Proeftuin: H2 in de haven van Den Helder | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Proeftuin: H2 in de haven van Den Helder

Meer artikelen

Doel

Doel van het project is het technisch en commercieel valideren van innovatieve waterstoftechnologie voor vaartuigen in een realistische gebruiksomgeving.

Validatie van de business cases van de ketenpartners ter stimulering van investeringen in waterstoftankinfrastructuur en waterstofvoertuigen. Het project omvat het opzetten van een proeftuin voor waterstof rondom de haven van Den Helder welke bestaat uit de realisatie van een openbare waterstof tankvoorziening en de ontwikkeling van een elektrisch-waterstof aangedreven vaartuig.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Experimentele ontwikkeling van een elektrisch aangedreven vaartuig met waterstof range extender;
  • Realisatie en demonstratie onder praktijkomstandigheden van: (1) een 1MW elektrolyser t.b.v. de productie van groene waterstof en de balancering van het net, (2) een tankstation met vulpunt voor wegvervoer en watervervoer en (3) een elektrisch aangedreven vaartuig met waterstof range extender;
  • Praktijkonderzoek naar technische, economische en operationele aspecten;
  • Ontwikkeling van regelgeving en certificeringseisen voor waterstof in de maritieme sector;
  • Communicatie en disseminatie van de projectresultaten ten einde de introductie van waterstoftechnologie in Nederland en specifiek de maritieme sector te versnellen.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

Haven van Den Helder

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
DAMEN Shipyards Gorinchem B.V. (hierna Damen) (Penvoerder)Grote ondernemingExperimentele ontwikkeling elektrisch aangedreven vaartuig met H2 range extender
Pitpoint.H2 B.V. (hierna PitPoint)Grote ondernemingInvestering en realisatie van waterstoftankstation
N.V. Port of Den Helder (hierna Port of Den Helder of PoDH)MKB onderneming / Overheids N.V.Potentiele eindgebruiker elektrisch aangedreven vaartuig met H2 rangeextender, verstrekker gronden voor waterstofstation en PV, stimulator van waterstofafname in de haven.
ENGIE Services West B.V. (hierna Engie)Grote ondernemingRealisatie van PV installatie (buiten scope van het project),levering duurzame elektriciteit t.b.v. productie groene waterstof, faciliteren Next-Flex
TU DelftKennisinstellingVaststellen ontwerp criteria voor vaartuigen met elektrische voortstuwing en gebruik van fuel cells, metingen economische en milieuprestaties elektrisch aangedreven vaartuig met H2 range extender.
Stichting New Energy Coalition (hierna New Energy Coaltion of NEC)Niet-gouvernementele organisatieCommunicatie en kennisdeling
Bureau Veritas Marine B.V.(hierna Bureau Veritas)Grote ondernemingAdvies en technische ondersteuning mbt wet en regelgeving.
Andere stakeholders  
Koninklijke Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)OnderzoeksinstituutUitbestedingsrelatie: potentiele eindgebruiker elektrisch aangedreven vaartuig met H2 rangeextender
SeaZip Offshore Service B.V. (hierna SeaZip)MKB ondernemingUitbestedingsrelatie: potentiele eindgebruiker elektrisch aangedreven vaartuig met H2 rangeextender

Resultaat

Het project resulteert in een verlaging van CO2, NOx, fijn stof, en geluidsemissies in en rondom de haven van Den Helder.

Dit resultaat wordt gerealiseerd door het gebruik van waterstof als brandstof voor vaartuigen te stimuleren middels versnelde praktijkvalidatie (voor versnelde marktintroductie) van de waterstoftechnologie voor vaartuigen. Het project dient ertoe de business cases te valideren ten einde het nemen van verdere investeringsbesluiten in de keten te faciliteren en te bespoedigen.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

De scheepvaart sector draagt voor een significant deel bij aan de klimaatschade.

De sector is jaarlijks verantwoordelijk voor 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. In 2018 hebben 173 landen van de maritieme VN-organisatie IMO (International Maritime Organisation) afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen voor de internationale scheepvaart in 2050 gehalveerd te hebben ten opzichte van 2008. Om deze beoogde doelstellingen te behalen is een transitie naar schonere en bij voorkeur emissievrije brandstoffen noodzakelijk. Port of Den Helder is in het kader van de ecoport-certificering en de gestelde ambities voor de verduurzaming van de haven steeds op zoek naar nieuwe duurzame initiatieven om de impact van de haven op haar omgeving te verkleinen. Port of Den Helder (PoDH) heeft daarom in samenwerking met PitPoint, Engie en DAMEN het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een groen waterstof project in de haven van Den Helder.

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.