Proeftuin Lightmotion Bike Amsterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Proeftuin Lightmotion Bike Amsterdam

Meer artikelen

Doel

Het Project heeft tot doel om enerzijds LEV/PLEV laadinfrastructuur door te ontwikkelen met authenticatie- en betalingsfunctie en deze te plaatsen in de proeftuin omgeving; anderzijds om binnen de proeftuin omgeving onderzoek te doen naar eindgebruikers/consumenten gedrag (oa. behoeften, prijs-elasticiteit) en business modelling o.b.v. multi-stakeholder analyse.

Korte omschrijving van de activiteiten

De lead voor ontwikkel- en plaatsingsactiviteiten voor het Project ligt bij Lightwell; met hierbij de gecommitteerde inbreng van kennis en ervaring door FINN (onderdeel ING Bank) voor de micro payments en door HR Groep voor de mechanische know-how van straatmeubilair. Penvoering, elektrotechnische en systeem integratie werkpakketten liggen bij Lightwell. De onderzoek werkpakketten consumentengedrag en business modelling worden door Hogeschool van Amsterdam ingevuld.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Amsterdam, Knowledge Mile innovatie district (Wibautstraat, Weesperstraat)

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemer / Type organisatie / Rol in project

  • Lightwell B.V., MKB onderneming Penvoerder, Projectmanagement, Systeemontwerp en -integratie
  • Hogeschool van Amsterdam, Onderzoeksinstelling Eigenaar gebouwen en gronden, onderzoekspartner (1) consumenten / gebruikers en (2) business modelling

Resultaat

De resultaten van het proeftuin Project zijn:

  1. Technische invulling van laadinfrastructuur voor 50 laadpunten t.b.v. 2-wielers met authenticatie en betalingsfunctie
  2. Rapport consumenten onderzoek
  3. Business model en klant propositie

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Nationaal, regionaal en lokaal beleid voor de elektrificatie van Light Electric Vehicles (LEV) en Personalized Light Electric Vehicles (PLEV) krijgt door Klimaatakkoord, Mobiliteits- en Logistieke actieplannen extra stimulans.

Tot nu toe is er weinig aandacht voor de behoefte van eindgebruikers/consumenten voor laadinfrastructuur LEV/PLEV in de openbare ruimte. Het eea is gebaseerd op conclusies uit 2013 dat de behoefte aan openbare laadvoorzieningen gering is. Nu de hoeveelheid LEV en PLEV voertuigen komende jaren exponentieel gaat toenemen en technologische ontwikkelingen micro payments mogelijk maken acht het Consortium dit het juiste moment een proeftuin aanpak voor openbare laadvoorzieningen in combinatie met onderzoek naar eindgebruikers/consumenten gedrag te starten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.