H2GROw – Op weg met waterstof in Groningen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2GROw – Op weg met waterstof in Groningen

Meer artikelen

Doel

Holthausen, EnergyStock en Resato willen samen met ESA, Century en de gemeente Groningen (als “first movers” op het gebied van de inzet van de H2-elektrische voertuigen) met flankerend onderzoek gericht op best-practise ontwikkeling en evaluatie onder leiding van Hanzehogeschool Groningen, de keten van hernieuwbare H2-productie, distributie, aflevering en gebruik in H2-elektrische voertuigen in een realistische gebruiksomgeving (proeftuin) testen, doorontwikkelen en demonstreren. Hiermee willen ze een belangrijke impuls geven aan H2-elektrisch rijden en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van “de groene waterstof-economie in Noord-Nederland” zoals uitgewerkt in de plannen van de Noordelijke Innovation Board.

Locatie(s)

Experimentele ontwikkeling:

 • Holthausen: Hoogezand/Groningen
 • Century: Groningen
 • ESA: Groningen
 • Hanzehogeschool Groningen: Groningen
 • EnergyStock: Groningen

Investeringen:

 • H2 tankstation/vulpunt: Rouaanstraat 57, 9723 CC Groningen
 • H2-elektrische voertuigen: Groningen

Naam/Type organisatie/Rol in project

 • Holthausen Energy Points B.V. (HEP/HCT) - Klein bedrijf - Investeerder en exploitant waterstof vulpunt (Holthausen Energy Points B.V. – HEP), en ontwikkeling en validatie ombouwtechnologie (Holthausen Clean Technology – HCT, Business Unit van HEP)
 • EnergyStock B.V. (ENERGYSTOCK) - Groot bedrijf - Via haar dochter EnergyStock B.V. biedt Gasunie een conversiedienst voor de omzetting van hernieuwbare elektriciteit naar hernieuwbare waterstof (HyStock Zuidwending) HCES zal ten behoeve van de waterstofvoorziening van haar tankstation van deze dienst gebruik maken. Tevens is EnergyStock eindgebruiker door inzet van een H2-elektrisch voertuig.
 • C.G. Holthausen B.V. (CG HOLT) - Midden bedrijf - Transport en distributie H2 van conversielocatie (HyStock) naar tankstation(s)
 • Resato International B.V. (RESATO) - Midden bedrijf - Leverancier H2 Fueling oplossingen (fast-fill H2 vulpunt). Resato is leverancier in het project (essentiële uitbestedingsrelatie).
 • Autobedrijven ESA Groningen B.V. (ESA) - Groot bedrijf - Eindgebruiker door inzet/exploitatie van H2-elektrische trucks voor lease/verhuur als “fleetowner” aan de gemeente Groningen. Betrekt ombouwdiensten voor ombouw trucks naar H2-elektrisch van HCT, ontwikkelt en test binnen project een onderhoudsprogramma voor H2-elektrische trucks. Onderzoekt nieuwe PDC’s voor H2-elektrisch vervoer.
 • Century Autogroep B.V. (CENTURY) - Groot bedrijf - Eindgebruiker door inzet/exploitatie H2-elektrische voertuigen (bestelwagens) voor lease/verhuur als “fleet owner” aan Gemeente Groningen en anderen (DonkerGroen, Nije Stee). Betrekt ombouwdiensten voor ombouw bestelwagens van HCT. Ontwikkelt en test binnen project een onderhoudsprogramma voor H2-elektrische bestelwagens. Onderzoekt nieuwe PDC’s voor H2-elektrisch vervoer.
 • Gemeente Groningen (GRON) - Overheid - Eindgebruiker door inzet/gebruik H2-elektrische voertuigen in gemeentelijk domein (inzet via leaseovereenkomst met ESA en Century).
 • Hanze Hogeschool Groningen – Entrance (HHG) - Onderzoeks-organisatie - Onderzoek Maatschappelijke Kosten en Baten (MKBA) met inbegrip van gebruikerservaringen, maatschappelijke aspecten, TCO en vaststelling best practises, alsmede bijdrage aan disseminatie kennis/ervaring uit project.

 

Resultaat

Concrete beoogde resultaten van het proeftuinproject zijn:

 • Gedemonstreerde en gevalideerde leveringsketen voor hernieuwbare waterstof (van conversie uit hernieuwbare elektriciteit, via distributie en aflevering tot gebruik in goederen en personenvervoer):
  • Kennis van en ervaring met waterstof conversie en distributie logistiek en modaliteiten hiervoor;
  • Fast-fill vulpunt gebaseerd op technologie van Nederlandse bodem;
  • Twaalftal voertuigen met waterstof-elektrische aandrijflijn gerealiseerd door ombouw van conventionele voertuigen, waarmee de technologie voor ombouw van H2-elektrische voertuigen is gedemonstreerd en doorontwikkeld, kennis en ervaring met waterstof-elektrisch rijden is opgedaan (TCO, beheer/onderhoud, bereik, veiligheid, betrouwbaarheid, etc).
 • Geteste/gevalideerde ontwerpen, tools, procedures, etc. voor ombouw van traditioneel aangedreven voertuigen naar waterstof(hybride) aandrijving, alsmede onderhouds- en serviceplannen hiervoor.
 • Ontwikkelde en gedissemineerde (via publicaties en symposium) ervaringsgegevens en best practices (technisch, economisch, juridisch, maatschappelijk) t.a.v. distributie, afvullen en gebruik H2 en H2-elektrische voertuigen, alsmede een gevalideerd inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van deze H2-keten o.a. in relatie tot energievraagstukken als de onbalansproblematiek.
 • Naar het brede publiek de waterstofwaardeketen demonstreren en daarmee het niveau voor kennis en acceptatie vergroten om zo de implementatie van waterstofmobiliteit te versnellen.
 • Voor de deelnemende partijen wordt de basis gelegd voor een stevige uitgangspositie en een duurzame economische groei binnen de op te bouwen waterstof-economie van (Noord) Nederland.

Aanleiding

De noodzaak van een transitie naar een in hoofdzaak op hernieuwbare bronnen gebaseerde energie voorziening laat zich in Noord-Nederland zeer nadrukkelijk voelen. De vermindering en uiteindelijke afbouw van de aardgaswinning heeft voor Noord-Nederland derhalve een dubbele urgentie. Vanuit haar unieke positie qua geografie en gas gerelateerde kennis, expertise en bedrijvigheid heeft Noord-Nederland de ambitie ontwikkeld om, als alternatief voor de huidige gaseconomie, een groene waterstof-economie in Noord-Nederland te realiseren. De realisatie van een zero-emissie transport- en vervoer-systeem op basis van waterstof vormt hierin een belangrijke pijler. Juist door de hogere toegevoegde waarde van de inzet van waterstof als voertuigbrandstof is deze pijler een belangrijke kickstarter voor de groene waterstof economie. De hiervoor gewenste omzetting van overschotten aan elektriciteit in waterstofgas kan bijdragen aan een oplossing voor de onbalansproblematiek die samenhangt met de toenemende groei van weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen als wind en zon.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het project draagt bij aan de doelstellingen van de DKTI Transport regeling door een verlaging van CO2 emissie, NOx, fijn stof, en geluid te realiseren. Tevens draagt het project bij aan de realisatie van de Duurzame Brandstofvisie onder het SER energie akkoord voor duurzame energie, en aan de Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur van alternatieve brandstoffen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de eerste tender van DKTI Transport bedraagt € 2.000.000

DKTI Transport

De eerste tender van DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Meer informatie over de eerste tender van DKTI Transport: www.rvo.nl/dkti-transport

Actueel

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.