A9 Badhoevedorp | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

A9 Badhoevedorp Value capturing

Meer artikelen

In Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, vormt de A9 sinds jaar en dag een grote barrière.

De weg loopt als een hoge muur dwars door het centrum van het dorp en zorgt voor veel overlast. Daarom is de gemeente Haarlemmermeer in 2000 samen met ruimteontwikkelaar Bohemen B.V. een onderzoek gestart of een omlegging van de weg niet gedeeltelijk gefinancierd zou kunnen worden uit gebiedsontwikkeling op het vrijvallende tracé. Besloten is de weg om te leggen ten zuiden van Badhoevedorp.

Actoren

Bij dit proces is een groot aantal publieke en private partijen betrokken, waaronder Rijkswaterstaat, de gemeente Haarlemmermeer en ontwikkelaar Bohemen B.V.

Vanaf het begin trad Bohemen B.V. op als procestrekker met het idee dat het verbeteren van de leefbaarheid door omlegging van de A9 mogelijk was. De gedachte om het vrijkomende wegtracé te ontwikkelen maakte daarvan deel uit. Nadat bij eerdere studies een omlegging te kostbaar bleek, had Rijkswaterstaat vergevorderde plannen om op het bestaande tracé van de A9 spitsstroken aan te leggen. Rijkswaterstaat stond open voor andere oplossingen, wanneer dit voor haar geen extra kosten met zich meebracht. Dit bracht Rijkswaterstaat in een sterke positie, omdat zij zelf geen belang had bij een bepaalde oplossing. Hierdoor waren de andere partijen gedwongen om met oplossingen te komen. Voor Badhoevedorp was het doorgaan van het project van het grootste belang, gezien de grote leefbaarheidsproblematiek.
Omdat het oude tracé in het dorp vrijkomt, kan ook een gebied ten zuiden van het dorp ontwikkeld worden. Zo kan in totaal € 90 miljoen van de benodigde € 300 miljoen gefinancierd worden.
Het risico voor de opbrengst uit de gebiedsontwikkeling ligt bij de gemeente en de ontwikkelaar. De gemeente en de ontwikkelaar hebben afspraken gemaakt over het ontwikkelprogramma, de grondexploitatie en het benodigde resultaat voor de bijdrage aan de omlegging van de A9. Het afdekken van een deel van het risico door de ontwikkelaar was ook nodig om de besluitvorming in de gemeenteraad van Haarlemmermeer zeker te stellen. Door tegenvallers op andere gemeentelijke projecten was de raad huiverig voor volledige afdracht aan Rijkswaterstaat. Gedurende het proces is veel energie gestoken in de Inhoudelijke uitwerkingen (bouwtechnisch, verkeerskundig en financieel), om de haalbaarheid zo goed mogelijk aan te tonen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de risicoverdeling om het draagvlak in de gemeenteraad te vergroten. Zo werd tegemoetgekomen aan de wens van Rijkswaterstaat om snel met een oplossing te komen.

Bijzonderheden

Doorlooptijd tot 2017.

 
Dit voorbeeld hoort bij de TFC-constructie Value Capturing

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.