Den Bosch - De Slimme Buurt | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Den Bosch - De Slimme Buurt

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Boschse aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

De kern van de Bosche aanpak was 'met elkaar, van de buurt voor de buurt', dus: proberen als wijk zoveel mogelijk energie te besparen door energiebesparende maatregelen te nemen en mensen te vragen of ze mee willen doen. Als er een bekende aan de deur komt, krijgt deze de tijd om zijn of haar verhaal te doen. En dan worden de mensen sneller enthousiast.

Leerpunten

Tijdens de eerste bijeenkomst hadden mensen al de verwachting dat ze kant-en-klare offertes en voorbeelden zouden krijgen. Dat was toen nog niet mogelijk. Dat gaan de organisatoren de volgende keer anders doen.

Tip: als je erin slaagt om het gevoel over te brengen dat het 'van de wijk voor de wijk' is, en dat je persoonlijk contact kunt leggen als wijkbewoner met de andere wijkbewoners, dan scoor je goed.

Bouwtechnische maatregelen

Isolatie is het belangrijkste wat in de woningen van voor 1970 is gebeur. De volgende stap was om collectief zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen. Met name voor woningen met platte daken is dat heel geschikt.

Meer informatie

Deelnemers

Het consortium bestond uit een beperkt aantal deelnemers met ieder specifieke kennis en ervaring, te weten: Fudura (onderdeel van Enexis), BuildDesk, 5plus1 en gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Daarnaast waren 2 woningcorporaties (Brabant Wonen en Zayaz) betrokken bij de opzet van het plan en zij ondersteunden dit ook beide. Met 2 onderwijsinstellingen zijn contacten gelegd om een rol te spelen bij de uitvoering van het projectplan. Dit zijn Avans Hogeschool en ROC Koning Willem I. De samenwerking is vastgelegd in een intentieverklaring.

Strategie

Slimme Buurt was een aanpak waarbij ‘door en voor de buurt’ centraal stond. Deze aanpak is bedacht, en werd gefaciliteerd door de consortiumpartijen BuildDesk, Enexis, 5Plus1 en gemeente ’s-Hertogenbosch. Slimme Buurt beperkte zich tot de gemeente ’s-Hertogenbosch. De marktpartijen binnen het consortium ontvingen een subsidie van het ministerie van BZK. Daarnaast leverden alle partijen een eigen bijdrage. Slimme Buurt liep tot 31 december 2014.

Het is een weloverwogen keuze geweest om in het beginstadium van het projectinitiatief geen partij te laten aansluiten die bij de uitvoering van de maatregelen directe belangen heeft.

Resultaten

In een aantal wijken is het initiatief goed op gang gekomen en zijn maatregelen genomen, zoals in de pilotwijken Hintham, Molenhoek/’t Ven, en aanvullend in Hinthamerpark (5 informatie-avonden en meerdere offertebespreek-avonden hebben hier plaatsgevonden wat heeft geleid tot concrete realisatie van maatregelen).

In totaal pakte De Slimme Buurt 12 wijken aan, waarbij een wijk uit circa 500 woningen bestaat. 12 wijken met ieder 500 woningen zorgen voor een woningbestand van ongeveer 6.000 woningen. Met een conversie van 10% zou dit een score opleveren van 600 particuliere woningen.

Resultaten pilots

In 2012 zijn 3 pilots uitgevoerd in wijken van Den Bosch en Rosmalen. Gebleken is dat de aanpak succesvol is, maar ook (arbeids)intensief. Met de ongeveer 700 woningen in de 3 wijken samen is een conversie gehaald van ongeveer 10%. Dit leidde overigens nog niet tot 2 labelstappen; wel werd er in de betreffende woningen minimaal 1 maatregel uitgevoerd.

Ambassadeurs

Een portal/webcommunity maakte zichtbaar welke buurtgenoten interesse toonden en al deelnamen. Gegevens over het (energie)gedrag van anderen prikkelt mensen: zien wat anderen doen en hier niet bij achter willen blijven is een van de sterkste onbewuste drijfveren.

De zender van de boodschap binnen De Slimme Buurt was niet de gemeente maar dat waren de buren en kennissen van een bewoner. Bewoners kwamen via diverse activiteiten en kanalen binnen De Slimme Buurt met elkaar tot verduurzaming van hun woning.

Degenen die actief werk maakten van werving (dit kunnen individuele buurt- bewoners zijn, maar ook buurt- verenigingen of sportclubs), hadden hier zelf ook voordeel van, zoals bij bijvoorbeeld de Grote Club Actie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.