Green Deal - Gemeente Alphen aan den Rijn | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Green Deal - Gemeente Alphen aan den Rijn Stimuleringsregeling

Meer artikelen

SVn is namens de gemeente Alphen aan den Rijn de verstrekker van de SVn Stimuleringslening Green Deal.

Gemeente Alphen aan den Rijn wil door het sluiten van Green Deals met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hen stimuleren om duurzame plannen uit te voeren. Hiervoor is een fonds beschikbaar van 1 miljoen euro.
 

De gemeente wil verduurzamingsprojecten, die om wat voor reden dan ook vastlopen, een extra zetje geven. Een lening vanuit het fonds maakt het makkelijker om deze projecten alsnog te realiseren of rendabel te maken. Een duurzaam project kan variëren van een grootschalig zonnepanelen project tot een kleinschaliger project vanuit de samenleving op het gebied van water, voedsel of natuur en landschap.

Een Green Deal hoeft niet altijd samen te gaan met een lening. De gemeente kan ook op andere manieren een duurzaam initiatief faciliteren, bijvoorbeeld door ruimtelijke inpassing van projecten mogelijk te maken.

Dit voorbeeld hoort bij de TFC-constructie Stimuleringsregeling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.