden. De ervaringen uit werkpakket 3 zijn o.a. input voor deze studie.;
 • WP5: Inzet powerbank om congestieproblematiek te voorkomen en tevens ervaring opdoen met een nieuw additioneel verdienmodel. De gebruikerservaring uit werkpakket 3 en de mogelijkheden in werkpakket 4 zullen hierin meegenomen worden m.b.t. gelijktijdigheidsvraagstukken;
 • WP6: Disseminatie van praktijkkennis van de proeftuin Connected Smart Fast Charging werkpakketen 1 t/m 5 delen met de relevante stakeholders in de mobiliteitssector mede via Bovag;
 • WP7: Op perfecte wijze uitvoering geven aan de projectorganisatie, -management en aan de administratieve verantwoording van werkpakketten 1 t/m 6.
Alle activiteiten in de proeftuin ‘Fieldlab voor Connected Smart Fast Charging’ worden door een zeer breed samenwerkingsverband van relevante projectpartners en samenwerkingspartners uitgevoerd. Green Planet zal als penvoerder fungeren.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Hoofdlocatie Eigenaar/opdrachtgever
Green Planet Real Estate B.V., Bultinge 2, 7933 TZ Pesse (Dr.)

Overzicht van deelnemer(s)

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Green Planet Real Estate B.V.Kleine ondernemingPenvoerder
Contrall ProjectrealisatieGrote ondernemingProjectpartner
Emmett GreenKleine ondernemingProjectpartner
E-mobility ConsultingKleine ondernemingProjectpartner
HAN Automotive ResearchOnderzoeksorganisatieProjectpartner
Terwolde (Renault)Grote ondernemingProjectpartner
Luth-Tangenberg (Nissan)Kleine ondernemingProjectpartner
Century Autogroep (VW)Grote ondernemingProjectpartner
HunebouwKleine ondernemingProjectpartner
Prewest ICT BVKleine ondernemingProjectpartner
Ten Kate Installatietechniek BVKleine ondernemingProjectpartner
Gils AutomaterialenKleine ondernemingProjectpartner
Probis Nederland BVKleine ondernemingProjectpartner
WB Autoservice (Bosch Car Service)Kleine ondernemingProjectpartner
New Energy CoalitionNiet-gouvernementele organisatieProjectpartner
BOVAGAdhesieverklaringCommunicatie leden, bedrijven en algemeen
Royal HaskoningDHVAdhesieverklaringSupporter initiatief
Gemeente HoogeveenAdhesieverklaringSupporter initiatief
TSG Technical Services and SolutionsAdhesieverklaringUitvoerend
TVM verzekeringenAdhesieverklaringSupporter initiatief
ConnexxionAdhesieverklaringSupporter initiatief

Resultaat

Het resultaat van het project bestaat op hoofdlijnen uit:

 1. Nieuwe toegepaste kennis en technologieën voor de versnelde ontwikkeling van snelladen van elektrische bestelwagens (E-LCV’s – vervoerscategorie N1) in combinatie met de ontwikkeling van een battery-range-extender;
 2. Verbeterde beschikbaarheid, uitrol van infrastructuur en (betalings-)mogelijkheden om elektrische voertuigen (sneller) te laden inclusief laadvermogen gerelateerde tariefdifferentiatie;
 3. Direct toepasbare praktijkkennis en -ervaring om het elektriciteitsnet te ondersteunen dan wel te ontlasten door een combinatie te maken met elektrische mobiliteit;
 4. Verspreiding en disseminatie van deze kennis en ervaring door creatie van openbare rapportages, openbare seminars en andere communicatiemiddelen;
 5. Door de verhoogde toegankelijkheid van elektrisch laden kiezen meer MKB-bedrijven en ZZP’ers voor elektrische bestelwagens, binnen dit project in ieder geval 12 E-LCV’s. Ook bedrijven die gespecialiseerd zijn in doelgroepenvervoer en hun opdrachtgevers kunnen zo uitvoering geven aan de Green Deal Zero Emission Doelgroepenvervoer. Dit is op dit moment praktisch onmogelijk. Door het project neemt het aantal zero-emissiebestelwagens en gelijksoortige voertuigen toe, waardoor CO2-, fijnstof-, NOx- en geluidsreductie plaatsvindt.
 

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie LEF (2014) blijkt dat de vervoerssector voor 30% verantwoordelijk is voor de huidige CO2-uitstoot in de EU.

Om aan de Klimaatdoelstellingen in 2030 te kunnen voldoen is een versnelling in de productontwikkeling in de transportsector en een verdere uitrol van tank- en laadinfrastructuur benodigd. Batterij Elektrische Voertuigen (BEV’s) worden gezien als een belangrijke oplossing richting de transitie naar zero- emissie mobiliteit. Dit geldt voornamelijk voor de lichtere voertuigen. De marktvraag naar volledig elektrische bestelwagens (Light Commercial Vans – LCV’s) en gelijksoortige voertuigen ten behoeve van doelgroepenvervoer is nog steeds zeer beperkt. In april 2019 waren er namelijk nog maar 3670 elektrische LCV’s actief in Nederland, op een totaal van circa 915.000 bestelwagens in Nederland. Dit komt doordat deze elektrische voertuigen een geringe actieradius en een te lange laadtijd hebben. Daarnaast beperkt een slechte gebruikservaring, veroorzaakt door bovengenoemde belemmeringen en ongemakken zoals een ‘closed loop-betaalsysteem’ verdere opschaling. Daarbij wordt een open marktwerking met bijbehorende concurrentie ook belemmerd door deze closed loop-betaalsystemen.

Vanuit de systeemkant is er tevens een groot risico op overbelasting van het elektriciteitsnet wanneer een grote hoeveelheid mensen tegelijk hun voertuig gaan opladen. In dit project gaat een consortium van relevante projectpartners vanuit een integrale ketenaanpak oplossingen ontwikkelen en implementeren die de in deze aanleiding genoemde problematiek geheel dan wel grotendeels wegneemt om zo een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 en andere fijnstof-emissie.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de tweede tender van DKTI Transport bedraagt EUR 1.922.330,00

Looptijd

De looptijd van het project is medio 2019 t/m december 2021.

Actueel

Externe ontwikkelingen

Ten gevolge van de corona-crisis worden er momenteel geen fysieke vergaderingen gehouden, hierdoor is de communicatie lastiger.

Vooruitblik

De komende periode worden de werkzaamheden voortgezet volgens de projectplanning, zoals aangegeven per werkpakket.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.