H2Benelux: Waterstoftankstation Amsterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2Benelux: Waterstoftankstation Amsterdam

Meer artikelen

Doel

Het doel van dit project is de realisatie van een waterstof tankstation aan de Zuid-As in Amsterdam.

Locatie

Europaboulevard 24, 1083 AD, Amsterdam, Nederland

Resultaat

Dit project levert, middels de realisatie van het waterstoftankstation, een waardevolle bijdrage aan een versnelde ontwikkeling van de markt voor waterstof in de regio rond de Amsterdamse Zuid-As. Als zodanig draagt het project bij aan het verbeteren van het ondernemings- en consumentenklimaat en het moderniseren en ontwikkelen van de industriële basis in de regio.
Als verwacht resultaat van dit project worden binnen een periode van 5 jaar circa 300 waterstofauto’s (grotendeels vervangen dieselauto’s) bediend met waterstof. Dit project draagt bij aan een afname van circa 17.000 ton CO2 over een periode van 10 jaar. Dit staat gelijk aan een positieve sociaaleconomische waarde van circa € 0,5 miljoen (Netto huidige waarde in jaar 2018, o.b.v. een sociale discontovoet van 5,5%).

Aanleiding

We worden momenteel geconfronteerd met veranderingen in de manier waarop de wereld energie produceert en gebruikt. Er is een stijgende vraag naar energie en tegelijkertijd willen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Wat er in de transportsector gebeurt, is een belangrijk onderdeel van deze energietransitie: de sector vertegenwoordigt ruim een kwart van het totale energieverbruik van de wereld en een vijfde van de wereldwijde energie-gerelateerde CO2-uitstoot. Het Internationaal Energieagentschap schat dat het huidige aantal auto's op de weg waarschijnlijk zal zijn verdubbeld in 2050.
Waterstof is een veilige en lage emissie brandstof met een groot potentieel om een rol te spelen bij het koolstofvrij maken van de transportsector. Waterstof maakt lage emissiemobiliteit mogelijk en draagt bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit. In Nederland, en in het bijzonder in het grootstedelijk gebied van Amsterdam, is er een groeiende vraag naar waterstofvoertuigen. In het hoog stedelijke gebied van Amsterdam is er geen tankstation voor waterstof, terwijl taxibedrijven en andere bedrijven de wens hebben geuit hun wagenpark om te zetten naar waterstofbrandstofcelauto’s, zodra de stations beschikbaar zijn.

 

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt direct bij aan de realisatie van prioriteit 2 van de DKTI 2017/2018 door de uitrol en het gebruik van de innovatieve emissie-vrije brandstof waterstof te versnellen. Als zodanig draagt het project bij aan de doelstelling van de DKTI Transport regeling een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Het waterstoftankstation wordt op open, transparante en niet-discriminerende basis beschikbaar gesteld. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Het project begint met het organiseren van de benodigde vergunningen. Vervolgens wordt aangevangen met het bouw klaar maken van de locatie en starten de civiele werkzaamheden. Zodra de civiele werkzaamheden gereed zijn worden de waterstoftankinstallatie-systemen op locatie afgeleverd om daar te worden geïnstalleerd. Zodra alles is geïnstalleerd wordt het gehele waterstoftankstation getest. Zodra alles goed is bevonden zal het tankstation in gebruik worden genomen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 1.000.000

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.