FleetLife | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

FleetLife

Meer artikelen

Doel

Aanleiding

Om een toekomst te verwezenlijken waarin het elektrisch voertuig dominant is, is het verlagen van de totale gebruikskosten van elektrische voertuigen cruciaal. Een effectieve manier om deze kosten te verlagen is het maximaliseren van de batterij levensduur, gezien deze een significante portie van de kosten met zich mee brengt.

FleetLife doelt om de batterij levensduur van elektrische vlootvoertuigen te vergroten door een operatie strategie te introduceren die batterij veroudering in acht neemt. De huidige operatie strategie van deze vlootvoertuigen is typisch gedreven door beschikbaarheid, planning en batterijlaadniveau (SoC). Het doel van FleetLife is om aan die strategie een overweging voor batterij levensduur toe te voegen.

Doel van het project

Het doel van het project is het vaststellen van de haalbaarheid van een batterij levensduur geoptimaliseerde operatie strategie voor elektrische voertuigvloten.

Korte omschrijving van de activiteiten

De haalbaarheid van de batterij levensduur geoptimaliseerde operatie strategie is bepaald door een subgroep van BMW I3 vlootvoertuigen te monitoren van het autodeelgroep Amber. De analyse bestaat uit het bepalen van de frequentie waarmee batterij levensduurwinst te behalen valt en hoe groot die batterij levensduurwinst is, gedurende normale operatie binnen de Amber vloot.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

TNO Helmond, Amber Eindhoven, routes tussen Amber laadhubs

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
TNONVOPenvoerder/uitvoerder haalbaarheidsstudie
AmberKleine ondernemingAanbieder/producent van onderzoeksdata, klankbord voor praktijksituatie
AutomotiveNLNVOAdviesraad

Resultaat

Haalbaarheidsoordeel en de belangrijkste resultaten

De batterij levensduur geoptimaliseerde operatie strategie is technisch haalbaar bevonden en de kosten-baten ratio is gunstig ingeschat. Kwalitatief is het belangrijkste resultaat voor de haalbaarheidsstudie dat gedurende ongeveer de helft of meer van de geobserveerde gebeurtenissen, batterij levensduurwinst te behalen is. Echter vanwege de verschillen tussen de geobserveerde waarden en de waarden bestudeerd in de literatuur is het kwantificeren van de batterij levensduur winst, in totale kosten en/of batterij cycli, niet mogelijk. Spijtig betekent dit dat de economische haalbaarheid hierdoor niet in exacte termen uit te drukken is. Vanwege de kwalitatieve vorm van het haalbaarheidsvonnis, is het aan de gebruiker, in dit geval Amber, om te beslissen of de batterij levensduur geoptimaliseerde operatie strategie verdere ontwikkeling verdient. Huidig is de belangrijkste horde voor Amber om te overwinnen, en hetgeen tussen het gebruik van de operatie strategie staat, het feit dat de lease maatschappij de overgebleven batterij capaciteit niet meeneemt in de lease kosten.

Het project zal de waarde en haalbaarheid van de inzet- en laadstrategie bepalen.

In het geval dat de waarde en haalbaarheid voldoende zijn, zullen de projectwerkzaamheden een waardevolle prioriteitenlijst creëren voor de ontwikkeling van desbetreffende strategieën.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het resultaat van dit rapport geeft aanleiding om batterij levensduur met relevante partijen zoals lease maatschappijen te bediscussiëren. Door waarde te hechten aan de resterende levensduur wordt het sturen naar optimale inzet beloond. Tevens geeft het de staat aan de van de belangrijkste component in een elektrische auto: de batterij.

Om een toekomst te verwezenlijken waarin het elektrisch voertuig dominant is, is het verlagen van de totale gebruikskosten van elektrische voertuigen cruciaal.

Een effectieve manier om deze kosten te verlagen is het maximaliseren van de batterij levensduur, gezien deze een significante portie van de kosten met zich mee brengt. FleetLife doelt om de batterij levensduur van elektrische vlootvoertuigen te vergroten door een operatie strategie te introduceren die batterij veroudering in acht neemt. De huidige operatie strategie van deze vlootvoertuigen is typisch gedreven door beschikbaarheid, planning en batterijlaadniveau (SoC). Het doel van FliitLife is om aan die strategie een overweging voor batterij levensduur toe te voegen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.