Energy Service Company (ESCO) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energy Service Company (ESCO)

Meer artikelen

Omschrijving

Een ESCo is een Energy Service Company.

Het is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Een sleutelrol hierbij speelt het prestatiecontract. Hierin worden afspraken tussen ESCo en opdrachtgever over (onder andere) de te realiseren energiebesparing vastgelegd. Worden de besparingsdoelen niet gehaald, dan is het risico voor de ESCo. Wordt er daarentegen meer energie bespaard, dan kan de winst worden verdeeld tussen ESCo en opdrachtgever. Daarnaast bevat het prestatiecontract - wanneer relevant - bepalingen over de kwaliteit van het te realiseren binnenklimaat en het onderhoud van de installaties.

Gulpener

Soorten ESCo’s

Er is niet een vaste vorm voor een ESCo. De exacte architectuur van installaties en invulling van andere afspraken zoals financiering, looptijden, etc. zal afhangen van het type project/gebouw en de wensen van de eigenaar/gebruiker.

1. ESCo-light
De ESCo-light richt zich primair op de invoering van energiemanagement (monitoring) om vervolgens op basis van verkregen meetgegevens energiebesparingen te realiseren.

2. Product-ESCo
De Product-ESCo richt zich op één specifieke maatregel (bijvoorbeeld het zuiniger maken van de verlichting).

3. Installatie-ESCo
De Installatie-ESCo richt zich op meer ingrijpende energiebesparende maatregelen (zoals de klimaatinstallaties van het gebouw).

4. Gebouw-ESCo
De Gebouw-ESCo richt zich, naast bovenstaande maatregelen, ook op maatregelen in de schil van een gebouw.

Werking

In een Energieprestatiecontract worden langjarige afspraken vastgelegd tussen de eigenaar van een gebouw en een bedrijf dat energiebesparende maatregelen installeert en onderhoudt. Het resultaat is een energiezuiniger gebouw zonder de bijbehorende diepte-investering. Door energiebesparing heeft de investering een terugverdieneffect. Na afloop van het contract valt de installatie volledig toe aan de eigenaar.

Sterk

 • ESCo's hebben kennis van installaties, men hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;
 • ESCo's kunnen de financiering van de aanleg van een installatie op zich nemen;
 • Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen;
 • ESCo's kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden.
 • De investering kan worden verrekend met de maandelijkse utiliteitsrekening

Voorbeelden

voorbeeld 1: Rotterdamse Groene Gebouwen (zwembaden)
voorbeeld 2: Esco Erasmus Universiteit Rotterdam
voorbeeld 3: Appartementen villa’s Schagen

Meer informatie

Voorbeeld 1

Rotterdamse Groene Gebouwen (zwembaden)

 

Een prestatiecontract maakt verduurzaming van bestaand vastgoed mogelijk zonder extra kosten voor het investeren in energiebesparende maatregelen. De investering wordt terugverdiend met de besparing op de energiekosten.

Een voorbeeld hiervan is de verduurzaming van alle bestaande zwembaden in Rotterdam in het kader van het programma Rotterdamse Groene Gebouwen.

Doelgroepen

 • Toegepast door: de gemeente Rotterdam.
 • Ten behoeve van: gemeentelijk vastgoed.

Door middel van een ESCo ondergaan negen zwembaden in Rotterdam een verduurzamingslag.

De opdracht wordt op dit moment uitgevoerd, maar omdat de resultaten gegarandeerd worden zijn deze al bekend:

 • gegarandeerde energiekostenbesparing van 34%;
 • 5% reductie op het onderhoud budget;
 • structurele verbetering van het binnenklimaat van de zwembaden.

Dit alles is vastgelegd in een 10-jarig Onderhoud- en Energieprestatiecontract (OEPC) en wordt uitgevoerd zonder aanvullende investeringen door de gemeente Rotterdam, de eigenaar van de zwembaden.

Voorbeeld 2

Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Scope: Het uitgangspunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voor de verbetering van hun vastgoed was 1 integraal contract met 1 partij voor het langjarig beheer en onderhoud van de 21 panden op Campus Woudestein. De campus is ongeveer 16 hectare groot en de gebouwen hebben een totale oppervlakte van 224.000 m2. De universiteit wil focus houden op haar primaire taak (het genereren en overdragen van hoogwaardige kennis) en wil daarom voor wat betreft het vastgoedbeheer een regie-rol op zich nemen.
 
De universiteit heeft daarom 1 partij gekozen voor het planmatig, preventief, correctief en vervangingsonderhoud. Die partij is Energy Service Company Cofely geworden. Cofely helpt de universiteit met het behalen van de doelstelling van 30% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2005.
 
Prestatie-afspraken: Er zijn verschillende KPI’s (Key Performance Indicatoren) afgesproken tussen beide partijen op het gebied van Prestaties, klanttevredenheid en klantbeleving en resultaten energiebesparing.
 

 

Voorbeeld 3

Appartementen villa’s Schagen

 

In Schagen bouwt ZON Energie luxe, duurzame appartementen.

De woningen worden voorzien van een collectieve duurzame energie installatie. ZON Energie ontwikkelt, realiseert en exploiteert deze collectieve duurzame installatie voor de komende 30 jaar. ZON Energie is ook de investeerder en is dus meerjarig exploitant van de installatie.

Collectief duurzaam klimaatsysteem
Het collectieve duurzaam klimaatsysteem levert vanuit één centrale technische ruimte de warmte en koude.
Het klimaatsysteem bestaat uit :
 • Een bronsysteem in de bodem
 • Zonnecollectoren
 • Warmtewisselaars
 • Centraal geplaatste warmtepompen
 • HR aardgasketels (voor eventuele piek en naverwarming)
De voordelen voor de bewoners
Het collectieve, duurzame energiesysteem levert naast een besparing op CO2 uitstoot ook vele voordelen voor de bewoners:
 • In tegenstelling tot individuele warmte installaties hebben de bewoners geen installaties in de woning, slechts een afleverset met meters. Dit levert ruimtewinst.
 • De woningen worden via vloerleidingen voorzien van warmte (winter) of koude (zomer). Geen radiatoren en dus een makkelijke in te richten woning en meer ruimte.
 • De bewoners in complex Hofpark Schagen betalen hun vastrecht en verbruiken van warmte, warm water én koud water in een overzichtelijke nota aan één energieleverancier, ZON Energie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.