Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit 2020 - 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit 2020 - 2021

Meer artikelen

Doel

De doelstelling van het Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit 2020 – 2021 is als volgt:

 • Het tot uitvoering brengen van de Roadmap IAP in de jaren 2020 tot 2022, specifiek gericht op de thema’s Heavy Duty Commercial Vehicles, Light Electric Vehicles en Charging Infrastructure & Energy Markets
 • Het verbinden van bestaande en nieuwe structuren en topsectoren op het gebied van elektrische Mobiliteit
 • Het stimuleren van kennisdeling en het aanjagen van innovaties op het gebied van elektrische mobiliteit, specifiek gericht op de whitespots van de Roadmap IAP

Korte omschrijving van de activiteiten

Uitvoering van het project Innovatiecluster IAP eMobility 2018 – 2020 vindt plaats binnen 6 werkpakketten, die aansluiten bij de hoofdthema’s van de IAP Roadmap:

 • WP 1: Project- / Clustermanagement
 • WP 2: Heavy Duty Commercial Vehicles
 • WP 3: Light Electric Vehicles
 • WP 4: Charging Infrastructure and Energy Markets 
 • WP 5: Regionale en gemeentelijke aanpak innovatieve laadinfrastructuur
 • WP 6: Communicatie en integraliteit

AutomotiveNL treedt op als clusterorganisatie en aanvrager van de subsidie. Voor de uitvoering van de werkpakketten 3 en 4 doet AutomotiveNL een beroep op de Vereniging DOET en Stichting ELaadNL. Stichting NKL voert voor AutomotiveNL werkpakket 5 uit.

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemer AutomotiveNL B.V.
Type Kleine onderneming

Overzicht opdrachtnemers

NaamType organisatie
Vereniging DOETNiet-gouvernementele organisatie
St. ElaadNLNiet-gouvernementele organisatie
St. Nederland Kennisplatform LaadinfrastructuurNiet-gouvernementele organisatie

Resultaat

Na afloop van het project Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit 2020 - 2021 is er:

 • een uitgebreid en versterkt actief cluster van vertegenwoordigers uit bedrijven, overheden en kennisinstellingen ontstaan die met elkaar kennis uitwisselen rondom elektrische mobiliteit en gezamenlijk innovaties ontwikkelen en opschalen
 • Fungeert het cluster als een platform / loket voor partijen om elkaar te vinden en als springplank richting financieringskanalen (nationaal of internationaal)
 • Is er een gedragen voorstel ontwikkeld voor verdere verduurzaming van de integrale samenwerking voor de periode na 2021.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Het Nederlandse onderzoeks- en innovatielandschap voor elektrische mobiliteit is versnipperd en gefragmenteerd. In 2017 heeft het Formule E-Team daarom opdracht gegeven tot het opzetten van een integraal onderzoeks- en innovatieprogramma voor elektrische mobiliteit. Dit Innovatie en Acceleratie Programma eMobility (verder: IAP) wil de koploperspositie van Nederland op het gebied van elektrisch vervoer stelselmatig versterken door het creëren van een ecosysteem waarbinnen gezamenlijk onderzoek en innovatie floreren. Vanuit het IAP is inmiddels een Roadmap opgesteld voor elektrische mobiliteit voor de jaren 2018 –2022. Hierin zijn in samenspraak met bedrijfsleven, kennisinstellingen, topsectoren, overheid en maatschappelijke organisaties de belangrijkste hoofdthema’s benoemd voor gezamenlijk onderzoek en innovatie in de komende jaren. Daarnaast zijn in de Roadmap zogenaamde ‘white spots’ gedefinieerd. Dit zijn de inhoudelijke gebieden waarop het IAP projecten wil ontlokken en die vooralsnog niet door de programma’s van de topsectoren afgedekt worden.

Om het IAP de komende jaren tot succesvolle uitvoering te brengen is het noodzakelijk om het organiserend vermogen verder uit te bouwen waarmee gezamenlijk onderzoek en innovatie op het gebied van elektrische mobiliteit wordt aangejaagd. De partijen die momenteel invulling geven aan de hoofdthema’s van het IAP hebben daarom besloten de samenwerking binnen het innovatiecluster elektrische mobiliteit 2018 – 2020 verder te continueren. Daarnaast wordt dit cluster uitgebreid met toetreding van het Nederlands Kennisplatform Laadinfrastructuur als deelnemer. Voor de ondersteuning van de activiteiten van de deelnemers in dit cluster vragen zij ondersteuning aan binnen de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.