GROEN - Grootschalige Retail Operaties met Elektrische N1-bestelauto’s | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

GROEN - Grootschalige Retail Operaties met Elektrische N1-bestelauto’s

Meer artikelen

Doel

Doel van het project is het ontwikkelen en testen van een “proeftuin” waarin 160 N1 categorie ePVs zo goedkoop (o.b.v. voorspelde onbalans- en APX-prijzen) en efficiënt (smart) mogelijk worden (ont)laden binnen door AI steeds optimaler (strakker) geplande logistieke melkrondeschema’s, waarbij turnaroundtijden voor bijladen steeds korter worden en batterijcapaciteiten klein(er) worden gehouden voor maximalisatie van de payload en hoeveelheid uitgereden goederen (in casu levensmiddelen).

Korte omschrijving van de activiteiten

In de Experimentele Ontwikkelingsfase van het project worden separate modellen ontwikkeld voor het slim (ont)laden (ENGIE), voorspellingen van onbalans- en APX-prijzen in een laadenergie-inkoopplatform (Dexter) en het uitbreiden van huidige algoritmes voor de logistieke planning van 160 ePVs en integratie van laadoptimalisatie (Picnic). Parallel hieraan worden beide hubs opgeleverd en nieuwe 160 N1 categorie ePVs gefaseerd in gebruik genomen voor praktijkexperimenten en demonstraties.

Deelnemer / type organisatie / rol in het project

  • Picnic B.V. - Middelgrote onderneming - Eindgebruiker en investerende entiteit in elektrische voertuigen en laadinfra / Ontwikkelaar van logistieke software o.b.v. AI
  • ENGIE Services Nederland N.V. - Grote onderneming - Ontwikkelaar en leverancier van smart charging energie services en vehicle to (local) grid technologie
  • Dexter Energy Services B.V. - Kleine onderneming - Ontwikkeling van inkoopplatform voor groene laadstroom voor elektrische voertuigen

Locatie

Rotterdam, Amsterdam, Utrecht

Resultaat

De voornaamste uitdagingen bij de demonstratie van de technologieën zijn de schaalgrootte, schaalbaarheid, optimalisatie en integratie van de benodigde (en elkaar wederzijds beïnvloedende) technieken. De schaal biedt echter ook niet alleen een kans maar tevens te benodigde schaal om de daadwerkelijk te behalen winsten bij volledige inzet van deze technieken te demonstreren.
De beoogde projectresultaten, leerprocessen en vervolgdoelen zijn:

Logistiek

  • Doorontwikkelde en gedemonstreerde AI-gedreven modellen voor de dagelijkse logistieke optimalisatie van een vloot van 160 ePVs in Rotterdam. Daarnaast integratie van de technieken voor bi-directioneel en slim laden in deze modellen, en demonstratie hiervan;
  • Met al deze input wordt, buiten de scope van de subsidieaanvraag, gewerkt aan het ontwerp van een optimale, modulaire en zelflerende hub voor de opschaling van Picnic. De opgedane kennis tijdens deze proeftuin vormt hiervoor de validatie. Voor deze optimale hub wordt in het proeftuinproject gedefinieerd wat voor verschillende onderdelen (de bi-directionele laadpalen, overslagplekken, etc.) het minimale aantal is voor haalbare logistiek, en wat het maximale aantal is voor een positieve business case.

Laadinfrastructuur en -strategie

  • Door de vlootgrootte, vooraf bekende routes en planningen, uniforme voertuigen, korte afstanden en het laden op één plek kan met deze proeftuin door ENGIE zeer veel inzicht worden verkregen in en geëxperimenteerd worden met optimalisatie van laadschema’s van volledig elektrische vloten.
  • Algoritmiek t.b.v. optimalisatie van laadplanningen binnen een reeds complexe logistiek;
  • Doorontwikkelde modellen (voor multipele en dynamische assets), implementatie en demonstratie van onbalanshandel aan de energie-inkoopkant door Dexter.

Aanleiding

Tot op heden is Picnic uiterst succesvol in het vestigen van logistieke hubs voor het uitrijden van boodschappen die consumenten in een ‘online supermarkt’ via de Picnic app op hun mobiele telefoon hebben besteld. De hubs bevatten nu maximaal 32 N1-categorie EV’s. Dit aantal moet groeien naar 50 om grootschaliger logistieke operaties zoals in de regio Rotterdam te kunnen gaan uitvoeren. De logistieke modellen en de ervaring met de integratie van laadplannen in de logistiek ontbreken nog.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI-Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt  € 1.255.775

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Websites

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.