H2RenT: Waterstof ReiNigingsTrucks | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

H2RenT: Waterstof ReiNigingsTrucks

Meer artikelen

Doel

Proeftuin H2RenT wil 6 vuilniswagens (5 achterladers en 1 kraankipper) inzetten voor demonstraties.

Twee vuilniswagens zullen voor een langdurige demonstratie gelinkt worden aan een vast/bestaand of te bouwen waterstoftankstation; vier vuilniswagens zullen voor kortdurende kennismakingsdemonstraties beschikbaar worden gesteld in combinatie met een mobiel waterstofvulpunt.

Door de combinatie van deze twee demonstratiestrategieën wordt een maximum aan geïnteresseerde gebruikers bereikt: de ervaringen van deze demonstraties worden vertaald in een methodologie voor realistische TCO-berekeningen en in handleidingen op vlak van vergunningen, die gebruikt kunnen worden door regionale overheden die vuilniswagens op waterstof overwegen.

Parallel aan de demonstraties wordt een landelijk gespreid net van onderhoudsbedrijven ingericht, waardoor voor de verdere uitrol ook de ervaring rond ‘onderhoudsaspecten’ centraal beschikbaar komt. Om alle kennis te borgen en efficiënt te communiceren wordt een opleidingscentrum ingericht, waar alle betrokken en nieuwe geïnteresseerde spelers gebruik kunnen maken van de in H2RenT opgebouwde kennis. In het convenant, afgesloten met o.a. ministerie I&W, is vermeld dat het ministerie van I&W bijdraagt aan de uitvoering van dit convenant middels verschillende regelingen en financieringsmogelijkheden, zoals de DKTI-regeling.

Korte omschrijving van de activiteiten

De kern van H2RenT is het demonstreren van 6 vuilniswagens op diverse locaties, gelinkt aan een bestaand waterstoftankstation of gebruik makend van een mobiel waterstofvulpunt. Daarnaast wordt door 5 bedrijven een onderhoudsprogramma voor vuilniswagens op waterstof uitgewerkt (aanpassingen werkplaats, opleiding personeel) en wordt door E-Trucks een informatie- en opleidingscentrum voor vuilniswagens op waterstof uitgebouwd. Op basis van de ervaringen wordt door WaterstofNet een roadmap voor de sector opgesteld. Door de uitbouw van een onderhoudsnetwerk en informatiecentrum te integreren in de proeftuin, wordt de noodzakelijke waardeketen voor de toekomstige roll-out, zoals voorzien in het convenant, gerealiseerd en wordt de kennis en ervaring hierrond centraal geborgd.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

Nederland: Westerhoven, regio Helmond-Eindhoven, regio Tilburg-Breda, regio Rotterdam, regio Groningen + aantal regio’s in functie van demonstraties

Overzicht van deelnemer(s)

Naam deelnemerType organisatieRol in project
WaterstofNet (WNT)NGOCoördinator
E-Trucks Europe BV (ETR)Middelgrote ondernemingVoertuigproducent
Van Tilburg Bastianen (VTB)Grote ondernemingDealer-Service-bedrijf
Loven (LOV)Middelgrote ondernemingDealer-service-bedrijf
ESA Groningen (ESA)Middelgrote ondernemingDealer-service-bedrijf
Truckland (TRL)Grote ondernemingDealer-service-bedrijf
De Burgh (DBU)Middelgrote ondernemingDealer-service-bedrijf

 

Naast de projectpartners hebben een aantal eindgebruikers zich ingeschreven om kandidaat te zijn voor een demonstratie (bijlagen):

 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Breda
 • BAR Afvalbeheer
 • BAT Brabants Afval Team

Deze eindgebruikers zijn geen formele projectpartners, maar zijn wel betrokken bij het project.

Resultaat

 • Ervaringen met demonstraties van 6 door het Nederlandse E-Trucks gebouwde vuilniswagens op waterstof op diverse locaties, die een methodologie voor TCO-berekening opleveren en inzicht geven in vereisten op vlak van onderhoud en vergunningen
 • Onderbouwde roadmap voor de uitrol van vuilniswagens op waterstof binnen het convenant
 • Handleiding voor aanpassingen werkplaatsen en opleiding personeel voor onderhoudsbedrijven en een eerste landelijk dekkend netwerk van onderhoudsbedrijven 
 • Informatiecentrum voor vuilniswagens op waterstof waarin kennis geborgd en gecommuniceerd wordt
 • Nederland koppositie in Europa op vlak van productie en implementatie van vuilniswagens op waterstof in de afvalinzameling

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Op 21 maart 2019 is het convenant 'Duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigings-branche’ ondertekend door overheden, publieke en private partijen.

Zij hebben de volgende afspraken gemaakt: 

 • Partijen stellen tussen 2019-2020 een plan van aanpak op om de sector te verduurzamen
 • Vanaf 1 januari 2025 worden reinigingsvoertuigen nog rijdend op fossiele brandstoffen uitgefaseerd
 • Vanaf 1 januari 2030 zijn alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen zero-emissie
 • Partijen werken samen aan de beschikbaarheid van zero-emissie-voertuigen en het verlagen van de total cost of ownership (TCO).
De laatste jaren zijn door het Nederlandse E-Trucks de eerste stappen gezet in de prototype-ontwikkeling van vuilniswagens op waterstof; een proeftuin met dit type voertuigen is noodzakelijk voor de verdere verduurzaming van de afvalinzameling bij lokale/regionale overheden.

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.