GREENFLEX – Generating REnewable ENergy for Freight & Logistics EXperiments | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

GREENFLEX – Generating REnewable ENergy for Freight & Logistics EXperiments

Meer artikelen

Doel

Het project GREENFLEX is gericht op de realisatie van een unieke proeftuin voor duurzaam transport waar alle relevante transportbrandstoffen en -energiedragers beschikbaar worden gemaakt voor experimenten ten behoeve van zowel de ontwikkeling van duurzame vrachtwagens als het verzamelen van kennis over de gebruiks-, milieu- en kostenaspecten van de praktijktoepassing van duurzame vrachtwagens en energiedragers voor transport.

Daarnaast wordt de proeftuin gebruikt voor het demonstreren en ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie op het gebied van innovatieve tank- en laadinstallaties en innovatieve concepten voor de inrichting en integratie van tank- en energiestations.
Het doel van het project is om door middel van deze samenhangende experimenten en demonstraties op het gebied van duurzaam transport een significante bijdrage te leveren aan de vergroening van het wegtransport op korte en (middel)lange termijn.

Projectactiviteiten

De belangrijkste projectactiviteiten in de te realiseren proeftuin zijn:

 • Voertuigtests in het kader van ontwikkeling duurzame vrachtwagens
 • Vergelijkende praktijktests op het gebied van duurzaam transport
 • Experimenten met duurzame snellaadsystemen voor vrachtwagens
 • Onderzoek naar integratiemogelijkheden voor infrastructuren voor verschillende brandstoffen c.q. energiedragers op tankstations
 • Onderzoek naar integratieconcepten voor tankstations in omringende energiesystemen

Deze activiteiten zullen door een samenwerkingsverband van zes bedrijven in onderlinge samenhang worden uitgevoerd in de proeftuin GREENFLEX, waarbij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als onafhankelijke kennisinstelling metingen zal uitvoeren en resultaten zal analyseren.

Locatie

Hoofdlocatie: Pesse (prov. Drenthe)
Overige locaties: Apeldoorn, Alphen aan de Rijn, Beverwijk, Houten, Arnhem

Organisatie/type bedrijf/rol in het project

 • Green Planet Real Estate B.V. - Klein bedrijf - Penvoerder
 • Ecocare Milieutechniek - Midden bedrijf - Projectpartner
 • Contrall Projectrealisatie B.V. - Groot bedrijf - Projectpartner
 • Beers Mobility Innovation (Hytruck) - Klein bedrijf - Projectpartner
 • De Rooy Transport B.V. - Klein bedrijf - Projectpartner
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) - Onderzoeksorganisatie - Projectpartner

Overzicht samenwerkingsrelaties

 • Shell - Adhesieverklaring - Communicatie transportbedrijven
 • TLN - Adhesieverklaring - Communicatie lidbedrijven en algemeen
 • BOVAG - Adhesieverklaring - Communicatie lidbedrijven en algemeen
 • Gem. Hoogeveen - Adhesieverklaring - Communicatie, afstemming vergunningen
 • Energy Valley - Adhesieverklaring - Communicatie netwerk Noord-Nederland
 • TVM - Adhesieverklaring - Communicatie aangesloten transporteurs
 • Friesland Campina - Intentieverklaring - Deelname transportexperimenten
 • Vredeveld - Intentieverklaring - Deelname transportexperimenten
 • Lekkerland - Intentieverklaring - Deelname transportexperimenten
 • Emoss - Intentieverklaring - Testprogramma e-trucks met GREENFLEX
 • VDL - Samenwerkingsafspraak - Testritten duurzame trucks via GREENFLEX

Resultaat

Het resultaat van het project is op hoofdlijnen drieledig en bestaat uit:

 • Verbeterde beschikbaarheid van duurzame brandstoffen en energiedragers voor het transport door het realiseren van openbare tank- en laadinfrastructuur in de GREENFLEX-proeftuin;
 • Direct toepasbare praktijkkennis en -ervaring op het gebied van duurzaam transport, die via openbare rapportages, openbare seminars en communicatie door projectpartners en aangesloten partijen waaronder TLN en BOVAG beschikbaar zal worden gemaakt voor de gehele sector;
 • Nieuwe kennis en technologieën voor de ontwikkeling van verbeterde voertuigen en tankstations, waarmee een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de verdere verduurzaming van het wegtransport in de toekomst.

Al met al zal het project een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van transport door transportbedrijven, truckfabrikanten, verladers, tankstations en de toeleverende industrie voor deze bedrijven. Daarbij wordt in de GREENFLEX-proeftuin naar verwachting een directe emissiereductie gerealiseerd oplopend naar 10.550 ton CO2 op jaarbasis in 2023. De totale emissiereductie door het project zal naar verwachting meer dan 150.000 ton CO2 bedragen in 2025.

Aanleiding

Verduurzaming van het transport over de weg is een belangrijke uitdaging voor de gehele keten. Om grote stappen te kunnen maken in het terugdringen van CO2-emissies en andere nadelige milieuaspecten van wegvervoer is het noodzakelijk dat sectorbreed wordt samengewerkt aan het doorbreken van de kip-ei-problematiek rondom duurzame transportmiddelen en -brandstoffen die momenteel het realiseren van klimaatdoelstellingen bemoeilijkt.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2-emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.762.362

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.