Versnelde Evolutie Rotterdams zero-emissie Transport bouwsector | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Versnelde Evolutie Rotterdams zero-emissie Transport bouwsector

Meer artikelen

Doel

Doel van de VERZET partners is daarom om gezamenlijk voor 2025 te komen tot een praktisch te implementeren zero-emissie bouwlogistiek concept voor zware materiaalstromen voor iedere Nederlandse binnenstad.

In Nederland is geen showcase voorhanden die een integrale bouwlogistieke ketenoplossing voor biedt die voor zowel binnenstedelijk transport als voor de langere ritten is gevalideerd. Er moet daarom snel en daadkrachtig worden ingezet op het creëren van operationele omstandigheden om de markt vertrouwen te geven dat elektrische bouwvoertuigen hiervoor geschikt zijn. Door dit te doen in Rotterdam zal tevens aangetoond te worden dat de aanwezige niet-technologische belemmeringen zoals focus op duurzame aanbestedingen, afwezigheid beleid om snellaadinfrastructuur voor zware voertuigen te installeren kunnen worden opgeheven wan-neer met de juiste stakeholders wordt samengewerkt.

Korte omschrijving van de activiteiten

VERZET zal voor een representatieve vloot aantonen dat een dagelijkse operatie zonder actieradiusbeperking mogelijk is voor een te ontwikkelen innovatieve, volledig elektrisch aangedreven kraanwagen (ZE-kraanwagen) met geïntegreerde aanhanger voor eindgebruiker Condor (categorie N3) evenals door een investering van eindgebruiker Breytner in een zeroemissie stenentrekker (ZE-stenentrekker) met een GVW van 50 ton met daarop een elektrische verrijdbare stenenkraan, categorie N3. Beide voertuigen worden ontwikkelend en geleverd door Emoss en Van der Velden, de Nederlandse koplopers op het gebied van elektrische aandrijflijnen en bouwvoertuigen. Tijdens de praktijkdemonstratie zetten de partners, waar mogelijk tevens andere ZE-bouwvoertuigen en transportwagens in uit hun bestaande vloot, om mee te draaien met de operationele testen. Zo wordt een zo compleet mogelijk beeld verkregen van de ZEbouwlogistieke operatie.

Condor zal specifiek het opheffen van de actieradiusbeperking demonstreren voor de ZEkraanwagen doordat dit voertuig verbonden kan worden met een integraal te koppelen aanhangwagen met een mobiele power unit. Hierdoor is het rijden van lange afstanden tot 1000 km mogelijk zonder tussentijdse laadrestricties. Breytner zal voor de ZE-stenentrekker aantonen dat een GVW, gross vehicle weight van 50 ton operationeel en qua actieradius haalbaar (150 km enkele reis) zoals vereist voor het huidige zwaar bouwtransport. Dit is uniek aangezien de huidige OEMS slechts voertuigen tot 44 ton leveren.

Tevens zal Condor als toekomstig exploitant investeren in een openbaar toegankelijk snellaadpunt op een strategische locatie, aan de rand van de binnenstad van Rotterdam en in 2 mobiele power units met snellaadfaciliteit geschikt voor zware voertuigen. Hier zal overtuigend bewijsmateriaal worden geleverd dat deze vaste en mobiele snellaadinfrastructuur de benodigde stroomvoorzieningen op de bouwplaats niet zullen hinderen waardoor bijgedragen wordt aan de benodigde CO2-reductie en realisatie van een duurzame bouwplaats. Van der Velden zal tijdens de praktijk-testen de ZE-kraanwagen en ZE-stenentrekker monitoren op het benodigde onderhoudsregime en deze verder ontwikkelen. TNO zal het monito-ringsplan maken voor de praktijkdemonstratie en met de overige VERZET partners op basis van de praktijktestresultaten toekomstige innovatieve ZE-bouwlogistieke concepten verder doorontwikkelen. Tevens onderzoekt TNO hoe de TCO van elektrische bouwvoertuigen op basis van de resultaten verder kan evolueren. Daarbij zullen ook maatschappelijke businessmodellen bij het gebruik van elektrische bouwvoertuigen nader worden onderzocht.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt 

Gemeente Rotterdam, Zuid-Holland

Overzicht van deelnemer(s)

Naam deelnemerType organisatieRol in project
Verhuis- en Transportbedrijf “Condor” B.V.Middelgrote ondernemingPenvoerder
BREYTNER B.V.Middelgrote ondernemingPartner
Emoss Mobile Systems B.V.Grote ondernemingPartner
P van der Velden Bedrijfswagens B.V.Kleine ondernemingPartner
TNOKennisinstellingPartner

Resultaat

VERZET zal levert als eerste representatieve showcase in NL overtuigend be-wijs voor de technologische voertuig- en infrastructuurmogelijkheden en opschaalbaarheid van zero-emissie bouwlogistiek.

Dit geeft de bouwsector het benodigde vertrouwen voor de versnelde uitrol van duurzame, elektri-sche transportmiddelen, het gebruik van (openbare en mobiele) laadinfra en bijbehorende exploitatie. Tenslotte zullen de VERZET-resultaten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitsbeleid door zowel lokale, regionale en landelijke overheden.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

‘De Nederlandse bouwsector is gewend om haar werkzaamheden zo te organiseren zoals ze het altijd hebben gedaan’.

Dit was eind 2018 één van de conclusies van TNO naar aanleiding van diverse proeven met slimme bouwlogistiek. In de bouwsector botsen traditionele cultuur en business modellen met de eisen die innovatieve, liefst ook uitstootvrije bouwlogistiek stelt. De bouw moet erg wennen aan nieuwe logistieke oplossingen die het werk sneller maken, met minder impact op de omgeving en met minder CO2-uitstoot. Maar al te vaak rijden vrachtwagens met een te lage beladingsgraad naar een bouwplaats midden in de stad. Om een echte doorbraak te kunnen forceren moeten bouwbedrijven, maar ook andere hieraan verbonden belanghebbenden als bouwlogistieke dienstverleners en opdrachtgevers zoals gemeenten overtuigd raken dat slimme uitstoot-vrije bouwlogistiek noodzakelijk is. Mede vanwege de verwachte invoering van zero-emissiezones in Nederlandse binnensteden vanaf 2025.

Dit is de aanleiding geweest voor de VERZET partners, Verhuis- en Transportbedrijf “Condor” B.V., BREYTNER B.V., Emoss Mobile Systems B.V., P. van der Velden bedrijfswagens B.V. en TNO om te bewijzen dat met de juiste mix van slimme voertuig- en snellaadtechnologie, uitstootvrije bouw-logistiek op korte termijn realiteit kan worden. Dit zal gebeuren in de 2de stad van Nederland, Rotterdam. 30% van het zakelijke verkeer in deze stad komt voor rekening van de bouw. Om de uitstoot van CO2 en andere emissies te reduceren, heeft de gemeente Rotterdam aangegeven per 1 januari 2025 een middelgrote zero-emissiezone in te willen stellen. Dit wordt echter bemoeilijk door een gebrek aan beschikbare emissievrije bouwvoertuigen ten behoeve van de bouwsector. Ook de afwezigheid van de vereiste openbare laadinfrastructuur voor zware bouwvoertuigen belet en vertraagt de gewenste snelle ingroei van deze voertuigen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.