H2 Mobile Public Space Maintenance Equipment (H2Mobile PSM Equip) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2 Mobile Public Space Maintenance Equipment (H2Mobile PSM Equip)

Meer artikelen

Doel

In samenwerking met de Nederlandse leveranciers van Green Machines (VCE) en Aebi Schmidt (AS), wil HCT in afstemming met de fabrikanten van deze machines en in samenwerking met HAN, op basis van de bestaande platforms H2E varianten ontwikkelen en deze in de markt zetten.

Inzet van HCT is hierbij gericht op ontwikkeling, testen en samen met leveranciers en eindgebruikers (gemeenten) demonstreren van een goed te standaardiseren oplossing (H2E Powerpack), waarmee HCT op termijn de fabrikanten van de mobiele machines als toeleverancier kan gaan bedienen, zodat deze af fabriek H2E machines kunnen gaan leveren. VCE en AS alsmede de achterliggende fabrikanten zien dit als de kans om de nieuwe markt voor zero emissie machines ten behoeve van onderhoud van de publieke ruimte te ontwikkelen, en zich hierin een sterke positie te verwerven. De eindgebruikers (gemeenten) krijgen hiermee de mogelijkheid en middelen om invulling te geven hun ambities in het kader van zero emissie stadslogistiek. Concrete doelstelling en beoogde opzet/aanpak van het project proeftuin is:

 1. Ontwikkeling van de H2E Powerpack, inclusief Power Management die als gestandaardiseerd component een “waterstof batterij” vormt en fysiek inpasbaar is als alternatief voor de elektrische Li-ion batterij in een elektrische aandrijflijn
 2. Ontwikkeling van een wisselfles concept (ca 1 kg H2) die (als thuiskomer/buffer) kan worden toegepast in combinatie met de H2E Powerpack, zodat de inzet van de mobiele machine niet (volledig) afhankelijk is van de lokale aanwezigheid van een H2 vulpunt (immers flessen kunnen worden gewisseld)
 3. Het toepassen en testen van de ontwikkelingen in twee soorten mobiele machines, te weten:
  a. Green Machines: geëlektrificeerde 500ze veegmachine omzetten naar waterstof, en hiervan drie machines bouwen, testen en opleveren ten behoeve van eindgebruikers (gemeentes) in het project
  b. Aebi-Schmidt: een diesel en een batterij-elektrisch aangedreven veegmachine doorontwikkelen naar waterstof-elektrisch, en hiervan twee machines bouwen, testen en opleveren ten behoeve van eindgebruikers (gemeentes) in het project
 4. Flankerend onderzoek en kennisverspreiding t.b.v. leerervaring en optimale impact.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Het project wordt uitgevoerd op de volgende locaties:

 • Hoogezand: bedrijfsvestiging van Holthausen Clean Technology B.V. als ontwikkel- en inbouwlocatie voor H2E Powerpack units ten behoeve van Mobiele Machine toepassing 
 • Leusden: bedrijfsvestiging van Van Campen Ecotechniek B.V. als site voor voorbereiden van Green Machine veegwagens voor inbouw H2E Powerpack (door HCT) en testsite voor oplevering aan eindgebruiker
 • Holten: bedrijfsvestiging van Aebi Schmidt Nederland B.V. als site voor voorbereiden van Veegmachines voor inbouw H2E Powerpack (door HCT) en testsite voor oplevering aan eindgebruiker
 • Gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Groningen: eindgebruikers van H2E Green Machines en H2E LM Tracs, via operational lease of verhuur
 • Arnhem: vestigingslocatie HAN Automotive.

Overzicht van deelnemer(s)

