Groningen - Eerste Hulp Bij Energiebeparing | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Groningen - Eerste Hulp Bij Energiebeparing

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Groningse aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

Doelstelling was dat de 150 miljoen euro van energierekeningen in Groningen en zijn 'stadjes' lokaal besteed wordt en niet naar Duitsland of Zweden gaat.

Het was belangrijk om inzicht te krijgen in wat de mensen nu werkelijk willen, wat daarbij de drempels zijn en hoe deze drempels weggenomen kunnen worden. Aan het einde van het project zouden 15.000 mensen geholpen moeten zijn met het zetten van een stap; 1500 daarvan moeten hun woning gerenoveerd hebben.

Lokale bedrijven

Daarvoor werd het lokale bedrijfleven ingeschakeld. De energiemarkt moest lokaal worden opgepakt. De tijdelijke rol die het consortium en de gemeente op zich namen, was mensen stapje voor stapje door hun 'klantreis' te begeleiden. Die stappen waren in beeld, en voor elke stap was een eigen dienst beschikbaar. Uiteindelijk werkte de aanpak ernaartoe dat het bedrijfsleven plaatsnam aan de keukentafel van de klant.

De Groningse aanpak richtte zich op alle woningen. De bedrijven werkten hiervoor samen in consortia en stelden de klant centraal, in plaats van hun eigen aanbod.

Er was veel belangstelling voor energie, omdat het iedereen betreft, maar ook waren er veel mensen die mee wilden denken en mee wilden werken, bijvoorbeeld door ambassadeur te zijn voor hun wijk.

Leerpunten

Tip: ga in het hele proces uit van de 'klantreis', in plaats van het eigen aanbod en de eigen middelen. Beleidsdoelen en effecten volgen. Zonder de investering van de klant worden de doelen niet behaald.

Sneller beginnen, dat heeft de Groningse aanpak geleerd. Sneller in gesprek gaan over wat de klant nodig heeft om een stap te zetten. Niet te veel praten over strategie en aanpak.

Bouwtechnische maatregelen

Eerste Hulp Bij Energiebesparing is er voor elke maatregel. Ook daar weer geldt: het is aan de inwoners om te bepalen welke stappen ze willen nemen.

Deelnemers

In Groningen is gekozen voor een partnership met zogenaamde Groninger SLIM-consortia.

In Noord- Nederland hebben aanbiedende consortia zich klantvriendelijk en professioneel georganiseerd. Ondersteund door de 3 noordelijke provincies werden partijen uit de aanbodzijde, zoals leveranciers, bouwers, installateurs uitgedaagd om een (h)echte ketensamenwerking op gang te brengen en zo consumenten ontzorgend verduurzaming aan te bieden volgens 6 beloftes (een integrale aanpak, transparant advies, maatwerk, one-stop shopping, afspraak=afspraak, service van A tot Z).

Na de verkregen beschikking is er eind december 2011, begin 2012 een projectorganisatie ingericht met de consortiumpartners KUUB, KAW, Stichting Building Brains, Noorderlings Communicatie en de gemeente Groningen.

Het meest intensieve contact met bewoners was dagelijks vanuit de helpdesk die 5 dagen per week bereikbaar was.

Strategie

Kwaliteitsborging bij de uitvoering bleef een voortdurend punt van aandacht: de uitvoering geschiedde altijd door derden, die werken op basis van vertrouwen en beloftes. Door klantgegevens van het mkb op te eisen, had GroningenWoontSlim de kans om de uitvoering rechtsreeks met de klant te evalueren.

De SLIM-consortia met hun commitment aan klantgerichte 'beloften' maakten dat aanbieders aan te spreken waren op kwaliteit voor de klant, in plaats van te discussiëren over technisch-juridische details in de uitvoering.

Resultaten

Groningen had op 1 maart 2014 hun kwantitatieve afspraak met BZK (meer dan) gehaald.

Groningen had bij de start van blok voor blok feitelijk een voorsprong op de andere consortia. Sinds 2011 werkte de provincie namelijk samen met Friesland en Drenthe al intensief aan Slim wonen met energie. Dit is een samenwerkingsverband van bedrijven dat woningen snel en voordelig energieneutraal maakt.

Groningen is gestart met het opstellen van een uitgebreid communicatieplan (d.d. september 2012), waarin aanleiding en probleem, concept, doelstellingen en boodschap per doelgroep en tot slot planning, kosten en uitvoering zijn beschreven. Dit plan is herschreven in januari 2014. Op dat moment is de naam veranderd van Eerste Hulp bij Energiebesparing in GroningenWoontSlim, met als pay-off: Support het verlagen van je woonlasten door te investeren in energiebesparing.

Het project in Groningen hanteerde een stap-voor-stap-benadering. Deze benadering maakt het van belang om de contacten met eigenaar-bewoners goed te registreren. In Groningen is daar een uitgebreid klantcontactsysteem voor opgezet.

Ambassadeurs

Groningen: "We hebben met name ambassadeurs nodig die de (mentale) drempels van de consument snappen. Dus ook hier moeten we differentiëren: mensen die goed zijn in financiering, in de uitvoering, in de kennis van maatregelen et cetera. Dus: matchen van ambassadeur en specifiek vraagthema."

“Wat we pertinent niet willen zijn grote groepsprocessen met straatambassadeurs die lastig te beheersen zijn vanwege hun opschaalbaarheid. Het runnen van een ‘vrijwilligersorganisatie’ wordt dan erg complex. We zoeken daarom naar online-manieren om het toch organiseren, want alleen zo kan het. Een bedrijf als AirBnB is wat dit betreft een voorbeeld."

Groningen vond ambassadeurs via a) alert helpdeskmedewerkers, b) persoonlijke uitnodiging bij elke evaluatie en c) door pro-actief mensen in het veld te zoeken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.