GREENFLEX – Generating REnewable ENergy for Freight & Logistics EXperiments | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

GREENFLEX – Generating REnewable ENergy for Freight & Logistics EXperiments

Meer artikelen

Beschrijving

Inleiding

Verduurzaming van het transport over de weg is een belangrijke uitdaging voor de gehele keten. Om grote stappen te kunnen maken in het terugdringen van CO2-emissies en andere nadelige milieuaspecten van wegvervoer is het noodzakelijk dat sector breed wordt samengewerkt aan het doorbreken van de kip-ei-problematiek rondom duurzame transportmiddelen en -brandstoffen die momenteel het realiseren van klimaatdoelstellingen bemoeilijkt.

Doel van het project

Het project GREENFLEX is gericht op de realisatie van een unieke proeftuin voor duurzaam transport waar alle relevante transportbrandstoffen c.q. -energiedragers beschikbaar worden gemaakt voor experimenten ten behoeve van zowel de ontwikkeling van duurzame vrachtwagens als het verzamelen van kennis over de gebruiks-, milieu- en kostenaspecten van de praktijktoepassing van duurzame vrachtwagens c.q. energiedragers voor transport. Daarnaast wordt de proeftuin gebruikt voor het demonsteren en ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie op het gebied van innovatieve tank- en laadinstallaties en innovatieve concepten voor de inrichting en integratie van tank- c.q. energiestations. Het doel van het project is om door middel van deze samenhangende experimenten en demonstraties op het gebied van duurzaam transport een significante bijdrage te leveren aan de vergroening van het wegtransport op korte en (middel)lange termijn.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het project GREENFLEX is opgedeeld in een aantal werkpakketten, waarin verschillende partners een rol hebben vervuld. Gezamenlijk zorgden de werkpakketten ervoor dat de proeftuin kon worden gerealiseerd. Vooraf is een gedegen projectplanning en -begroting opgesteld. De binnen GREENFLEX opgedane kennis en ervaringen zijn met elkaar gedeeld door middel van rapportages, regelmatig contact en periodiek (vooraf ingeplande) overleggen. In de vorm van specifieke kennisdisseminatie activiteiten zijn de resultaten van het project breed gedeeld.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.762.362

Projecttype: proeftuin

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt:

Hoofdlocatie: Pesse (prov. Drenthe)
Overige locaties: Apeldoorn, Alphen aan de Rijn, Beverwijk, Houten, Arnhem

Overzicht van deelnemers

 

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Green Planet Real Estate B.V.Klein bedrijfPenvoerder
Ecocare MilieutechniekMidden bedrijfProjectpartner
Contrall Projectrealisatie B.V.Groot bedrijfProjectpartner
Beers Mobility Innovation (Hytruck)Klein bedrijfProjectpartner
De Rooy Transport B.V.Klein bedrijfProjectpartner
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)OnderzoeksorganisatieProjectpartner
 

Overzicht samenwerkingsrelaties

Naam deelnemerType organisatieRol in project
ShellAdhesieverklaringCommunicatie transportbedrijven
TLNAdhesieverklaringCommunicatie lidbedrijven en algemeen
BOVAGAdhesieverklaringCommunicatie lidbedrijven en algemeen
Gem. HoogeveenAdhesieverklaringCommunicatie, afstemming vergunningen
Energy ValleyAdhesieverklaringCommunicatie netwerk Noord-Nederland
TVMAdhesieverklaringCommunicatie aangesloten transporteurs
Friesland CampinaIntentieverklaringDeelname transportexperimenten
VredeveldIntentieverklaringDeelname transportexperimenten
LekkerlandIntentieverklaringDeelname transportexperimenten
EmossIntentieverklaringTestprogramma e-trucks met GREENFLEX
VDLSamenwerkingsafspraakTestritten duurzame trucks via GREENFLEX
 

Resultaat

Conclusies

In de proeftuin is uitgebreid ervaring opgedaan met twee groenere alternatieven voor het (zwaar) transport: Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) en High Power Charging (HPC). Ook is gewerkt aan studies en experimenten die kennis en inzichten bieden voor de ontwikkeling van een flexibel duurzaam energiestation voor duurzaam transport. In het ‘Final Event’ waarmee deze proeftuin werd afgesloten (zie deze link) zijn de opgedane ervaringen breed gedeeld en spraken (ervarings)deskundigen met elkaar over de resultaten, voor- en nadelen en uitdagingen. Waar voor de overstap naar HVO weinig nodig is, blijkt de situatie met High Power Charging ingewikkelder. Elektrische vrachtwagens kunnen bij Green Planet worden opgeladen met een snelheid van 350 kWh. Snelladers zorgen voor minder lange laadtijden, maar voorkomen niet dat een chauffeur toch even stil moet staan. Afhankelijk van de specifieke situatie heeft elektrisch rijden zijn voor- en nadelen. Bij de kennisdeling tijdens het ‘Final Event’ kwam vooral naar voren dat het een zeer dynamisch onderwerp is waar continu veranderingen zijn. Maar dat dit naast kleine belemmeringen vooral veel kansen biedt voor ontwikkeling, innovatie en groei. Met de juiste mind-set is alles mogelijk!

Aanbevelingen

Transporteurs en verladers zijn nog te vaak genoodzaakt om op basis van onvolledige en/of onjuiste informatie beslissingen te nemen. Inzicht in real-world gebruiks-, kosten- en milieu- en/of klimaataspecten van verschillende energiedragers is cruciaal om gedegen afwegingen te kunnen maken, zowel in de sfeer van investeringen als in de sfeer van operationele kosten. Door alle betrokkenen goed te informeren, te begeleiden en op te leiden kan de beeldvorming over duurzamere vormen van zwaar transport verbeteren. Tegelijkertijd kunnen met de kennis en ervaringen opgedaan binnen GREENFLEX beter gefundeerde beslissingen worden genomen, die bijdragen aan een snellere transitie naar schone en duurzame vormen van zwaar transport.

Actueel

Het project is in juni 2022 afgerond.

Publicaties

 • Artikel in Tankpro (d.d. 23 april 2019): deze link

  Nieuwsbericht op website van Green Planet (d.d. 15 juni 2020): deze link

  Nieuwsbericht op website van Green Planet (d.d. 15 maart 2021): deze link

  Artikel op website van Green Planet (d.d. 28 juni 2022) over final event: deze link

  Nieuwsbericht op RTV Drenthe over toestemming van de gemeente Hoogeveen om te mogen uitbreiden: deze link

  Nieuwsbericht op Truckstar over uitbreiding met HVO bij Green Planet: deze link

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.