Amersfoort - 033Energie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Amersfoort - 033Energie

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Amerfoortse aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

De kern van de aanpak: een stadsbrede benadering waarbij geen mensen worden uitgesloten. degenen met een kleiner budget kunnen een doe-het-zelf-pakket kopen, maar mensen kunnen ook energieneutraal renoveren.

De aanpak omvatte ook doelgroepgerichte benadering, gericht op verenigingen van eigenaren, en ook een wijkgerichte, gebiedsgerichte benadering die aansluiting zocht bij de wijkbewoners om samen met hen de blok-voor-blok-acties voor te bereiden. Wijk voor wijk bewoners via voorbeeldwoningen, straatambassadeurs een advies op maat te informeren over energiebesparing. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor straatambassadeurs.

Doelstelling

Het project streefde ernaar om na 3 jaar ruim 2.000 woningen energetisch te hebben gerenoveerd, dat wil zeggen 2 labelsprongen te hebben gemaakt. De verwachting was dat een omvang van 3.000 woningen ook haalbaar zou zijn.

Straatambassadeurs en één loket

Bijzonder was de werving in wijken van straatambassadeurs, die werden opgeleid. Zij gingen samen met hun buren bijvoorbeeld een offerte aanvragen.

Voor de huiseigenaren was er één loket, één website, waar ze alles konden vinden wat ze nodig hadden.

Leerpunten benutten

Een aantal wijken is als test gebruikt; de dingen die daar goed en fout zijn gegaan werden gebruikt als leerpunten voor de volgende wijken.

Tip: zoek aansluiting bij de mensen zelf en probeer achter hun voordeur te komen om in gesprek te gaan. Dat gaat vaak over energieopwekking, zonnepanelen. Van daaruit is het gemakkelijker om door zetten naar energiebesparende maatregelen.

Meer informatie

Deelnemers

033energie was een ketenorganisatie van 13 bedrijven en organisaties.

De gemeente Amersfoort, Bloemendal Bouw, Huurdeman, Abm Belbouw/ Hegeman, Draisma, Rabobank, Eneco, Energieambassade, Tribes@work, Perfectkeur, Carmen bv. Voor samenwerking binnen het Centrum voor Duurzaam Renoveren (CDR) was er een overeenkomst met Bouwmensen (eigenaar pand) en Raab Karcher.

Resultaten

033Energie was al voor 2012 gestart, waardoor men direct aan de slag kon met de uitvoering. In 2014 is het Centrum voor Duurzaam Renoveren (CDR) geopend, een winkel waarin mensen advies kunnen krijgen over energiebesparing.

Na 2014 gaat 033Energie door met een marktconforme aanpak. Er is een overeenkomst gesloten met de 6 gemeenten in Eemland. Het CDR gaat daarin een centrale rol vervullen.

Doorstart

Het consortium kon dus doorstarten vanuit een bestaande samenwerking waarin 3.000 maatwerkadviezen werden gegeven en 750 woningen onder handen werden genomen. Het consortium kon daarbij terugvallen op een bestaande samenwerking met georganiseerde burgers en huiseigenaren in de Amersfoortse wijken.

Wijken

In alle Amersfoortse wijken zijn 2 wijkbijeenkomsten of workshops georganiseerd. De wijken zijn vooraf geanalyseerd met het Expertprogramma van het Woningdossier (aantal en type woningen, huur/koop, jaartal, label, et cetera). Vervolgens is een wijkschouw gehouden door aannemers, voor nadere informatie en er is op basis hiervan een wijkaanpak samengesteld.

Vve's

De samenwerking tussen bouwers, Rabobank en woningcorporatie Alliantie had als doel om 45 VvE’s in drie jaar naar label B te renoveren. Onder invloed van Hoogspringers, LALOG is de ambitie (waar mogelijk) verhoogd naar NOM. Rabobank heeft een financieringsproduct voor VvE’s ontwikkeld waarbij de vermindering van de energielasten via de servicekosten als rente en aflossing aan de bank worden betaald. Dit wordt ondersteund door het Garantiefonds van de provincie Utrecht.

Met Eneco is binnen het VvE-project en in samenwerking met Alliantie (ook voor hun hun corporatiebezit) het project Lage meterstanden Loterij uitgevoerd. Doel was om eigenaren en huurders te betrekken bij energiebesparing (gedragsverandering) in hun woning en na te gaan of het besparen van energie door gedragsverandering ook leidt tot de wil om te investeren in de schil van de woning.

Ambassadeurs

033Energie was een ketenorganisatie die afhankelijk van de situatie en wensen van de klant zorgt voor:

  • communicatie: persberichten, wijkbijeenkomsten, keukentafelgesprekken
  • voorlichting: bijvoorbeeld een warmtescan, een zonnescan, wijkbijeenkomsten
  • participatie: bijvoorbeeld met straatambassadeurs, ontwikkelen modelwoning Soesterkwartier
  • maatwerkadvisering: diverse soorten, van een eenvoudige gratis scan tot EPA en referentiewoning met blowerdoor en warmtescan
  • financiering van renovatie en uitvoering: bijvoorbeeld bij VVE’s, hulp bij subsidieaanvragen en duurzaamheidsleningen
  • uitvoeren straatambassadeursproject, zowel de werving, training als begeleiding en instandhouding van een community van straatambassadeurs

Ze hebben dat gedaan door wijkbijeenkomsten te organiseren en workshops afgestemd op de doelgroep. Daarbij zijn circa 60 straatambassadeurs geworven die stap voor stap met hun blok of straat aan de slag zijn gegaan om kennis te delen, trainingen te verzorgen en gezamenlijke offertes aan te vragen. Hiervan zijn diverse filmpjes gemaakt die laten zien wat bewoners motiveert om hieraan mee te doen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.