H2 Pioniers Utrecht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2 Pioniers Utrecht

Meer artikelen

Doel

Het doel van het project is het bouwen van een waterstoftankstation waar een electrolyser lokaal groene waterstof produceert met duurzaam opgewekte energie. De energie wordt hier ook opgeslagen. Dit laat zien dat ook waterstof als brandstof succesvol gebruikt kan worden.

Dit project heeft voor deze investeringen een CEF-bijdrage ontvangen en ontvangt vanuit de DKTI-regeling subsidie voor deze investering in lokale infrastructuurvoorziening. Door middel van het realiseren van zowel een vloot FCEV-voertuigen als een tanklocatie wordt er tegelijkertijd vraag- en aanbod van waterstof gecreëerd.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Met groene stroom lokaal groene waterstof produceren door middel van realisatie en ingebruikname van een electrolyser voor de productie van groene waterstof en het realiseren van een waterstoftankstation op Lage Weide;
  • Opgedane kennis beschikbaar stellen van het Valorisatieprogramma voor de verdere stimulering en facilitering van waterstofproductie en -gebruik in vervoermiddelen; en het betrekken van bedrijven;
  • Monitoring waterstofproductie en -gebruik voor doorontwikkeling business case.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Utrecht bedrijventerrein Lage Weide, voorkeurslocatie: een braakliggend stuk grond nabij het meest noordwestelijke deel van de Isotopenweg, ten noordoosten van de Otto Hahnweg.

Overzicht van de deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
H2U Utrecht Holding BVOndernemingInitiatiefnemer, uitvoering en realisatie
Hogeschool UtrechtKennisinstellingIn kind (geen subsidiabele kosten in begroting. Kennisvalorisatie m.b.v. technische en economische opschalingsmogelijkheden van de lokale groene waterstofproductie en - distributie ten behoeve van lokale en regionale uitbreiding.
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB)Samenwerkingsverband (corporatie) van ondernemersIn kind (geen subsidiabele kosten in begroting). ECUB zet de kennisontwikkeling in voor de verdere validatie en valorisatie van de waterstofpotentie voor logistieke spelers en bedrijventerreinen.

 

Resultaat

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.