Elena | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Omschrijving

Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt zich specifiek op ontwikkelingen in de stedelijke leefomgeving. In onderstaande tekst vindt u een toelichting op ELENA.

Europese vlag

ELENA (European Local ENergy Assistance) is een subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering. ELENA is bedoeld als een extra stimulans om de lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject, bijvoorbeeld met een uitgebreider businessplan. Van de kosten voor deze uitwerking wordt 90% vergoed.

Werking

ELENA (European Local ENergy Assistance) is een subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige investering. Vervolgens wordt een lening aangegaan. ELENA is bedoeld als een extra stimulans om de lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject, bijvoorbeeld met een uitgebreider businessplan. Van de kosten voor deze uitwerking wordt 90% vergoed. IEE-ELENA-projecten helpen bovendien om internationale netwerken te versterken.

De prioriteiten van ELENA betreffen onder andere publieke en private gebouwen en transport en infrastructuur. Dit staat vermeld in het jaarlijkse werkprogramma van IEE (Intelligent Energy Europe) onder Market Replication Projects. De Europese Commissie is verstrekker van de subsidie; de Europese Investeringsbank (EIB) voert de regeling uit.

Sterk

  • ELENA biedt de mogelijkheid om (onder voorwaarden) de vaak dure en noodzakelijke onderzoeken (in zowel tijd en geld) te financieren die nodig zijn om ambities op het gebied van energie (en innovatie daarin) te verwezenlijken. Ook de (te maken) ambtelijke uren vallen daaronder.

Zwak

  • ELENA kent een beperkte hoeveelheid middelen, toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst.

ELENA financiert dus niet de noodzakelijke investeringen voor de uitvoering.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Elena, Purmerend

Meer informatie

ELENA-publicaties op website Europese Investeringsbank
Diverse energieprojecten Baden Wurttemberg (Factsheet EIB)
Stadsverwarming Purmerend (factsheet EIB)

Voorbeeld 1

Elena Purmerend

De Europese Commissie kent een subsidie van € 1,8 miljoen toe aan het programma Stadsverwarming 2.0. Met dit programma realiseert Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) een grootschalige energietransitie: de overstap van grijze restwarmte naar groene, hernieuwbare warmte voor 60.000 inwoners van Purmerend. Stadsverwarming 2.0 is het tweede Europese duurzame-energieproject dat deze subsidie krijgt toegewezen.

Het innovatieve en duurzame karakter van SVP’s plannen wordt op Europees niveau herkend. De Europese Investeringsbank (EIB) beoordeelde Stadsverwarming 2.0 van SVP als positief. Daarop heeft de Europese Commissie het programma met € 1,8 miljoen gehonoreerd, vanwege de voorbeeldfunctie die de energietransitie van SVP kan hebben voor andere steden. Purmerend is na Barcelona de tweede Europese stad die een ELENA-subsidie (European Local ENergy Assistance) krijgt toegekend.

In Nederland wordt het grootste deel van de primaire energie (40 procent) gebruikt voor warmte en slechts 25 procent voor elektriciteit. Duurzame warmte is daarom cruciaal voor het behalen van de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen. SVP realiseert met de energietransitie een CO2-reductie van 100.000 ton per jaar, een toekomstbestendig, hoogwaardig distributienet en blijvend lage woonlasten door de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.