Proeftuin waterstof-Elektrische Binnenvaart Bouwtransport (PEBB) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Proeftuin waterstof-Elektrische Binnenvaart Bouwtransport (PEBB)

Meer artikelen

Doel

De concrete gezamenlijke projectdoelstelling voor dit DKTI-project is het ontwikkelen en testen van een ‘proeftuin’ waarin 2 hybride (elektrisch-waterstof range extender) aangedreven binnenvaartuigen (duwboten) zo efficiënt mogelijk worden ingezet in de bestaande logistieke planning van de twee investeerders in grond- en afvaltransport tussen steden liggend aan het Noordzeekanaal, Het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Korte omschrijving van de activiteiten

In de experimentele ontwikkelingsfase van het project wordt ontwikkeld aan de benodigde technologie om een bestaande en nieuwe duwboot waterstof-elektrisch aan te kunnen drijven en aan de logistieke planningssoftware om de boten optimaal in te zetten in de operatie. Parallel hieraan worden de vaartuigen en software gebouwd, opgeleverd en gefaseerd in gebruik genomen in de proeftuin voor praktijkexperimenten en demonstratie.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

Amsterdam, Den Haag, Hattem

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Zoev City B.V.Klein bedrijfPenvoerder en investeerder in retrofit waterstof-elektrisch aangedreven duwboot
Mokum Mariteam B.V.Klein bedrijfInvesteerder in nieuwe waterstof-elektrisch aangedreven duwboot
H2Consultancy B.V.Klein bedrijfR&D-partner gespecialiseerd in ontwikkeling van waterstofbrandstofcel technologie Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek
TNOOnderzoeks-organisatieOnderzoeksinstelling, ondersteunt in R&D naar waterstof brandstofcel aandrijflijnen, simulaties voor optimale opstelling en inzet en optimalisatie logistieke software
Bouwaanvoerders B.V.Klein bedrijfR&D-partner gespecialiseerd in bouw-logistieke planningssoftware
Havenbedrijf Amsterdam N.V.Groot bedrijfLocatie deel proeftuinevaluatie, onderzoek naar optimalisatie waterstof-elektrische logistiek infrastructuur

 

Resultaat

Het voornaamste resultaat van dit project is een demonstratie van de beoogde aandrijftechnologie en intelligente software in een proeftuin.

Met dit onderzoek wordt de weg vrij gemaakt voor verdere ontwikkeling van duurzaam transport over water tussen steden. De voornaamste uitdagingen liggen hierbij in de integratie van de technologie in nieuwe en bestaande duwboten, het inzetten van de schepen (i.r.t. het tanken/laden) in de bestaande logistieke planning en het optimaliseren van deze inzet. Concrete resultaten en vervolgdoelen binnen dit project zijn:

  •  Uitontwikkelde, gedemonstreerde en gecertificeerde modulaire waterstof-elektrisch hybride aandrijflijnsystemen in de binnenvaart voor toepassing in bouwtransport over water. Na dit project zal dit verder worden opgeschaald naar andere toepassingen en grotere aantallen. 
  • Ontwikkeling, demonstratie en testen van nieuwe planning-software om zo de optimale tank- /laadmomenten voor de schepen te bepalen i.c.m. opdrachten, routes, e.d. in logistieke operaties.
  • Evaluatie van de business case en lessons learned voor toekomstige investeringen.
  • Een brede basis voor opschaling leggen bij de investeerders in dit project en daarbuiten, door R&D en proeftuinevaluaties in samenwerking met TNO (simulaties en modellering) en Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB - voorbereiding op certificering).

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Zoev City en Mokum Mariteam zijn actief in het transporteren van bouwmaterialen en bouwafval over water.

Om een duurzaam alternatief te kunnen bieden en om te voldoen aan mogelijke toekomstige regelgeving beogen ze te investeren in duurzaam aangedreven vaartuigen voor de binnenvaart. Hiervoor zal moeten worden gekeken naar technologieën en brandstoffen die veel minder of geen CO2-uitstoot veroorzaken. Een veelbelovende en emissievrije optie is het gebruik van brandstofcellen op waterstof voor een elektrische voortstuwing. Eerder vooronderzoek heeft aangetoond dat volledig elektrische vaart in deze toepassing niet mogelijk is, omdat de accucapaciteit te beperkt is. Momenteel zijn er ook nog geen kant-en-klare elektrisch-waterstof aangedreven aandrijflijnen voor toepassing in de beoogde vaartuigen beschikbaar. Ook is het gebruik van waterstof als brandstof of energiedrager vaak nog beperkt tot directe injectie van waterstof in een dieselmotor. Alvorens de beoogde investering te kunnen doen, zal er dus nog moeten worden ontwikkeld aan een modulair waterstof-elektrisch aandrijfsysteem voor binnenvaart en aan optimalisatie van de logistieke modellen en planningssoftware.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.