TCO optimalisatie door automatisering van Elektrisch Openbaar Vervoer (AUTODEPOT) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TCO optimalisatie door automatisering van Elektrisch Openbaar Vervoer (AUTODEPOT)

Meer artikelen

Doel

Dit AUTODEPOT project adresseert de marktvraag om de afhandeling van de “depot verzorging” van deze E-voertuigen die tgv. het E-laden en pre-conditioning geleid hebben tot een toename van depot bewegingen en tot extra inzet van (duur en moeilijk beschikbaar) personeel in de nacht aan te pakken middels verdere automatisering van deze operationele processen op het depot.

Personeelskosten in met name het openbaar vervoer zijn naast de schaarste op de arbeidsmarkt in de TCO de hoogste in de kostenkolom met een aandeel van boven de 50%.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het verder ontwikkelen van de ADAS technologie (ontwikkeld voor AGV’s binnen VDL in samenwerking met TNO) op E-bussen op beperkt toegankelijke terrein met relatief lage snelheid in combinatie met infrastructuur zijdig gemonteerde sensoriek en lokalisatie technologie moet in de nabije toekomst tot een Smart Yard of Depot afhandelingssysteem inclusief geautomatiseerd laden en parkeren. Het ontbreken van commercieel verkrijgbare nauwkeurige lokalisatiemodules staat de invoering van depot automatisering in de weg. Het ontwikkelen van nauwkeurige lokalisatie voor toepassing op automatisch rijdende bussen is de focus van dit project.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Het project wordt uitgevoerd in Valkenswaard, Helmond en Eindhoven.

Deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
VDL ETS bv
Valkenswaard
Groot bedrijf OEM /EngineeringVDL ETS ontwikkelt en test systeemontwikkeling voor e-mobility producten zoals bussen, trucks en automated guided vehicles (AGV’s) en bijbehorende laad- en energie infrastructuur.
TNO
Helmond
OnderzoeksorganisatieOntwikkeling van voertuigbesturing en laadstrategie tbv geautomatiseerd vervoer. TNO is tevens penvoerder.
Connexxion BV (Hermes)
Eindhoven
Groot bedrijf Transport Operator (end user)Als operationeel gebruiker van deze technologieën draagt het verder automatiseren bij tot een verlaging van de TCO maar lost het ook in de toekomst deels het sociale probleem van het tekort aan personeel op met name in dit project het werken in de nachtelijke uren.Hermes brengt als eindgebruiker de markt specificaties in.

 

Resultaat

Middels dit project wordt met name één van de nu nog ontbrekende schakels van E-mobiliteit ingevuld middels het beschikbaar maken van lokalisatie technologie.

Deze technologie wordt ontwikkeld en geevalueerd, zodat deze in een vervolgproject op het voertuig en in het depot geintegreerd kan worden. waardoor er toekomstig minder (met name ’s nachts schaars) personeel nodig zal zijn voor deze depot handelingen. Verder is aangetoond bij yard parking projecten dat het aantal aanrijdingen met kleine schades bij automatisch parkeren drastisch afneemt , het aantal verlies uren van chauffeurs vermindert (parkeren, laden, bus opzoeken), de inzetbaarheidsgraad van de vloot toeneemt en daarmede de TCO per gereden passagier km verder afneemt. Dit project is een eerste stap van de ADAS integratie in E-fleets zoals automated bus stops, platooning on bus lanes, regelmaat beheersing, Transferia /Yard Parking tot uiteindelijk de diverse autonome vervoersstromen in de binnensteden bij hogere snelheden.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

De klimaatdoelstellingen, 2025 Green deal en de verduurzaming van mobiliteit middels de snelle adoptie van grote aantallen Electrische bussen en distributie trucks in West Europa met bijbehorende uitrol van grootschalige DC snellaad apparatuur in combinatie met de voortdurende veranderende mobiliteitsmix heeft niet alleen grote invloed op de operationele aspecten van het vervoer in onze steden maar heeft ook directe invloed op de inrichting en de toenemende complexiteit op de operationele aspecten van bijbehorende depots en logistieke centra.

Technologische oplossingen kunnen ondanks deze toenemende complexiteit de kosten van elektrisch vervoer doen afnemen en daardoor de adoptie versnellen. Door toepassen van beschikbaar (komende) technologie in het kader van autonoom rijden op deze depots zijn nu al deeloplossingen met name op depots op een verantwoorde en veilige manier binnen de bestaande wetgeving in te vullen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.