Rotterdam - SlimWonen in Rotterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Rotterdam - SlimWonen in Rotterdam

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Rotterdamse aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

Samenwerking tussen 16 partijen, daardoor kostte de voorbereiding meer tijd dan gepland. Corporaties zijn gewend om grootschalige projecten op te zetten, maar in dit zo grootschalige project was nog niet alle deskundigheid voorhanden die nodig was om het beste voor elke deelnemer te vinden.

Financieel:

  • een aanbod van GreenLoans en voorfinanciering van de investering in energiebesparende maatregelen met afbetaling via de energierekening
  • financiering voor VvE’s (in ontwikkeling)
  • een gemeentelijke garantie voor leningen

Doelstelling

Doelstelling van het project was 1.500 woningen verduurzamen. Die doelstelling is uitgebreid tot 2018, tot 10.000 woningen. De eerste 1.500 zijn nu gerealiseerd, voornamelijk door de inzet van de corporaties.

Er was een campagna waardoor bewoners in beweging moesten komen. Op zaterdagen de wijk in, particulieren proberen te mobiliseren met warmtescans en door te laten zien wat er al gebeurt aan energiemaatregelen in de stad.

Op de centrale website, slimwoneninrotterdam.nl, werden alle projecten zichtbaar gemaakt. Mensen konden hier ook hun verhaal vertellen, waarom ze zijn gaan verduurzamen. Particulieren kregen daardoor het idee dat ze niet alleen staan in hun zoektocht.

Pakketten of individuele maatregelen

Er was een aantal grote bouwers die samen een aantal pakketten aanboden. Maar de vraag van bewoners betrof ook - voornamelijk - losse maatregelen. Daarvoor werden partijen betrokken uit midden- en kleinbedrijf die ook een aanbod konden doen.

Het was lastig om te starten. Partijen wilden graag eerst de voorbereiding klaar hebben voordat ze in contact traden met bewoners. "Door de acties in de buurt zien we dat we eigenlijk gewoon moeten beginnen. Dan zie je vanzelf wel wat de vragen zijn en hoe we daarop kunnen inspelen. Als de samenwerking goed georganiseerd is, vinden partijen elkaar wel om daar oplossingen voor te vinden."

"Bij particulieren zien we dat de maatregel nemen het belangrijkste is. Vaak komt met na een jaar of twee jaar terug om de volgende maatregel te nemen."

Corporaties

Corporaties hebben het in deze tijd lastig, maar ze zoeken elkaar ook op om van elkaar te leren. Ze doen projecten die heel ver gaan - naar energieneutraal - en ze doen projecten die met minder maatregelen stappen proberen te zetten. De ervaringen hiermee - hoeveel levert het nu op aan energiebesparing? - werden uitgewisseld. Dat helpt corporaties om nieuwe projecten sneller op te zetten.

Maatregelen die corporaties uitvoerden: dubbele beglazing, asbest verwijderd, ventilatieroosters aanbrengen, dit alles voor een geïsoleerde, goed geventileerde woning.

Leerpunten

Juist bij de start van het proces moeten de bewoners het tempo kunnen bepalen en het gevoel hebben aan het stuur te zitten.

Zorg ervoor dat besturen van vve's een helder mandaat krijgen en hiernaar handelen. Eigenwijsheid van bestuur en adviseurs heeft meer tijd en weerstand gekost dan nodig: luisteren en handelen naar wensen van bewoners is van cruciaal belang.

Besteed ook aandacht aan betrouwbare berekeningen voor de energiebesparing en leg dit goed uit aan bewoners.

Meer informatie

Deelnemers

Het project Duurzame Daden in Rotterdam was een initiatief van de Rotterdamse woningcorporaties en de gemeente Rotterdam. Zij hebben enkele marktpartijen aangezocht om het project te verbreden naar koopwoningen en VVE’s.

Strategie

De Rotterdamse woningcorporaties deelden en ontwikkelden informatie en kennis over het energiezuinig maken van sociale huurwoningen. Dat resulteerde in het energiezuinig maken van circa 1.500 sociale huurwoningen.

Aanbod van GreenLoans Voorfinanciering van de investering in energiebesparende maatregelen en afbetaling via de energierekening Financiering voor VvE’s (in ontwikkeling) Gemeentelijke garantie voor leningen.

Met betrekking tot de koopsector en VVE’s is het project nog niet tot daadwerkelijke resultaten gekomen.

Resultaten

Er zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen om tot actie richting koopwoningen en VVE’s over te gaan. De komende jaren moet dit tot resultaten leiden. Er is een nieuwe samenwerking opgezet onder de noemer Versnelling 010, met een uitbreiding van het aantal partijen en de ambitie om 10.000 woningen in de stad te verduurzamen.

Ambassadeurs

Rotterdam heeft circa 20 ‘local hero’s’ (zowel particuliere eigenaren als huurders) in kunnen zetten. Zij gingen de buurt in, en waren met hun verhalen op het nieuwe online-platform te vinden. Zij beoordeelden ook de aannemers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.