Overijssel - Overijsselse Aanpak 2.0 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Overijssel - Overijsselse Aanpak 2.0

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Overijsselse aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

De kern van de aanpak was tweeledig. Het activeren van particuliere woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen door premies en een duurzaamheidslening te verstrekken aan mensen die er het geld niet voor hadden. Aan de andere kant het activeren van de markt, om marktpartijen te bewegen zelk de markt op de gaan. Daardoor kan de overheid op termijn een stapje terug zetten en hoeft zij minder subsidie te verstrekken.

In Overijssel werkten de provincie en 24 gemeenten samen. Elke gemeente richtte een gemeentelijk energieloket in, als eerste aanspreekpunt voor klanten bij subsidieaanvragen en om regie te voeren op een actieve wijkaanpak.

Actieve wijkaanpak

De actieve wijkaanpak betrof gemeenten die samen met bedrijven een wijk intrekken om daar een goed aanbod neer te leggen voor de particuliere woningeigenaar. Het doel was 10.000 woningen. En deden ruim 100 bedrijven mee.

Leerpunten

Tip: maak het niet te ingewikkeld, houd de eenvoud en de continuïteit in de gaten. Gebruik het gezonde verstand en ontwikkel niet voortdurend andere concepten. Het heeft wat langere tijd nodig, maar neem die tijd ook.

Een ander leerpunt is dat de subsidieregeling nog iets scherper vormgegeven kan worden. Ook moeten de lijnen tussen provincie en gemeenten kort en bondig gehouden worden. Dat is voor de particuliere woningeigenaar wel zo duidelijk en dan kun je gezamenlijk slagkracht ontwikkelen.

Meer informatie

Deelnemers

De provincie Overijssel stimuleerde via een reeks van activiteiten het energiezuinig maken van bestaande koopwoningen in de provincie. De aanpak was zowel gericht op vraagcreatie bij woningeigenaren als het activeren van bouw- en installatiebedrijven.

De provincie ondersteunde en activeerde – in samenwerking met Bouwend Nederland, Uneto-Vni en de Kamer van Koophandel - gemeenten en marktpartijen, onder meer door kennisontwikkeling en kennisdeling en gemeentelijke energieloketten.

Strategie

De provincie subsidieerde energiebesparende maatregelen en stelde een lening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren. Dit alles heeft er toe geleid dat er in Overijssel in bijna 10.000 woningen energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Alle Overijsselse gemeenten en honderden bedrijven (deels in consortia) werkten aan de aanpak mee.

Duurzaamheidsleningen (loopt via de gemeenten in de provincie). Afhandeling loopt via SVN. Subsidie/premieregeling voor woningeigenaren Duurzaamheidslening voor VvE’s. Afhandeling loopt via SVN. Financiering voor woningcorporaties.

Resultaten

In bijna 10.000 woningen zijn energiebesparende maatregelen genomen.

De provincie Overijssel stimuleerde via een reeks van activiteiten het energiezuinig maken van bestaande koopwoningen in de provincie. De aanpak was zowel gericht op vraagcreatie bij woningeigenaren als het activeren van bouw- en installatiebedrijven.

De provincie Overijssel verrichtte in samenwerking met gemeenten en marktpartijen een groot aantal activiteiten om energiebesparing in de bestaande woningbouw te stimuleren. Zo stelde de provincie subsidies in voor het treffen van energiebesparende maatregelen door eigenaar-bewoners, is het mogelijk om een lening te krijgen voor energiebesparende maatregelen en ondersteunt de provincie gemeenten en marktpartijen financieel en met kennis.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er in Overijssel de afgelopen twee jaar in bijna 10.000 woningen energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Alle Overijsselse gemeenten en honderden bedrijven (deels in consortia) werkten aan de aanpak mee.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.