Sprint naar biobrandstof | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Sprint naar biobrandstof

Meer artikelen

Doel

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een retrofit ombouwpakket voor de ombouw van diesel motoren naar biobrandstof(fen) in N1 categorie bestelwagens.

Om dit proces in gang te zetten wordt er binnen het project een tweetal Mercedes Sprinters omgebouwd. Uit het haalbaarheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de motor van een Sprinter de meest geschikte motor is om te modificeren van dieselbrandstof naar biobrandstof. Na de realisatie van dit project wordt er naar gestreefd om binnen 5 jaar ongeveer 17% van de Sprinters in Nederland om te bouwen. Het project maakt ook de weg vrij voor de ombouw van andere merken grote bestelwagens(N1) en daarna eventuele andere bedrijfswagens (N1,2,3). De beoogde ontwikkeling genereert een enorme afname van de CO2 uitstoot van circa 97% per bestelwagen die wordt omgebouwd. De projectpartners, waarbij de BIOS groep en Van Esch zelf al een aanzienlijk wagenpark beheren, verwachten gezien de grote behoefte in de markt al een besparing van bijna 10 miljoen ton CO2 vijf jaar na beëindiging van het project. Ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen zoals SOx, NOX en fijnstof zullen sterk afnemen door het gebruik van biobrandstof en de optimalere verbranding die het systeem genereerd.

Korte omschrijving van de activiteiten

ArenaRed, Auto Speciaal Uden en CORE|Vision zullen de ontwikkeling van het ombouwpakket voor hun rekening nemen. Hiervoor wordt in eerste instantie een test opstelling gebouwd op een motor op een testbank waar de ontwikkelde hardware (o.a. de ECU) en software getest gaat worden. Daarna wordt het ombouwpakket in bestelbussen ingebouwd van Van Esch en de Bios Groep om de nieuwe techniek ook in de praktijk te testen. Tijdens het project zorgt Den Hartog ervoor dat er genoeg biobrandstof voor de testen aanwezig is en dat dit volgens de regelgeving, veilig plaats vind.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Oss, Uden, Rotterdam, Heesch, Cromvoirt

Overzicht van deelnemer(s)

Naam deelnemerType organisatieRol in project
ArenaRed B.V.Kleine OndernemingAlgemeen projectleider. De ontwikkelaar en bedenker van het nieuwe systeem en wordt eigenaar van het IP na het project. Zorgt voor de homologatie tussen de partijen onderling en de ontwikkeling van het product.
CORE|Vision B.VKleine ondernemingProject Partner – Ketenpartner en mede ontwikkelaar. Levert expertise op het gebied van programmable hardware. De ontwikkelaar van de ECU, bijbehorende software en CAN-bus communicatie
Auto Speciaal Uden B.V.Kleine ondernemingProject Partner – Ketenpartner en mede ontwikkelaar. Levert expertise op het gebied van de ombouw van de bestelwagens en de bijbehorende certificeringen. Zal het ombouwpakket verder ontwikkelen en samenstellen en tijdens het project de bestelbussen en proefopstelling (om)bouwen
Den Hartog B.V.Middelgrote ondernemingProject partner – Ketenpartner Levert expertise op het gebied van Biobrandstof. Zal de Biobrandstof leveren (pomp installaties) die voor het project nodig zijn en de bijbehorende vergunningen. Heeft netwerk aan tankstations voor verdere uitrol biobrandstoffen.
J. van Esch B.V.Middelgrote ondernemingProject partner - Gebruiker Vlooteigenaar en heeft een aantal Mercedes sprinters in haar wagenpark. Zal bijdrage door de praktijktesten uit te voeren en kennis in te brengen vanuit de eindgebruikers.
Bios GroepGrote ondernemingProject partner - Gebruiker Vlooteigenaar en heeft een aantal Mercedes sprinters in haar wagenpark. Zal bijdrage door de praktijktesten uit te voeren en kennis in te brengen vanuit de eindgebruikers.

 

Resultaat

  • Nieuw ontwikkelde technologie zoals de nieuwe ECU en de nieuwe software geschikt voor multi processing van motormanagement en aansturing op basis van brandstofdruk;
  • Een prototype ombouwpakket om een bestaande dieselmotor van bestelbussen geschikt te maken voor het gebruik van biobrandstof;
  • Een tweetal prototype biobrandstof aangedreven bestelbussen die geretrofit zijn en 4 maanden in de praktijk getest gaan worden.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

Nederland kent een grote vloot van bestelwagens van circa 1 miljoen voertuigen.

Omdat veruit het grootste deel van deze voertuigen (96%) een diesel aangedreven motor heeft dragen ze sterk bij aan de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen met name ook in het stedelijk gebied. Ondanks dat er bij fleetowners een sterke behoefte is naar vergroening, valt dat in de praktijk nog vaak tegen om de volgende redenen:

  • Veel merken bestelwagens zijn alleen in diesel uitvoering verkrijgbaar;
  • Elektrisch aangedreven bestelwagens hebben een te kleine actieradius en worden door het accupakket te zwaar om nog met een rijbewijs B gereden te mogen worden;
  • Het inzetten van kleinere wagens leidt tot meer vervoersbewegingen en grote inefficiency bij de uitvoering van de werkzaamheden;
  • Het verjongen van het wagenpark vaak economisch niet haalbaar is.

De projectpartners hebben de handen ineen geslagen en voor deze problematiek een oplossing gevonden, namelijk het betaalbaar ombouwen van bestelbussen van diesel naar biobrandstof. Waarbij er een grote mate van flexibiliteit is met welke biobrandstof(fen) gereden gaat worden door de flexibiliteit van de oplossing. Voor de ontwikkeling gebruiken de projectpartners de techniek die reeds door ArenaRed en CORE|Vision succesvol in de binnenvaart is toegepast. De projectpartners willen een nieuwe RCCI techniek verder ontwikkelen en geschikt maken voor de retrofit ombouw van bestaande dieselmotoren naar het gebruik van nagenoeg 100% biobrandstof (95%-99%). Hierdoor kunnen fleetowners hun bestaande vloot diesel aangedreven bedrijfswagens versneld nagenoeg emissie neutraal maken en ruimschoots voldoen aan de nieuwe stedelijke emissie richtlijnen.

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.