HyLoad: Ontwikkeling en inzet van een 50 ton waterstoftruck voor goederenvervoer | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

HyLoad: Ontwikkeling en inzet van een 50 ton waterstoftruck voor goederenvervoer

Meer artikelen

Doel

Het doel van dit project is om een 50 ton waterstoftruck te ontwikkelen, in de praktijk toe te passen en om een gebruiksanalyse uit te voeren.

Deze waterstoftruck zal de eerste zijn van zijn type, binnen Europa, die geschikt is voor dit laadvermogen. Door een vraag naar waterstof tanken te creëren, stimuleert het de groei van de infrastructuur en doorbreekt het kip-ei-probleem. De groei van de infrastructuur stimuleert vervolgens de adoptie van waterstofvoertuigen. De adoptie van waterstofvoertuigen, als vervanger van dieselvoertuigen, creëert een verwachte 85 ton CO2-uitstoot reductie per jaar2 voor elke truck die wordt vervangen. De waterstoftruck die ontwikkelt wordt in dit project is slechts een eerste stap. Het doel van het project is naast het ontwikkelen van een waterstoftruck, te leren van de inzet (“gebruiksanalyse”) om daarmee de exploitatie van waterstoftrucks en de bijbehorende infrastructuur te versnellen. De performance van de truck in de praktijk zal het mogelijk maken het toekomstpotentieel voor de technologie vast te stellen.

Korte omschrijving van de activiteiten

De waterstoftruck zal gerealiseerd worden door een diesel Mercedes Benz Actros, de meest verkochte truck uit het portofolio van Mercedes in Nederland, om te bouwen naar een truck met een waterstof brandstofcel aandrijflijn. Deze conversie zal uitgevoerd worden door GINAF op basis van een door GINAF, met de ondersteuning van TNO, te ontwikkelen blauwdruk. Na het testen en homologeren van de truck zal deze in dienst genomen worden voor goederenvervoer door Westerman Logistics. Gedurende de inzet zal de truck nauwlettend gemonitord worden en zal TNO de ervaringen van de chauffeurs, planners en monteurs verzamelen. Op basis van deze data zal TNO de performance van de truck bepalen en verbeterpunten opstellen voor het voertuig en de bijbehorende infrastructuur.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

De Experimentele Ontwikkeling wordt uitgevoerd in Nederland. De Proeftuin wordt uitgevoerd in Nederland en mogelijk Duitsland.

Overzicht van deelnemer(s)

Naam deelnemerType organisatieRol in project
TNOOnderzoeksorganisatiePenvoerder/Onderzoeksinstituut. Ondersteuning in de voertuigconversie en analyse van de gebruiksdata.
GINAFGrote ondernemingProjectpartner/Leverancier. Ontwerpt blauwdruk waterstof conversie en verzorgt homologatie en testen.
WestermanKleine onderneming (MKB)Projectpartner/Exploitant. Vervoert goederen met waterstoftruck.

 

Resultaat

Het resultaat van het project omvat:

  • Een operationele 50 ton waterstoftruck (Gross Combination Weight).
  • Een blauwdruk voor GINAF voor het converteren van waterstoftrucks.
  • Ervaring in het ombouwen van trucks naar een waterstof brandstofcel aandrijflijn.
  • Meerdere jaren aan data van een operationele waterstoftruck.
  • Inzicht in de huidige en toekomstige Total Cost of Ownership (TCO) van waterstoftrucks. 
  • Een roadmap met aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van waterstoftrucks en de bijbehorende infrastructuur.
  • Een impuls aan de ontwikkeling van waterstof tankstations door middel van het creëren van een vragende partij.

Samenvattend zal het project bijdragen aan de verduurzaming van de transportsector, door middel van het potentieel te demonstreren van waterstoftrucks.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Goederenvervoer is verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de totale CO2-uitstoot binnen de Europese Unie.

Met het oog op de klimaatdoelstellingen is er een grote vraag binnen de vervoersector naar een duurzame oplossing met geen (geringe) CO2-uitstoot. Momenteel worstelen puur batterij elektrische trucks met reikwijdte en laadsnelheid problemen en ligt deze oplossing voor zwaar transport niet voor de hand. Trucks met een waterstof brandstofcel aandrijflijn kunnen hier kansen bieden. Alhoewel waterstoftrucks qua ontwikkeling nog in de kinderschoenen staan, is het potentieel bekend. Waterstof kan duurzaam worden gewonnen uit de elektrolyse van water m.b.v. duurzame energiebronnen en in combinatie met een waterstofvoertuig kan een proces worden gerealiseerd zonder CO2-uitstoot. Daarbovenop kan een waterstoftruck sneller van nieuwe energie worden voorzien dan het laden van een batterijtruck. Een waterstoftruck heeft over het algemeen een grotere reikwijdte en is zoals zijn batterij elektrische equivalent, geluidsarm. Zie voor toelichting en onderbouwing berekening sectie 2.1 vervolgpotentieel

De projectpartners en samenwerkingsrelaties erkennen het potentieel van waterstoftrucks voor de transport van goederen en willen voorop lopen in de transitie naar waterstof. Momenteel heeft waterstof echter een kip-ei-probleem op het gebied van vraag en aanbod. De geringe hoeveelheid waterstof voertuigen resulteert in een lage vraag naar waterstof infrastructuur en de geringe infrastructuur remt de adoptie van waterstofvoertuigen. Daarnaast is er beperkte ervaring opgedaan op het gebied van waterstof in zwaar transport. Dit project wil hier een significante bijdrage aan leveren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.