FLEX EV – Flexibele elektrische pakket- en onderhoudslogistiek regio Rotterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

FLEX EV – Flexibele elektrische pakket- en onderhoudslogistiek regio Rotterdam

Meer artikelen

Doel

Doel van de voorgestelde praktijkdemonstraties van FLEX EV is om voor bovengenoemde problematiek overtuigend bewijsmateriaal te leveren. De FLEX EV partners, PitPoint.EV B.V. (hierna PitPoint), DHL International B.V. (hierna DHL), Roadrunner Koeriersdiensten B.V. (hierna Roadrunner), EMOSS Mobile Systems B.V. (hierna EMOSS) en TNO willen dit aantonen door een slimme mix van opportunity-charging en overnight-charging (in de hub).

Zij geloven dat dit kan leiden tot een lagere TCO (door i. de mogelijkheid om meer kilometers te rijden, ii beperkte investeringen op de hub voor laadinfrastructuur, en iii door kleinere batterijen, als operators eenmaal gewend zijn aan snelladen) en daarmee dus ook een snellere opschaling. Dit maakt dit project uniek omdat in de projecten tot nu toe voertuigen enkel op geschiktheid getest worden in de praktijk.

Deze innovatieve aanpak zal worden gedemonstreerd voor een representatieve vloot van 32 elektrische voertuigen van het type N2 – 3,5ton tot 12ton en 2 elektrische trucks, categorie N3 met een gewicht van meer dan 12 ton. Tevens zullen parallel aan de proeftuin, de verkregen proeftuinresultaten direct worden geïntegreerd in een nieuw te ontwikkelen generatie lichtgewicht en compacte batterij geschikt voor N2 en N3 voertuigen door EMOSS zodat na afronding van de proeftuin nieuw aan te schaffen voertuigen direct voorzien kunnen worden van deze efficiëntere batterijtechnologie.

Deelnemer / type organisatie / rol in het project

  • PitPoint.EV B.V. - Groot bedrijf - Penvoerder
  • DHL International B.V. - Groot bedrijf Partner
  • EMOSS Mobile Systems B.V. - Groot bedrijf - Partner
  • Roadrunner Koeriersdiensten B.V. - Klein bedrijf - Partner
  • TNO  - Kennisinstelling - Partner

Locatie

Rotterdam

Resultaat

De keten brede FLEX EV aanpak draagt bij aan een versnelde voertuigontwikkeling van emissieloze vervoermiddelen met voertuigkwalificaties N2 en N3. Tevens zorgt het voor de gevraagde validering om tot uitrol en gebruik van elektrische (snel)laadinfrastructuur te komen.

Aanleiding

Om zowel de lokale luchtkwaliteit te verbeteren als de mondiale opwarming van de aarde tegen te gaan, moet het goederenvervoer over op alternatieve brandstoffen. Ook in de tweede stad van Nederland, Rotterdam groeit de economie. Hierdoor stijgt echter ook de druk op het verkeer en de luchtkwaliteit in en rondom de stad. Doel van Rotterdam is de logistiek in de binnenstad van Rotterdam uiterlijk in 2025 voor 100% emissievrij te laten zijn. Dit vraagt om duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren, dit kan door schone techniek, slimme logistiek, goede regelgeving en goed gedrag.
Elektrisch vervoer wordt door Gemeente Rotterdam als de beste oplossing voor goederenvervoer gezien omdat deze geen NOx en CO2 uitstoot. In het segment van elektrische bestelbussen vinden al relatief veel proeven plaats, maar aan de uitdagingen waar partijen tegen aanlopen bij opschaling van de vloot, na deze testen met een beperkt aantal voertuigen, wordt in de praktijk nog nauwelijks gewerkt, waardoor bedrijfszekere en laadzekere oplossingen hiervoor onbekend zijn. In Nederland is geen showcase voorhanden waar zowel voor grote als kleine logistiek dienstverleners blijkt dat elektrisch vervoer voor dagelijkse route langer dan 300 km volledig elektrisch kan zowel qua operatie als qua TCO. Een mogelijke oplossing is het integreren van snelladen in de logistieke planning, om de actieradius te vergroten en de piek bij het laden van een grote vloot in een depot aan te kunnen. Om het gestelde doel van zoals verwoord in de Brandstofvisie voor 200.000 elektrische voertuigen in 2020 te bereiken, moet er sterk ingezet worden op het creëren van operationele omstandigheden waardoor de markt vertrouwen krijgt dat dit mogelijk is. Dit moet resulteren in een versnelde investering in elektrische voertuigtechnologie en het uitrollen van een geschikt netwerk van (snel) laadinfrastructuur door heel Nederland door infraleveranciers.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.953.783

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.