Mitros - Provincie Utrecht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Mitros - Provincie Utrecht Maatschappelijk gebonden eigendom

Meer artikelen

Vanaf 2000 is het beleid van de overheid erop gericht om het aandeel koopwoningen in Nederland te verhogen.

Met name voor de lage-inkomensgroep is een aantal nieuwe koopvormen ontwikkeld. Een daarvan is het Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE).

Doelgroepen

  • Toegepast door: wooncorporatie Mitros, Utrecht.
  • Ten behoeve van: huurder/bewoner, potentiële woningkoper.

Mitros Utrecht verkoopt 105 koopwoningen die zij heeft gebouwd in Parkwijk Zuid. Mitros verkoopt de woningen voor 70% van de vrije marktprijs aan de nieuwe bewoners. De personen voor wie deze woningen bedoeld zijn, mogen per jaar niet meer dan € 40.000 verdienen. De consument (afnemer) koopt de woning van de corporatie en is verantwoordelijk voor de woning, inclusief onderhoud.

Bij verkoop van een woning door Mitros aan de bewoner: Verzoek tot koop wordt ingediend, gevolgd door een taxatie. Nadat het is voorgelegd aan de geschillencommissie volgt de aankoop via een notaris.

Bij terugkoop: Als er een MGE-woning leeg komt te staan, is de oude bewoner verplicht deze terug te verkopen aan Mitros. Dit wordt gemeld bij Mitros. Mocht er een meerwaarde op het pand zitten, dan is die voor 51% voor de verkopende partij en voor 49 procent voor Mitros.

Evaluatie

Bij de consument ligt een faalfactor wanneer deze na aankoop niet in staat blijkt de woning te onderhouden. Dat leidt tot verval, wat van invloed is op de gehele wijk.

 

Dit voorbeeld hoort bij de TFC-constructie Maatschappelijk gebonden eigendom.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.