Koopsubsidie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Koopsubsidie

Meer artikelen

Omschrijving

- Deze regeling is sinds 29 maart 2010 gesloten, maar vanwege de goede werking van het construct hier blijvend opgenomen -

Koopsubsidie werd door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld en maakte het mogelijk om – bij een ontoereikend inkomen – toch een woning te kopen. De bijdrage was veelal bedoeld voor consumenten die startten op de koopwoningmarkt en moeilijk of niet zelfstandig een koopwoning konden financieren. De constructie kan als succesvol worden beschouwd, aangezien het beschikbare bedrag aan het begin van 2010 was uitgeput.

Te Koop bord

Het tegengaan van scheefwonen was een nevendoelstelling van de koopsubsidieregeling. De consument kwam anders niet in aanmerking voor financiering van een koopwoning en bleef dus zitten in een (huur-)woning die inmiddels niet langer voor hem geschikt was.

Werking

De koopsubsidie hielp mensen een hogere lening te krijgen dan alleen op basis van het inkomen mogelijk zou zijn. Alhoewel de naam anders doet vermoeden was de Koopsubsidie feitelijk een subsidie in de vorm van een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten. Deze landelijke regeling maakte het aanschaffen van een eigen woning extra aantrekkelijk.

De bijdrage was onder andere afhankelijk van het bruto-inkomen, de koopsom van de woning, het hypotheekbedrag en de leeftijd van de aanvrager. Het toetsinkomen werd bepaald aan de hand van het brutojaarinkomen. De maximale hypotheek waarop de koopsubsidie werd gegeven was € 180.684. Wie het huis zelf kon financieren, had geen recht op koopsubsidie. Ook bij een vermogen van meer dan € 21.000 per aanvrager kwam de koper niet voor de subsidie in aanmerking. De betreffende hypotheek was gegarandeerd door de Nationale Hypotheek Garantie.

Sterk

  • De regeling bood mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om ook een woning te kopen.

Zwak

  • Het idee achter de subsidie was dat na aankoop de waarde van de woning zou stijgen, wat de dynamiek in de markt versterkt. Door de economische crisis krimpt echter de woningmarkt.
  • Na het sluiten van de subsidie op 29 maart 2010 door uitputting, is voor deze subsidievorm geen budget meer beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.