Europese Structuur Fondsen / EFRO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Europese Structuur Fondsen / EFRO

Meer artikelen

Omschrijving

Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt zich specifiek op ontwikkelingen in de stedelijke leefomgeving. In onderstaande tekst vindt u een toelichting op EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Werking

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en onder andere bedoeld om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Het EFRO draagt in de periode 2014-2020 bij aan 4 prioriteiten:

  1. innovatie en onderzoek
  2. digitale agenda
  3. steun voor het mkb
  4. de koolstofarme economie

Voor de periode 2014-2020 beschikt het EFRO over een bedrag van €183,3 miljard. Nederland heeft ongeveer €500 miljoen ontvangen, waarvan €190 miljoen voor het landsdeel West, €114 miljoen voor Zuid, €104 miljoen voor Noord en €100 miljoen voor Oost. Een voorwaarde om deze middelen uit de Structuurfondsen te krijgen is dat de Nederlandse overheid of private bedrijven het bedrag matchen (co-financiering). Dit heeft te maken met het uitgangspunt van de EU over cofinanciering in relatie tot de subsidieverstrekking.

EFRO wordt grotendeels ingezet als subsidie. Partijen dienen een subsidieaanvraag in bij de betreffende managementautoriteit. Deze beoordeelt of het project in aanmerking komt voor subsidie en besluit over de toekenning.

In Nederland zijn voor het EFRO-budget 4 operationele programma’s van belang:

  • Noord: Operationeel Programma Noord, het Samenwerkingsverband Noord Nederland vormt de managementautoriteit. De ambtelijke organisatie rouleert.
  • Zuid: Operationeel Programma Zuid-Nederland, voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Provincie Noord-Brabant treedt op als managementautoriteit.
  • Oost: Operationeel Programma Oost-Nederland, voor Gelderland en Overijssel, waarbij de managementautoriteit is ondergebracht bij de provincie Gelderland.West: Operationeel Programma West Nederland: Kansen voor West. Voor de steden Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Managementautoriteit is ondergebracht bij de stad Rotterdam.

EFRO vraagt altijd een cofinanciering van de decentrale overheden. Er moeten dus ook andere partijen zijn die het betreffende project financieel ondersteunen. De speciale vormen (zoals revolverende fondsen) maken van het EFRO-fonds een nog efficiënter en duurzamer fonds.

Voorbeelden

voorbeeld 1: Health Valley (Oost-Nederland)
voorbeeld 2: De Hofbogen (Kansen voor West), Rotterdam

Meer informatie

 

Voorbeeld 1

Health Valley

Healt Valley is een van de pijlers van ‘Triangle’ Oost-Nederland, het gezamenlijke innovatiebeleid van de provincies Gelderland en Overijssel.

Dit samenwerkingsverband koppelt kansen en kennis in biomedische en zorgsector. Health Valley is een netwerkorganisatie, gebouwd rond de Radboud Universiteit van Nijmegen, waarbij innovatie in de gezondheid centraal staat. De uitvoering van de projecten van Health Valley is in handen van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV) en Syntens.

Bijdragen van de Europese Unie (EFRO), provincie Gelderland, UMC St. Radboud en de gemeenten Arnhem en Nijmegen.

Begunstigde: Stichting Health Valley.

Voorbeeld 2

Werkspoorkwartier Utrecht

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


Met ondersteuning door EFRO kan er een hecht fundament onder de herontwikkeling van Werkspoorkwartier gelegd worden. Na afloop van de EFRO-periode van vier jaar kan het bedrijventerrein op eigen kracht verder uitbouwen. Om dit te realiseren, zet het consortium de EFRO-middelen voornamelijk in ten behoeve van de thema’s creatief, circulair en maaksector. Zo moeten de (her)ontwikkelde bedrijfslocaties rendabel geëxploiteerd kunnen worden, zonder subsidies. Banen die in het project ontwikkeld worden, moeten na afloop van de EFRO-periode in stand kunnen worden gehouden.

Meer Informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.