ZEBRH - Zero Emissie in Binnenstedelijke Regio’s – vol elektrische & Hybride trucks | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ZEBRH - Zero Emissie in Binnenstedelijke Regio’s – vol elektrische & Hybride trucks

Meer artikelen

Doel

De proeftuin heeft als doel het verkrijgen van kennis en inzicht rondom het verduurzamen – dit betekent het sterk reduceren van CO2 en van NOx en deeltjes - van transport door middel van de inzet van verschillende elektrische trucks in verschillende use cases / scenario's, met name in binnenstedelijke gebieden.

Daarbij gaat het met name om de zero emissie hubfunctie bij volledig elektrische vrachtwagens én de daadwerkelijke verduurzaming bij de inzet van PHEV trucks met geofencing techniek.

Activiteiten

De proeftuin zal gezamenlijk met de partners worden ontworpen om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de daadwerkelijke proeftuin. Binnen de proeftuin zullen volledig elektrische bakwagens en trekkers worden getest bij de inzet in de hub functies voor binnenstedelijke distributie. De PHEV trekkers zullen met name worden getest op zero emissie inzetbaarheid in de binnensteden (o.a. op basis van geo-fencing). De voertuigen zullen worden gemonitord door TNO en Fontys, om op basis van de data de analyses uit te kunnen voeren en aanbevelingen te doen. FIER zal specifiek analyses uitvoeren op de business cases bij diverse use cases.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

Dit project wordt uitgevoerd in diverse steden en regio’s in Nederland, waarbij met name genoemd kan worden:

 • EUSER: Berkel Rodenrijs en / of Barendrecht
 • SNEL: Woerden
 • Ploeger: DC Gilze/Breda
 • Deudekom: Duivendrecht.
 • Apollo Verhuizingen: Amsterdam-Westpoort
 • VSDV: Zuid Nederland en Amsterdam
 • TNO: Helmond
 • Fontys: Helmond
 • FIER: Helmond

Overzicht van deelnemers

Naam deelnemerType organisatieRol in project
EuserGroot bedrijfDeelnemer
SNELGroot bedrijfDeelnemer
PloegerGroot bedrijfDeelnemer
DeudekomKlein bedrijfDeelnemer
Apollo VerhuizingenKlein bedrijfDeelnemer
VSDVGroot bedrijfDeelnemer
TNOOnderzoeksorganisatieOnderzoek
Fontys HogescholenOnderzoeksorganisatieOnderzoek
FIER AutomotiveKlein bedrijfLeading partner

 

Resultaat

Het resultaat van de proeftuin zal zijn dat verschillende varianten van elektrische DAF trucks zijn getest in verschillende use cases.

Partners in het project zullen kennis en ervaring op hebben gedaan voor verdere opschaling van zero emissie transport en DAF kan op basis van de feedback in staat zijn de producten verder te optimaliseren.

Support

De samenwerking met de brancheorganisaties RAI, TLN en EvoFenendex en de kenniscentra TNO en Fontys hogeschool creëren een breed draagvlak voor dit project. Ook doordat het project wordt gedragen door grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, kan het project serieuze impact hebben. Deze organisaties dragen zorg voor het ontwikkelen van netwerken voor kennisoverdracht, samenwerking in het oplaadprocessen, uniformiteit in regelgeving, logistieke samenwerking ten volle worden benut. Zie daarvoor ook de support betuigingen in de bijlage.

* toelichting op projectnaam STEV: in enkele support mails/brieven wordt er gerefereerd naar het STEV project, wat staat voor Stedelijk Transport met Elektrische Vrachtwagens. Om krachten te bundelen en de aanvraag te versterken is de STEV aanvraag geïntegreerd in deze ZEBRH aanvraag. Vanwege deze late verandering is het helaas niet meer mogelijk geweest overal nieuwe support documenten te ontvangen met de referentie aan ZEBRH.

Bijdrage doelstellingen DKTI Transport

De transportsector is zich steeds duidelijker bewust van het feit dat hun activiteiten minder emissies moeten veroorzaken.

Men zoekt naar efficiënte oplossingen in het logistieke traject (beladingsgraden, LZV’s,etc) en naar mogelijkheden om de uitstoot van de aandrijftechnieken sterk te reduceren. De introductie van elektrisch vervoer is één van die mogelijkheden. In de zoektocht naar de mogelijkheden om de emissies te verminderen is in een consortium van transporteurs, verladers, onderzoeksinstellingen, FIER en Automotive platform gestart met het uitwerken van voorstellen die Zero emissie in stedelijke gebieden en Low emissie transport in de rest van Nederland binnen een tijdsbestek van 5 jaar beschikbaar willen maken. Het doel van de sector is zero emissie in stedelijk gebied in 2025 en 30% CO2 reductie in 2030 (gerekend vanaf 2019). Het nu ingediende voorstel voldoet volledig aan deze doelstelling en is door een actief overleg tussen de verladers, transportbedrijven, gemeenten/steden, brancheorganisaties en de OEM DAF ook deels direct realiseerbaar.

Een groep koplopers heeft besloten het voortouw te nemen en heeft zich gebundeld in een consortium, dat gezamenlijk wil komen tot een proeftuin binnen DKTI met de volgende bedoelingen:

 • Klaar zijn voor de toekomst, in het bijzonder voorbereid op de te verwachten gemeentelijke beperkende maatregelen;
 • Ervaring opdoen met elektrisch rijden en laden van voertuigen;
 • Bijblijven op het gebied van de nieuwste techniek en wagenparken hiermee als eerste uitrusten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.