Haalbaarheidsonderzoek EV-PV-Aanhangwagen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Haalbaarheidsonderzoek EV-PV-Aanhangwagen

Meer artikelen

Doel

Binnen dit project wil Henra de haalbaarheid van een elektrisch aangedreven aanhangwagen onderzoeken.

De elektrisch aangedreven aanhangwagen moet bijdragen aan de reductie van de totale CO2-uitstoot in de transportsector. Het trekken van een aanhangwagen heeft een negatieve invloed op de CO2-uitstoot van het trekkende voertuig. De elektrisch aangedreven aanhangwagen moet het trekkend voertuig ontlasten en zo de CO2-uitstoot sterk reduceren. Daarnaast wil Henra de elektrisch aangedreven aanhangwagen geschikt maken om te worden getrokken door elektrische voertuigen. Hiermee zou een combinatie van voertuig en aanhangwagen zonder CO2-uitstoot mogelijk zijn. Momenteel zijn elektrische voertuigen niet geschikt om aanhangwagens voor te trekken. De techniek van de elektrische aandrijving moet toepasbaar zijn op alle type aanhangwagens, van plateauwagen tot paardentrailer. Henra zal ook onderzoeken of de benodigde energie kan worden opgewekt door PV-elementen in de aanhangwagen te integreren. Ook andere manieren van energieopwekking of energieterugwinning (zoals regeneratie van kinetische energie) zullen worden meegenomen worden.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het haalbaarheidsonderzoek zal door Henra zelf worden uitgevoerd. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zal wel gesproken worden met mogelijke projectpartners voor de ontwikkeling van de elektrisch aangedreven aanhangwagen. Oriënterende gesprekken zijn al gevoerd met Lightyear (Helmond), Ebusco (Deurne), NL Electric (Hilversum) en Elaphe (Ljubljana, Slovenië). Het haalbaarheidsonderzoek zal worden opgesplitst in 5 fases

  1. Onderzoek energiebehoefte van een aanhangwagen. Er wordt onderzoek gedaan naar de hoeveelheid energie die nodig is voor het voortbewegen van een aanhangwagen. Als dit bekend is, dan kan bepaald worden wat de vereiste specificaties zijn van de krachtbron die de aanhangwagen moet aandrijven.
  2. Inventarisatie mogelijke samenwerkingspartners. Als de globale dimensies van de powertrain zijn vastgelegd, dan is het mogelijk om potentiele samenwerkingspartners te onderzoeken en de bereidwilligheid tot gezamenlijke ontwikkeling in kaart te brengen.
  3. Dimensionering en kostenraming op hoofdlijnen voor EV-PV-aanhangwagen Op basis van de verkregen inzichten moet een globale kostenraming worden opgesteld. Een kostenraming voor de realisatie van een prototype als ook een inschatting van de uiteindelijke seriematig te produceren EV-PV-aanhangwagen.
  4. Economische haalbaarheidsstudie Aanhangwagen zijn gebruiksvoorwerpen die op basis van rationele gronden worden aangeschaft. De elektrisch aangedreven aanhangwagen moet dan ook bedrijfseconomisch verantwoord zijn.
  5. Samenvatting en conclusie.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

Overloon, Nederland 

Overzicht van deelnemer(s)

Naam deelnemer: Henra Aanhangwagens BV
Type organisatie: Kleine onderneming
Rol in project: Penvoerder / Onderzoeker

Resultaat

Het haalbaarheidsonderzoek moet uiteindelijk een uitspraak doen op de vraag of een EV-PVAanhangwagen bedrijfseconomisch verantwoord is (en dus commercieel haalbaar), of het technische en qua regelgeving uitvoerbaar is en qua projectinvestering een haalbare kaart is voor Henra om uit te voeren.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Door middel van innovatie wil Henra zich onderscheiden van de concurrentie.

Om die reden is Henra continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardige aanhangwagens te ontwikkelen die aansluiten bij de huidige wensen en thema’s in de markt. Duurzaamheid en CO2-reductie tot zero emissie zijn momenteel belangrijke thema’s. Henra wil aan deze thema’s bijdragen door te onderzoeken of een elektrisch aangedreven aanhangwagen is te ontwikkelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.