Utrecht - Verduurzaamt collectief | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Utrecht - Verduurzaamt collectief

Meer artikelen

Beschrijving

Een synopsis van de Utrechtse aanpak: de opzet, de werkwijze, de partijen en de resultaten.

De kern van de Utrechtse aanpak was het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Daarvoor werden eerst bedrijven geselecteerd die het aanbod vormden. Daarmee werden consortia gevormd met een keurmerk. Dat schepte het vertrouwen voor de vraagzijde.

Daarbij voerde de gemeente de regie aan de aanbodkant. Vaak starten bedrijven met veel energie, maar het organiserend vermogen van de bedrijven onderling lijkt vaak te beperkt.

Uiteindelijk werd een stichting projecteigenaar. Deze stichting stond voor de invulling van de maatschappelijke doelen waar de gemeente belang bij had. De operationele positie van de gemeente werd daarmee afgebouwd tot een regierol.

De aanpak richtte zich op de corporaties - die het relatief moeilijk hadden - en op particulieren en VvE's. Er werden behoorlijke aantallen gehaald. Voor de corporaties: in 2012 1.200 woningen, in 2013 nog een keer 600 woningen en in 2014 200 woningen.

Leerpunten

Utrecht had met de consortia nog een inhaalslag te maken in de relatie met de corporaties, om draagvlak te creëren voor de gezamenlijke aanpak. Daarin was de gemeente te laat.

Meer informatie

Deelnemers

In het kader van de Blok voor Blok aanpak besloot gemeente Utrecht en het consortium Blok voor Blok Utrecht om ketengeïntegreerde consortia en maatwerkadviseurs te selecteren. Deze consortia moesten een voor de bewoners aantrekkelijk aanbod kunnen leveren. Een consortium bestond uit minimaal 1 bouwbedrijf en 1 installateur.

De gemeente Utrecht koos voor een aanpak waarbij de gemeente voor een bepaalde duur “de kar wilde trekken”, de boel op gang wilde brengen. De bedoeling is dat een stichting en het 'bedrijfsleven' de rol van de gemeente zouden overnemen.

De stichting verzorgde onderstaande werkzaamheden: Stimuleren vraagzijde bij de doelgroep. Coördineren lokale initiatieven in vraagbundeling (coöperaties). Bundelen van vraag tot collectieven. Selectie aanbod kant (adviseurs en consortia) Monitoren bedrijven op eisen selectiedocument en afdracht. Werven aanvullende fondsen. Informatieloket voor bewoners.

Strategie

Samenwerking met woningbouwcorporaties kan zowel voor de bedrijven als particulieren interessant zijn. Door bundeling van projecten kan een verdergaand schaalvoordeel worden behaald. Voor particulier woningeigenaren is dat interessant omdat dit tot een gunstige prijsstijging zal gaan leiden. Voor deelnemende bedrijven is samenwerking met corporaties eveneens interessant omdat er meer omzet ontstaat.

Resultaten

Er lag een prestatieovereenkomst tussen gemeente en corporaties. Het draagvlak bij de contactpersonen binnen corporaties was onvoldoende om een vliegende start te maken. Men werkte met eigen partijen en zag niet direct nut tot samenwerken. Inmiddels doorbraak bereikt. Er wordt met respect voor elkaars belang samengewerkt.

Er werd een stichting ingesteld waarin de aanbodzijde (aannemers, installateurs en adviseurs) georganiseerd was, er werd samengewerkt met woningcorporaties en daarnaast werden er technische en financiële concepten ontwikkeld om woningen volledig energieneutraal te maken.

Als voorbeeld zijn en worden enkele tientallen woningen (waaronder een VVE) energieneutraal gerenoveerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.