HY-SPEED FOR H2-TRUCKS (E.G. HEAVY FCEV’S) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

HY-SPEED FOR H2-TRUCKS (E.G. HEAVY FCEV’S)

Meer artikelen

Doel

Het doel van het ‘Hy-speed for H2-trucks’ project is om de productontwikkeling op het gebied van goederenvervoer, emissiearme H2-trucks (heavy FCEV’s), te versnellen, door de werking van een waterstoftankinstallatie met een hoog debiet (7,2 kg/min) in een realistische gebruiksomgeving aan te tonen.

Bovendien zal deze proeftuin een belangrijke stap zijn in het overtuigen van transporteurs over de praktische toepasbaarheid van groene waterstof als energiedrager voor transport. De beschikbaarheid van een snelle 350 bar tankfaciliteit met voldoende capaciteit, biedt namelijk kansen voor de Nederlandse truck-OEM’ers om verder te excelleren op het gebied van ontwikkeling en productie van H2-trucks. Zo wordt bijgedragen aan de reductie van CO2-, NOx-, fijnstof- en geluidsemissies. Hiermee geeft het zeer brede consortium van relevante projectpartners invulling aan een oplossing voor het behalen van de doelstellingen in het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot van de transportsector significant te reduceren.

Korte omschrijving van de activiteiten

De belangrijkste projectactiviteiten in de te realiseren proeftuin zijn:

  • WP1: Het engineeren en realiseren van een 350 bar H2-truck tankfaciliteit met hoog debiet (7,2 kg/min) en voldoende afzetcapaciteit (ca. 900 kg/dag) bij het Green Planet multifuel tankstation in Pesse. Dit werkpakket is nodig om de praktijkervaring in werkpakket 3 binnen dit project mogelijk te maken;
  • WP2: Het ontwikkelen en testen van de componenten om de fast-fill op de H2-trucks beschikbaar te maken, inclusief opname in assemblageproces van de H2-trucks. Dit werkpakket zorgt ervoor dat de H2-trucks in werkpakket drie geschikt zijn voor de tankinstallatie uit werkpakket 1;
  • WP3: H2-trucks en H2-tankfaciliteit testen en monitoren in de praktijkomgeving bij realistische omstandigheden;
  • WP4: Studie inzake de impact indien de onderdelen uit werkpakketen 1 t/m 3 geschikt zouden moet zijn voor een mogelijk toekomstig debiet van ca. 7,2 - 10 kg H2/min bij een druk van 700 bar;
  • WP5: Disseminatie van praktijkkennis en -ervaring op het gebied van de Hy-speed H2-installatie in samenhang met de H2-trucks zoals opgedaan in werkpakketen 1 t/m 4;
  • WP6: Op perfecte wijze uitvoering geven aan projectorganisatie, management en administratieve verantwoording van de activiteiten zoals genoemd in de werkpakketen 1 t/m 5.

Deze activiteiten zullen door een breed samenwerkingsverband van bedrijven uit de gehele keten worden uitgevoerd in de proeftuin ‘Hy-speed for H2-trucks’, waarbij Green Planet als penvoerder zal fungeren.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Hoofdlocatie Eigenaar/opdrachtgever, Green Planet Real Estate B.V., Bultinge 2, 7933 TZ Pesse (Dr.)

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Green Planet Real Estate B.V.Kleine ondernemingPenvoerder
Contrall Projectrealisatie B.V.Grote ondernemingProjectpartner
Sent Waninge Hoogeveen B.V.Grote ondernemingProjectpartner
H2 Storage B.V.Kleine ondernemingProjectpartner
HyTruck consult B.V.Kleine ondernemingProjectpartner
New Energy CoalitionNiet-gouvernementele organisatieProjectpartner
Neocon Tech B.V.Kleine ondernemingProjectpartner
D.G.O. Express B.V.Grote ondernemingProjectpartner
Oegema Transport Dedemsvaart B.V.Grote ondernemingProjectpartner
Bakkerij Faber B.V.Kleine ondernemingProjectpartner
TNOOnderzoeksorganisatieProjectpartner

 

