Eindhoven - Het Energiegezelschap | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eindhoven - Het Energiegezelschap

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Eindhovense aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

Kern van de aanpak: met een uitgebreide reclamecampagne proberen mensen ervoor te interesseren te investeren in hun woning. De aanpak richtte zich op particuliere woningeigenaren, met het doel hen te activeren om zelf aan de slag te gaan, en op de bouw- en installatiebranche, met het doel hen ervan te overtuigen dat er een interessante markt open ligt.

De aanpak was gestoeld op zelfwerkzaamheid van de mensen, eigen initiatief. De mensen moesten ook betalen om mee te doen, om mensen die alleen maar een adviesje willen en er niets mee doen te weren.

Leerpunten

De grootschalige communicatiecampagne bleek niet goed te werken. Kleinschaligheid werkte veel beter. Beginnen in buurten, een-op-eengesprekken, dat kostte wel erg veel tijd, maar was veel effectiever. Dat gold niet alleen voor de benadering van de particuliere woningeigenaren, maar ook voor de benadering van de bedrijven.

De marketingaanpak, inclusief een huisstijl met een design dat betrouwbaarheid moest uitstralen, sloeg minder goed aan. De persoonlijke benadering was cruciaal.

Participatie van een gemeente was essentieel. Een businessmodel waarbij materialen, installaties en uren centraal werden ingekocht zodat een reële aansprekende korting geboden kon worden.

De stichtingsvorm werd als goed werkbaar beschouwd omdat hiermee duidelijk afspraken over doelen en verantwoordelijkheden vastgelegd kunnen worden in statuten en omdat zo naar buiten een duidelijk gezicht gevormd kan worden. Het feit dat een Stichting geen winstoogmerk kent vormt, in de communicatie naar burgers, een goed uitgangspunt.

Een aanbesteding werd georganiseerd die in theorie 3 georganiseerde ketens moesten opleveren. In feite resulteerde dit in 3 ketens die bereid waren zich te organiseren, maar het heeft veel tijd en uitzoekwerk gekost dit te realiseren. De bouwbranche had duidelijk moeite met deze nieuwe aanpak.

Doelstellingen

De ambitie was om 2.000 woningen aan te (laten) pakken in 2 jaar tijd. Inschatting was dat die ambitie moeilijk verwerkelijkt zou kunnen worden. De economische omstandigheden speelden daarbij een rol: het was moeilijk om mensen te overtuigen om tijdens de crisis te investeren in hun woning.

Toch was er veel belangstelling om buurtsgewijs aan de slag te gaan.

Bouwtechnische maatregelen

Eindhoven bood een pakket van 10 maatregelen waaruit mensen konden kiezen, waaronder gevelisolatie, dakisolatie, plaatsen van dubbel glas, isoleren van de spouw, zonne-energie-installaties en de slimme meter met een monitor die mensen wijst op hun individuele gebruikssituatie.

Meer informatie

Deelnemers

Het blok voor blokproject in Eindhoven is geïnitieerd door 3 marktpartijen, die voor de uitvoering van het project gezamenlijk een stichting hadden opgericht. Deze stichting heeft een groot aantal voorbereidende activiteiten uitgevoerd die moesten leiden tot het activeren van de marktpartijen (de aanbodkant) en particuliere woningeigenaren. De kern van het project bestond uit het professioneel informeren, enthousiasmeren en ontzorgen van de particuliere woningeigenaren via een one-stop-shopprincipe.

Strategie

Voor het starten van de communicatiecampagne is uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd naar de inhoud, tone of voice en aanpak van het project. De communicatie-aanpak bestond uit het informeren en werven van eigenaar-bewoners via onder meer billboards en advertenties. Deze aanpak sloeg niet aan. Zes bijeenkomsten in verschillende wijken van Eindhoven trokken slechts enkele tientallen belangstellenden. Waarschijnlijk mede gezien de prijs van een energie-advies (€ 175)

  1. Participatie van een gemeente is essentieel
  2. Een businessmodel waarbij materialen, installaties en uren centraal wordt ingekocht zodat een reële aansprekende korting geboden kan worden.

Uitgangspunt: De particulier kiest bewust voor woningverbetering, investeert daarin ook zelf (advieskosten) en kiest voor een professionele organisatie om dit te begeleiden, is niet aangeslagen.

Wij hebben de stichting als goed werkbaar beschouwd omdat je duidelijk afspraken over doelen en verantwoordelijkheden kunt vastleggen in statuten en naar buiten een duidelijk gezicht kunt vormen. Het feit dat een Stichting geen winstoogmerk kent vormt, in de communicatie naar burgers, een goed uitgangspunt.

Resultaten

Het aantal woningen dat in 2013 direct benaderd is met informatie over energiebesparing in de woning (in het kader van het betreffende project): 4.500.

Voor het starten van de communicatiecampagne is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de inhoud, tone of voice en aanpak van het project. Ingezette middelen voor het informeren en werven van eigenaar-bewoners:

  • Banners, advertenties en abri’s in 6 buurten;
  • Flyers op adres: 5 buurten, 4.500 adressen op naam;
  • Buurtbijeenkomsten (6x) met gemiddeld 20 bezoekers;
  • Follow-upbijeenkomsten (4x)

Deze aanpak sloeg niet aan. Er is besloten om te breken met het reclamebureau en de aanpak te wijzigen in een meer bottom-upbenadering en aan te haken bij buurtinitiatieven. Er zijn buurtbijeenkomsten georganiseerd die wel iets meer enthousiasme opleverden, maar te weinig en te laat om de doelstellingen overeind te houden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.