EU Investeringsfonds (EFSI) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

EU Investeringsfonds (EFSI)

Meer artikelen

Omschrijving

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is een leningsinstrument voor risicodragende financiering van de Europese Investeringsbank (EIB) met als doel om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei in de EU bevorderen.

EU

 

 

 

 

 

 

Om de Nederlandse bedrijven en de Nederlandse economie optimaal te laten profiteren van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) heeft het kabinet het Nederlands InvesteringsAgentschap voor EFSI (NIA) opgericht. NIA biedt Nederlandse investeerders en financiële instellingen ondersteuning bij aanvragen voor de zogenaamde Juncker-fonds gelden. Met EFSI wil de Europese Commissie ten minste € 315 miljard aan extra investeringen mobiliseren. Voor Nederland betekent dit in potentie miljarden euro’s voor bijvoorbeeld de aanleg van glasvezelnetwerken, extra kredietverlening aan het mkb en energiebesparende maatregelen voor woningen.

Werking

Het merendeel van de investeringen, zo'n 240 miljard euro, wordt geïnvesteerd in projecten die de Europese economie structureel versterken. Het gaat dan om investeringen in infrastructuur in brede zin, zoals slimme energienetwerken, digitale netwerken en transport. Sterke nadruk hierbij ligt op projecten die duurzaamheid bevorderen. Ook onderwijs, onderzoek en innovatie zijn sectoren waar het fonds voor aangewend zal worden.

De projecten die worden ondersteund, moeten wel aantoonbare resultaten opleveren. Projecten die de groei het meest weten te stimuleren krijgen voorrang. Ook wordt er gekeken naar de kans dat een project financiering kan weten te genereren uit andere bronnen.

Meer Informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.