Overzicht samenwerkingsrelaties

Naam organisatieType verklaringBeoogde rol
BOVAGAdhesieverklaringCommunicatie leden, bedrijven en algemeen
EmossAdhesieverklaringSupporter initiatief
EnergyStockAdhesieverklaringSupporter initiatief
E-Trucks EuropeAdhesieverklaringSupporter initiatief / mogelijke H2-truck leverancier
Gemeente HoogeveenAdhesieverklaringSupporter initiatief
GINAFAdhesieverklaringSupporter initiatief / mogelijke H2-truck leverancier
HYDROGREENNAdhesieverklaringSupporter initiatief
STORKAdhesieverklaringSupporter initiatief
Peter Appel TransportAdhesieverklaringSupporter initiatief
Scania Nederland BVAdhesieverklaringSupporter initiatief
TVM verzekeringenAdhesieverklaringSupporter initiatief
H2 PlatformAdhesieverklaringSupporter initiatief
TNO Traffic & TransportAdhesieverklaringSupporter initiatief
IKEAAdhesieverklaringSupporter initiatief
De Rooy transport en logistiekIntentieverklaringGeïnteresseerd/Potentiele H2-truck gebruiker
Graaco Logistics4uIntentieverklaringGeïnteresseerd/Potentiele H2-truck gebruiker
H. Nieboer B.V. transport en grondwerkenIntentieverklaringGeïnteresseerd/Potentiele H2-truck gebruiker
Peter Appel TransportIntentieverklaringGeïnteresseerd/Potentiele H2-truck gebruiker
SIETRANS B.V.IntentieverklaringGeïnteresseerd/Potentiele H2-truck gebruiker
Van der Wiel Transport BVIntentieverklaringGeïnteresseerd/Potentiele H2-truck gebruiker
Vredeveld GroepIntentieverklaringGeïnteresseerd/Potentiele H2-truck gebruiker
Westerman multimodal logisticsIntentieverklaringGeïnteresseerd/Potentiele H2-truck gebruiker

Resultaat

Het resultaat van het project bestaat uit:

  1. De werking, in een realistische gebruiksomgeving, aantonen van een openbare hoog debiet H2-tankfaciliteit (7,2 kg H2 per minuut @ 350 bar) voor H2-trucks (heavy FCEV’s) met voldoende afzetcapaciteit (ca. 900 kg/dag) ;
  2. De ontwikkeling van een vernieuwde technologie: tank- en vulappendages die geschikt zijn voor een tankdebiet van 7,2 kg/min @ 350 bar voor H2-trucks en de werking hiervan in de praktijk aantonen;
  3. Inzicht verkregen in de aspecten voor H2-tankinstallaties en H2-tank- en appendagetechniek ten behoeve van H2-trucks voor vulsnelheden van ca 7,2 tot 10 kg H2/min @ 700 bar;
  4. Het vergaren van nieuwe kennis en technologieën voor de ontwikkeling van verbeterde H2-voertuigen en tankstations voor groene waterstof, waarmee een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de verdere verduurzaming van wegtransport en opschaling binnen de transportsector. Deze direct toepasbare praktijkkennis en -ervaring zal via openbare rapportages, openbare seminars en diverse communicatiemiddelen door projectpartners en aangesloten partijen beschikbaar gemaakt voor de gehele sector.

Al met al zal het project een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van transport door transportbedrijven, verladers, tankstations en de toeleverende industrie voor deze bedrijven.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie LEF (juni 2014) blijkt dat de vervoerssector voor 30% verantwoordelijk is voor de huidige CO2-uitstoot in de EU.

Om aan de Klimaatdoelstellingen in 2030 te kunnen voldoen is een versnelling in de productontwikkeling in de transportsector en een verdere uitrol van tanken laadinfrastructuur benodigd. Waterstof is een waardevolle en onmisbare schakel in de transitie binnen de transportsector naar zero emission. Om naast de early-adaptors in de transportwereld (vaak overheid) ook de majority (zoals het bedrijfsleven) aan te laten haken en waterstof als brandstof te benutten, is het van groot belang dat er een mogelijkheid voor trucks komt, waar zij snel een groot volume groene waterstof kunnen tanken in een tijdbestek, zoveel mogelijk vergelijkbaar aan diesel. Alleen zo komen we tot een acceptabele efficiëntie ten opzichte hetgeen de transportbranche nu is gewend. Nu is de tanktijd van waterstof zo’n 6 tot 15 maal langer dan diesel bij vergelijkbare actieradius. Dat staat scale-up van H2 in de transportsector in de weg.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage vanuit de tweede tender van DKTI Transport bedraagt EUR 1.899.468,00

Looptijd

De looptijd van het project is medio 2019 t/m december 2021.

Actueel

Externe ontwikkelingen

Ten gevolge van de corona-crisis worden er momenteel geen fysieke vergaderingen gehouden, hierdoor is de communicatie lastiger.

Vooruitblik

De komende periode worden de werkzaamheden voortgezet volgens de projectplanning, zoals aangegeven per werkpakket.

Openbare samenvatting

Project is in uitvoering, opgestart januari 2020, werkzaamheden conform projectplan en schema.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.