Deventer - Energieke Aanpak | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Deventer - Energieke Aanpak

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Deventerse aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

Deventer Energieke Aanpak stond voor een consortium van diverse partijen: de gemeente, marktpartijen, woningcorporaties en het Sociaal Werkvoorzieningsschap. De kern van de aanpak was een combinatie van de aanpak van de corporaties met een goed aanbod voor de particulieren. Na de start is deze aanpak aangevuld met het initiëren en faciliteren van bewonersinitiatieven.

Bewoners die aan de slag wilden met energiebesparing konden daarbij ondersteuning krijgen van het consortium, door middel van flyers, het organiseren van bewonersavonden, en met een goed aanbod op het moment dat zij bepaald hadden wat zij wilden.

De aanpak startte met 2 deelprojecten vanuit het corporatiebezit. Daarbij gold de norm van 70% deelname; die prestatienorm is doorgezet naar het contract met de aannemer. De aannemer heeft in een vrij korte periode een deelname van 90% weten te bereiken.

Leerpunten

Tip: begin op tijd, want de voorbereiding duurt altijd langer dan tevoren ingeschat. De kunst is om op het goede moment kleinschalig te starten. Zodat je een goede methode kunt vinden om zaken grootschalig aan te pakken, die uiteindelijk moet resulteren in de aanpak van duizenden woningen.

Bouwtechnische maatregelen

Isolatie van muren en glas en de aanpak van cv-installaties.

Meer informatie

Deelnemers

7 marktpartijen, 2 woningbouwcorporaties, gemeente, sociale werkvoorziening.

Kenmerken

  • Directe betrokkenheid van marktpartijen.
  • Respect voor de belangen van alle belanghebbenden.
  • Langdurige binding aan het resultaat door de relatie te leggen met de exploitatie/beheersfase.

Gekozen strategie

  • Marktbenadering start bij huurwoningen.
  • Na succes volgt uitrol bij VvE’s en particuliere woningeigenaren.

Uitvoerende partijen uit de bouw-, installatie- en onderhoudsector hadden een belangrijke inbreng in de blok-voor-blokaanpak in Deventer. Daarbij stond hun expertise voorop.

Ketensamenwerking was het kernbegrip binnen de Deventer aanpak. De prominente rol van de uitvoerende partijen bleek verder uit het feit dat alle 7 ketenpartners zitting hadden in het consortium, samen met woningcorporaties Ieder1, Rentree Wonen en de gemeente Deventer.

Naast deze partijen werkte het consortium samen met Deventer Werktalent (een bedrijf dat mensen met een afstand tot werk koppelt aan werkgevers).

Om bewoners te verleiden tot betaalbare verduurzaming van de woning bood het consortium meerdere maatregelpakketten aan, voorzien van een aantrekkelijk financieel aanbod. Naast reguliere leningen werd een woningabonnement aangeboden.

Resultaten

Uitvoerende partijen uit de bouw-, installatie- en onderhoudsector hebben een belangrijke inbreng in de blok voor blok-aanpak in Deventer. Daarbij stond hun expertise voorop.

Wijziging onderweg

Het project in Deventer wilde aanvankelijk alleen huurwoningen energiezuinig maken. Het project is echter gewijzigd en richtte zich daarna ook op koopwoningen.

Financieel

Om bewoners te verleiden tot betaalbare verduurzaming van de woning boodthet consortium meerdere maatregelpakketten aan, voorzien van een aantrekkelijk financieel aanbod.

Naast reguliere leningen werd een woningabonnement aangeboden, waarmee de 8 investeringen van energiemaatregelen via de energierekening betaald kunnen worden.

Voor mensen die niet kredietwaardig zijn, is het niet mogelijk om een lening te krijgen voor energiebesparende maatregelen. De gemeente Deventer is van plan om via de gemeentelijke kredietbank investeringen voor energiebesparende maatregelen van mensen die niet kredietwaardig zijn te verrekenen met hun energierekening.

Na 2014 vond er een doorstart plaats, op basis van de opgedane expertise, met andere partijen uit de regio.

Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing

Bij de introductie van het woningabonnement (2014) in Deventer zijn alleen particuliere woningen betrokken. Onder meer vanwege de geldende regelgeving voor woningcorporaties is ervoor gekozen in deze eerste fase geen huurwoningen te betrekken.

Vrijblijvend nam een energieteam de woning door. Daarbij werd er ook een warmtescan gemaakt. Met de bewoner werd uitvoerig besproken hoe deze de woning gebruikt, voor zover dat van invloed is op het energiegebruik. Het energieteam kwam op basis daarvan tot een adviespakket aan maatregelen: een basispakket en eventuele extra maatregelen. De looptijd van het abonnement was afgestemd op de maatregelen en de huidige energierekening (afgelopen 3 jaar). Doorgaans komt de looptijd uit op 15 à 20 jaar.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.