BNG Duurzaamheidsfonds | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

BNG Duurzaamheidsfonds

Meer artikelen

Omschrijving

Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan een ondernemer, zakelijke initiatiefnemer of (sport)vereniging investeren in groene energie, de circulaire economie, mobiliteit, sport of een rijke leefomgeving. Investeren in één van deze thema's geeft het bedrijf een boost en heeft een positief effect op het imago. Daarnaast levert het ook direct een (energie)besparing op die vaak snel is terugverdiend.

 

 

 

 

 

Werking

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen en verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen).

Het fonds biedt 3 leningtypes:

  1. de Standaardlening (aanvragen van € 50.000 tot € 100.000);
  2. de Maatwerklening (aanvragen van € 100.000 tot € 2.500.000); en
  3. de Sportlening (aanvragen van € 10.000 tot € 500.000).
De leningen hebben eigen kenmerken en zijn allemaal digitaal aan te vragen.
 
BNG Bank stelt een bedrag van € 20 miljoen voor het fonds beschikbaar. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het BNG Duurzaamheidsfonds. SVn staat voor het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland. Dat doet SVn door financieringsoplossingen te bieden die maatschappelijke waarde helpen creëren.
 
Sterk
  • Het is een landelijk dekkend fonds voor zakelijke financieringen.
  • Geeft ruimte aan ondernemers om innovaties te financieren. Daarbij is het belangrijk dat partijen als SVn en de BNG Bank hieraan meedoen.
  • Werkt als vliegwiel voor circulaire, duurzame projecten die ergens anders geen financiering kunnen krijgen.

Zwak

  • Geen

Meer informatie

www.bngduurzaamheidsfonds.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.