Duurzaamheidslening | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaamheidslening

Omschrijving

Met de Duurzaamheidslening kan een particulier bij de gemeente geld lenen uit een speciaal fonds om de eigen woning energiezuinig te maken. De gemeente werkt hiervoor samen met SVn. SVn beheert het speciale fonds voor Duurzaamheidsleningen van de gemeente en verzorgt de financiële afhandeling.

 

 

 

Werking

De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een financiële partner van gemeenten, andere overheden en marktpartijen in volkshuisvesting. Om een fonds door SVn te laten beheren gaan partijen een overeenkomst aan met SVn.

Met de Duurzaamheidslening kan een particulier bij de gemeente geld lenen uit een speciaal fonds om de eigen woning energiezuinig te maken. Bijvoorbeeld met energiebesparingsmaatregelen, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas. Hiermee dalen de energielasten en wordt het wooncomfort vergroot. Daarnaast helpt het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gemeente.

De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot bedragen van € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. De rente is gebaseerd op ons 10 of 15 jaar vaste rentetarief van SVn (gekoppeld aan de looptijd van de lening) met daarop een korting van 3%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

De gemeente stelt een verordening op die de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening vastlegt. Deze voorwaarden zijn onder andere: de doelgroep, de hoofdsom van de lening, welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen, de te stellen zekerheid en de definitie van het woningsegment.

Sterk

  • Lening voor de consument, voor de verstrekker een fonds met revolverend karakter.

Zwak

  • Veel woningeigenaren zijn zich nog onvoldoende bewust van de achterstallige staat van hun eigen woning. Het bewustwordingsproces vergt veel inspanning van partijen die in deze markt opereren.

Contact

e-mail: info@svn.nl
telefoon: 088 253 94 00

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.