FUNDA(ce)MENT | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

FUNDA(ce)MENT

Meer artikelen

Doel

De doelstelling van het project is om in een realistische gebruikersomgeving aan te tonen dat zowel zero-emissie-bouwlogistiek als een zero-emissie bouwplaats te verwezenlijken is.

Het opzetten van de proeftuin dient een tweeledig doel: enerzijds moet deze aantonen dat voertuigtechnologie klaar is voor uitrol naar divers zero-emissie-bouwmateriaal, anderzijds moet de proeftuin overtuigend bewijs leveren dat door middel van nieuwe (slimme) bouwlogistieke concepten, de binnenstedelijke woningbouwopgave zero-emissie uitgevoerd kan worden. Het Klimaatakkoord geeft aan dat in grotere steden in ZES-verband zero-emissies zones geleverd moeten worden in 2025. Dit project laat zien dat duurzame winst kan worden behaald door de gehele logistiek slimmer in te richten en machines zero-emissie te maken en dient dan ook als showcase voor geïnteresseerde eindgebruikers.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Ontwikkelen van een representatieve vloot aan zero-emissie bouwlogistieke voertuigen: opstellen van technische specificaties, ontwikkelen en bouwen van full-scale prototypes en deze in de praktijk testen op beschikbaarheid; 

  • Investeren in extra ZE-bouwmaterieel en mobiele snellaadinfra om aan de voorwaarde van een representatieve vloot te kunnen voldoen. Deze investering wordt tevens gebruikt om aan te tonen dat de wagens grootschalig operationeel kunnen worden ingezet en dat beperkte (snel)laadinfrastructuur voor bouwmaterieel het project niet zal belemmeren en dit probleem niet onoverkomelijk is;

  • De operaties van de in de proeftuin ontwikkelde en aangeschafte ZE-bouwlogistieke voertuigen en ZE-bouwmachines worden in combinatie met openbare mobiele snellaadinfra een jaar lang uitvoerig getest op allerlei aspecten. De data van de monitoring van de proeftuin zal worden gebruikt voor de eindrapportage;
  • Het actief delen van de projectresultaten met geïnteresseerde stakeholders om opschalingmogelijkheden en repliceerbaarheidsmogelijkheden onder de aandacht te brengen daarmee de transitie naar zero-emissie bouwlogistiek- en bouwplaatsen.

Locatie(s) waar het project wordt uitgevoerd

Gemeente Rotterdam

Overzicht van de deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Vlot Smart Solutions BVMiddelgrote organisatiePenvoerder en projectmanager: investeren in ZE bouwmaterieel, groot aandeel in uitvoering van ontwikkeling en innovaties, ontwikkelen van ZE bouwhub
P. van der Velden Lease BVKleine organisatieVerhuren van ZE bouwmaterieel, kennis over onderhoudsregimes van de ZE-voertuigen, investeren in ZE bouwmaterieel, groot in deel opzet en management van het project
Emoss Mobilie Systems BVGrote organisatieOntwikkelen van elektrische aandrijflijnen
Cementbouw BVGrote organisatieVervoeren van de 15m3 betonmixtrailers van de betoncentrale naar de woningbouwplaats
Dura Vermeer Bouw Zuid West BVGrote organisatieExpertise en kennis duurzaam bouwen, voorzien van locaties om ontwikkelingen toe te passen en exploiteren
TNOOnderzoeksorganisatie (niet-economische activiteiten)Monitoren van praktijkdemonstratie en onderzoeken hoe bouwlogistieke concepten voor ZE-bouwmaterieel kunnen worden ingezet
AlfenGrote organisatieLeverancier en ervaringsdeskundige van mobiele snellaadunits

 

Resultaat

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.