H2-tankpunt Green Planet Pesse | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2-tankpunt Green Planet Pesse

Meer artikelen

Beschrijving

Inleiding

Green Planet is een pionier op het gebied van het aanbieden van duurzame brandstoffen en werkt al jaren aan het bevorderen van de transitie naar duurzame mobiliteit. Vanuit deze visie neemt Green Planet deel aan het overkoepelde Europese project “TSO 2020: Electric “Transmission and H2GPP 2 Storage Options” along TEN-E and TEN-T corridors for 2020” waaraan subsidie is toegekend vanuit de CEF Synergy Call for Proposals 2016-1. Dit project is gericht op de productie en distributie van duurzaam geproduceerde waterstof in Noord-Nederland.

Doel van het project

Het doel van dit DKTI-project is het realiseren van een openbaar waterstoftankpunt op het tankstation van Green Planet aan de A28 bij Pesse (Drenthe). Hiermee levert het project een bijdrage aan de opbouw van de distributie-infrastructuur voor waterstof, zoals beoogd in de Duurzame Brandstofvisie met Lef en het Deelrapport Brandstoftafel Duurzaam Waterstof.

Korte omschrijving van de activiteiten

Green Planet is gestart met het in kaart brengen van een verwacht marktpotentieel tot en met 2030 voor personenauto’s en trucks. Vervolgens is gestart met een Basis of Design qua waterstoftankinstallatie, gevoed door vele gesprekken met leveranciers van waterstoftankstations. De Basis of Design is onderdeel geworden van de vergunningsprocedure en getoetst aan bestaande wet- en regelgeving. Tevens is onderzocht hoe de wet- en regelgeving in de toekomst zou gaan worden v.w.b. multifuel tankstations, en hierop is geanticipeerd in de Basis of Design. Vanuit de Basis of Design is een Request for Quotation ontstaan waarmee een marktconsultatie in gang is gezet. Een goed beoordelingsmodel heeft geholpen om uiteindelijk de keuze te maken gebaseerd op ‘Best Beschikbare Techniek’ i.c.m. ‘Best Value for Money’. Vervolgens is er gecontracteerd en is de detailengineering begonnen. Gedurende de gehele projectperiode is er veel afstemming met de overheid geweest. Eind 2020 is de Omgevingsvergunning verleend, waarna de fysieke realisatie kon beginnen. Het project heeft geleid tot een ‘next level’ waterstoftankstation dat buitengewoon gebruiksvriendelijk is.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 475.734.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt:

Het Green Planet tankstation aan de A28 tussen Hoogeveen en Beilen: Bultinge 2, 7933 TZ Pesse

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Green Planet Real Estate BVKlein bedrijfPenvoerder

 

Resultaat

Er is een state-of-the art openbaar H2-tankpunt voor auto’s en zware voertuigen (incl. M2, N1, N2 en N3) op het Green Planet tankstation aan de A28 tussen Hoogeveen en Beilen gerealiseerd, gebaseerd op het principe ‘exit to exit’. Ofwel vanaf de productie van groene waterstof tot en met de levering aan de eindgebruiker op het waterstoftankstation in Pesse. Alle betrokken privaat- en publiekrechtelijke partijen hebben in dit proces zeer veel geleerd en zeer veel ervaring opgedaan in het realiseren van een waterstoftankstation. Deze ervaring kan door alle betrokken partijen op andere locaties weer gedeeld worden. Wie het waterstoftankstation met eigen ogen wil aanschouwen is altijd welkom bij Green Planet.

Actueel

Het H2-tankpunt is in 2021 gerealiseerd. Het project is afgerond.

Publicaties

 

Start TSO 2020 project op 23 september 2017 tijdens een speciale TSO 2020 sessie van het Wind meets Gas congres in de grote kerk in Groningen: aftrap TSO-2020-project

Webpagina TSO2020: Waterstof tanken bij Green Planet: deze link

Website Green Planet: deze link

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.