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Holthausen Clean Technology B.V. (HCT)Middelgrote ondernemingOntwikkelt en test H2E Powerpack modulair concept voor (om)bouw van mobiele werktuigen, en test en implementeert deze oplossing in de context van dit project in drie Green Machines en drie LM Tracs als opmaat naar opschalen ombouw en levering powerpacks aan fabrikanten van Green Machines en LM Tracs ten behoeve van machines met af fabriek H2E aandrijflijn.
Van Campen Ecotechniek B.V. (VCE)Kleine ondernemingImporteur en dealer van Green Machines veegmachines, waaronder de 500e zero emissie elektrische variant. Ontwikkelt deze variant samen met HCT door naar een H2E variant, waarbij H2E Powerpack één bestaande batterijpack gaat vervangen, zodat inzetbaarheid van de machine substantieel wordt vergroot.
Aebi Schmidt Nederland (AS)Grote ondernemingOnderdeel van de Aebi Schmidt groep, fabrikant van o.a. veegmachines. Wil in nauwe samenwerking met HCT 2 eigen veegmachines ontwikkelen naar een volledige zero emissie H2E aangedreven machine op basis van het binnen dit project door HCT te ontwikkelen H2E Powerpack concept. Investeert tevens in 1e twee H2E veegmachines binnen dit project, en stelt deze via fulloperational lease of verhuur beschikbaar aan de eindgebruikers (gemeentes).
HAN Automotive (HAN)Onderzoeks-organisatieSupport bij ontwikkeling van het H2E Powerpack concept op het gebied van manufacturing en power-management, alsmede het monitoren van de gebruikservaringen en uitvoeren van een TCO analyse (incl. kennisverspreiding middels publicaties e.d.).
Mision Zero Leasing BV (LM1)Kleine ondernemingLeasemaatschappij gericht op zero emissie voertuigen. Investeert in 1e drie H2E GM machines binnen dit project, en stelt deze via full-operational lease beschikbaar aan de eindgebruikers (gemeentes)
Gemeenten Rotterdam (1), Den Haag (2), Amsterdam (3) en Groningen (4) (GEM)GemeentenEindgebruikers van binnen het project te ontwikkelen H2E Mobiele werktuigen (via lease/verhuur)

Resultaat

Concrete beoogde resultaten van het project proeftuin zijn:

 • Een H2E Powerpack inclusief monitoring en power management module, welke als “H2-batterij” inpasbaar is als alternatief voor een “standaard” Li-ion batterij in de elektrische aandrijflijn voor mobiele equipment is ontwikkeld en getest
 • Drie waterstof uitvoeringen van de 500ze Green Machines geëlektrificeerde veegwagens zijn met toepassing het H2E Powerpack concept gebouwd, getest en uitgeleverd aan de (gemeentelijke) eindgebruikers voor inzet in de binnensteden
 • Twee waterstof-elektrische uitvoeringen van de AS Veegmachines zijn met toepassing van het H2E Powerpack concept gebouwd, getest en uitgeleverd
 • Een H2 wisselfles concept voor toepassing met de H2E Powerpack is ontwikkeld en getest, zodat inzet (deels) onafhankelijk van aanwezigheid H2 vulpunt mogelijk wordt
 • Prestaties van en gebruikerservaringen met de inzet van de mobiele machines zijn gemonitord, geanalyseerd en verwerkt, en resultaten zijn gepubliceerd en in een symposium gepresenteerd.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Elektrische uitvoeringen van mobiele machines voor onderhoud van de publieke ruimte – voor zover beschikbaar – kennen beperkingen t.a.v. inzetbaarheid en beschikbaarheid als gevolg van de (te) beperkte batterij capaciteit en vereiste laadtijd.

Met name bij de kleinere mobiele werktuigen vormt bijvoorbeeld de beschikbare fysieke ruimte en het acceptabele maximaal gewicht een beperking voor de batterij capaciteit, waardoor frequent laden noodzakelijk is. Door deze beperkingen ontbreekt het veelal aan voldoende draagvlak bij de operators voor de toepassing van de (huidige generatie) geëlektrificeerde mobiele machines, en zijn fabrikanten en leveranciers terughoudend bij de ontwikkeling hiervan. Als zero emissie energiedrager biedt waterstof in combinatie met een brandstofcel hier goede kansen. Doordat bij eenzelfde systeemgewicht substantieel meer energie (in de vorm van waterstof) kan worden opgeslagen, en snel afvullen/tanken mogelijk is, kunnen met een H2E aandrijving de belangrijkste knelpunten die samenhangen met elektrificeren van dit soort mobiele machines in beginsel worden opgelost. Hoewel mobiele machines voor onderhoud van de publieke ruimte in beginsel dus kunnen worden beschouwd als Unique Hydrogen Launching Mobility applicaties, komt de ontwikkeling en marktintroductie hiervan thans nog niet tot stand. Belangrijke redenen hiervoor zijn:

 • standaard op waterstof gebaseerde aandrijflijnen voor deze toepassingen zijn nog niet op de markt beschikbaar
 • de vraag naar deze op waterstof gebaseerde mobiele werktuigen vanuit de markt is nog beperkt
 • de fabrikanten van deze mobiele machines beschikken zelf niet over de kennis en expertise om voor hun machines H2E gebaseerde aandrijflijnen te ontwikkelen 
 • de afhankelijkheid van waterstof vulpunten voor het afvullen van mobiele werktuigen met voertuiggebonden H2 cilinders beperkt de inzetbaarheid (alleen in omgeving vulpunt)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.