Realisatie waterstof tanklocatie te Amsterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Realisatie waterstof tanklocatie te Amsterdam

Meer artikelen

Doel

De realisatie van een waterstof tankstation verbetert de lokale tank infrastructuurvoorziening en daarmee het ondernemings- en consumentenklimaat in deze regio.

Tevens wordt met de realisatie van dit project de groene industriële basis gemoderniseerd en ontwikkeld en levert het een bijdrage aan een snellere en verdere uitrol van de waterstoftankinfrastructuur en de realisatie van een dekkend netwerk in Nederland.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het realiseren van een waterstoftanklocatie in Amsterdam, gesitueerd langs het TEN-T vervoersnetwerk, in (stedelijk) kernknooppunt Amsterdam en nabij luchthaven Schiphol. De locatie is gekozen vanwege de centrale ligging in Nederland en de functie die zij daarmee kan vervullen voor de totstandkoming van een dekkend waterstofnetwerk, de strategische ligging nabij het TEN-T netwerk, ligging in het stedelijke knooppunt Amsterdam en luchthaven Schiphol en de Amsterdamse haven met alle bijbehorende vervoersstromen. Verder voorziet OrangeGas lokale partijen te betrekken die gebruik gaan maken van de beoogde tanklocatie.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

De waterstof tanklocatie wordt uitgevoerd op een bestaande tanklocatie van OrangeGas te Amsterdam, op het industrieterrein Westpoort. Het adres is: Australiëhavenweg 116, 1045 BA te Amsterdam.

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemer: OrangeGas B.V.
Type organisatie: Middelgrote onderneming
Rol in project: Penvoerder/uitvoerder

Resultaat

Een waterstof tanklocatie te Amsterdam, industrieterrein Westpoort, Australiëhavenweg 116, 1045 BA te Amsterdam.

Deze tanklocatie is reeds een bestaande tanklocatie van OrangeGas al waar het reeds bio-CNG, groene stroom en groene CO2 aanbiedt.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Waterstof is een goede alternatieve brandstof, welke een significante bijdrage kan leveren aan de energietransitie.

Echter, de tankinfrastructuur is nog zeer onderontwikkeld, waardoor weinig voertuigen worden aangeschaft en de keuze voor potentiele gebruikers om over te gaan tot een milieuvriendelijk waterstofvoertuig vermoeilijkt wordt. Om tot een dekkend netwerk te komen is het van essentieel belang om een goede tankinfrastructuur voor waterstofvoertuigen te realiseren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.